Memory Campus on arkisto-, kirjasto- ja museotoimialan sekä tiedonhallinnan klusteri

Memory Campus kehittää arkistoinnin, digitoinnin, digitalisaation ja tiedonhallinnan menetelmäosaamista, tutkimusta ja koulutusta uusimpia teknologioita hyödyntäen. Se on arkisto- ja kirjasto- ja museoalan sekä tiedonhallinnan klusteri Mikkelissä, Etelä-Savossa. Se pohjautuu Mikkeliin pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen.

Tutustu Memory Campuksen toimintaan ja palveluihin Memory Campuksen uusilla sivuilla

Memory Campus pohjautuu Mikkeliin jo vuosia pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen. Memory Campus –kehittämisalustan kehitystyö on käynnistetty Mikkelin kaupungin toimesta ja kehitystyötä koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Memory Campus on yksi neljästä Mikkelin kaupungin strategisista kehittämisalustoista EcoSairilan, Kalevankankaan hyvinvointikampuksen ja Matkailun lisäksi.

 

Memory Campus –alue sijaitsee Kalevankankaan alueella, jonne rakennetaan vaiheittain kansallinen arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus. Mikkelin kaupunki on kaavoittanut alueen ja varannut rakennusoikeutta alan toiminnalle. Alueen ensimmäinen rakennus on vuoden 2017 lopulla valmistunut Kansallisarkiston uusi keskusarkisto, jonka toteuttajana on toiminut Senaatti-kiinteistöt. Kansallisarkiston keskusarkiston tiloissa sijaitsee arkistotilojen lisäksi Kansallisarkiston uudet, viime vuoden alussa käynnistyneet massadigitoinnin toiminnot. Kalevankankaalla sijaitsee myös Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elka. Seuraavana investointisuunnitelmana Xamkilla on Memory Lab -tutkimuskeskuksen rakentaminen alueelle.

 

Memory Lab kokoaa yhteen digitaaliseen tiedonhallintaan erikoistuneita toimijoita ja yrityksiä sekä pyrkii kehittämään TKI-toimintaa. Uutena TKI-ympäristönä ja osaamiskeskittymänä Memory Lab palvelee Mikkelissä jo toimivia muistiorganisaatioita, mutta se luo samalla innovatiivisen ympäristön tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämiselle sekä datan jalostamiseen ja kaupallisten palvelujen tuottamiseen uusille toimialoille.

Tutustu Memory Labiin ja sen palveluihin: https://memorylab.fi

 

Lue lisää  Memory Campuksesta ja sen toiminnoista:

Lisätietoja

Kati Saltiola
Ohjelmakoordinaattori
P. 050 560 3174
kati.saltiola@xamk.fi

Nostot muihin hankkeisiin

Faktat

Memory Campus

01.01.2022 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Muut kumppanit: Mikkelin kaupunki, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Sodan ja rauhan keskus Muisti, Disec, Fujitsu Finland, Grano, Marskidata, Metatavu, Mindhive, MPY, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei, Mikkelin yliopistokeskus MUC, Esedu

Tutkimuskeskus: Digitalia