Hankkeen tavoitteena on Memory Campus -ekosysteemin kehittäminen eurooppalaiseksi klusteriksi

Hankkeen päätavoitteena on Memory Campus -ekosysteemin kehittäminen eurooppalaiseksi klusteriksi. Hankkeessa: 1) rekisteröidään Memory Campus klusteriksi ECCP (European Cluster Collaboration Platform) -alustalle 2) laaditaan suunnitelma laatumerkin saamiseksi Memory Campukselle, vastaten EUCLESin (European Cluster Labelling Excellence Structure) määrittämiin pronssitason kriteereihin.

Hankkeen tavoitteena on edistää Memory Campuksen ja sen toimijoiden kansainvälistä toimintaa, yhteistyötä ja verkostoja osana klusterityötä. Tavoitteena on aktivoida kansainvälistä yhteistyötä ja rahoitusmahdollisuuksia vahvistaen maakunnan strategisten tavoitteiden mukaista TKI-toimintaa osana tiekartan toteutusta. Vauhdittamalla TKI-toimintaa hanke vastaa tavoitteeseen edistää kv-rekrytointeja ja houkutella Etelä-Savoon uusia osaajia. Tekemällä Memory Campuksen toimijoita ja toimintamallia kansainvälisesti tunnetuksi, hanke edistää TKI-toiminnan käynnistymistä, uuden liiketoiminnan syntymistä sekä teknologioiden ja palveluiden vientiä. Lisäksi tuetaan Memory Campuksen osallistumista kansainvälisiin verkostoihin ja tapahtumiin, ja järjestetään oma kansainvälinen tapahtuma. Hankkeen tavoitteena on myös palvella Memory Campuksen ohella alueen muiden ekosysteemien kehittämistä kohti vahvempaa yhteistyötä ja elinvoimaisia klustereita.

Hankkeen tavoitteena on edistää Memory Campuksen ja sen toimijoiden digitalisaatiota vahvistamalla verkostoitumista, kehittämällä tiedonhallinnan osaamista sekä tukemalla yrityksiä ja organisaatioita tiedon jalostamisessa, säilymisessä, saatavuudessa, saavutettavuudessa ja hyödynnettävyydessä.

Digital archiving futures – Digiarkistoinnin tulevaisuuskuvat -seminaari järjestetään 5.-6.9.2024

Hankkeen puitteissa järjestetään kansainvälinen arkistoinnin ja tiedonhallinnan tapahtuma Mikkelissä 5.-6.9.2024, jonka ensimmäinen päivä on kansainvälinen: ”Digital Archiving Futures” teemoinaan Data Spaces, Artificial Intelligence, and Cluster Collaboration. Toisena päivänä 6.9.2024 järjestetään jo kahdeksatta kertaa tutkimuskeskus Digitalian perinteinen Digitaalisen tiedon kesäkoulu, ”Digiarkistoinnin tulevaisuuskuvat”. Tapahtuman teemoja ovat jaettu tieto, tekoäly ja klusteriyhteistyö.

Tutustu Memory Campukseen sekä sen toimintaan ja toimijoihin Memory Campuksen omilla sivuilla.

Lisätietoja

Kati Saltiola
Projektipäällikkö, ohjelmakoordinaattori
P. 050 560 3174
kati.saltiola@xamk.fi

Teemu Hänninen
TKI-asiantuntija
P. 040 144 7759
teemu.hanninen@xamk.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Memory Campus tiedonhallinnan kansainväliseksi klusteriksi

01.01.2024 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 95 185 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 19 037 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)