Selvittää ja tukee yrityksien tarpeita ja mahdollisuuksia hyödyntää keinoälyä toiminnoissaan

Hanke auttaa eteläsavolaisia toimijoita tunnistamaan eri toimialojen yhteisiä haasteita ja erityispiirteitä, rakentamaan yhteistyöverkostoa ja yhteiskehittämään palveluita digitaalisuuden ja innovoinnin keinoin.

Yrityksien esittämien haasteiden pohjalta suunnitellaan, innovoidaan ja pilotoidaan ratkaisuehdotuksia hyödyntäen keinoälyn ja analytiikan mahdollisuuksia. Hanke tukee älykkääseen analytiikkaan ja tekoälyyn pohjautuvien tuotteiden ja palveluiden palvelumuotoilun käynnistämistä Memory Labissa asiakkaiden ja pilottien tarpeisiin. Lisäksi hanke kehittää osaamista (mm. tekoäly, datan hyödyntäminen ja hallinta) sekä asiakasorganisaatiossa että MemoryLabissa.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon alueella on tehty innovatiivisia digitaalisuuteen ja keinoälyn hyödyntämiseen liittyviä kokeiluita liiketoiminnan tueksi ja kehittämiseksi. Memory Labin investoinnin hyödyntämismahdollisuudet yrityskentässä ovat selkeytyneet ensimmäisten käyttökokeiluiden myötä.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Anssi Jääskeläinen

050 312 5022

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Hankkeen tietosuojaseloste

Avoin luentotapahtuma - COME AND LET AI ASSIST IN YOUR BUSINESS JOURNEY!

18.4.2024 - TEKOÄLY YRITTÄJÄN ARJESSA

Faktat

Memory Lab digitaalisuuden kokeilu- ja innovaatiokulttuurin ajurina Etelä-Savossa

01.02.2023 – 30.04.2024

Toteuttajat

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 122 275 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 122 275 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)