Hankkeessa perehdytään uusiutuvien polttoaineiden elinkaarivaikutuksiin merenkulkualalla.

Merenkulun päästöjen vähentäminen, fossiilisista polttoaineista pois siirtyminen ja huoltovarmuuden parantaminen on mahdollista toteuttaa synteettisillä polttoaineilla (synteettinen metaani, metanoli, ammoniakki) tai hyödyntämällä biopohjaisia polttoaineita (HVO, hydrotreated vegetable oil). Suomessa on hyvät mahdollisuudet vetypohjaisten ratkaisujen käyttöönottoon: Vahva sähköverkko, tuulivoiman nopea lisärakentaminen, hiilidioksidia tuottava raskas teollisuus, kehittynyt infrastruktuuri ja kattavan kaukolämpöverkon hyödyntämismahdollisuudet osana tuotantoprosesseja.

Eri ratkaisujen elinkaarikustannusten (LCA, life cycle analysis & TCO, total cost of ownership) selvittäminen on avainasemassa investointipäätöksiä tehtäessä
Hankkeessa painotetaan polttoainevaihtoehtojen elinkaaren loppupäätä: Mitä nämä ratkaisut tarkoittavat käytännössä meriliikenteessä?

 

Lisätietoja:

Vertaisarvioidut artikkelit:

 • Developing sustainable shipping and maritime transport: multi-criteria analysis between emission abatement methods
  Elias Altarriba, Sirpa Rahiala, Taru Tanhuanpää, Marko Piispa, Proceedings of the institution of mechanical engineers, part M: Journal of engineering for the maritime environment, published online
 • Open-loop scrubbers and restricted waterways: a case study investigation of Travemünde port and increased sulphur emissions immediately after the scrubbers are turned off
  Elias Altarriba, Sirpa Rahiala, Taru Tanhuanpää, International journal on marine navigation and safety of sea transportation, vol. 17(2), 2023

Opinnäytetyöt:

 • Alternative fuel emissions with regards to European Union’s emissions trading system and fuel EU proposal
  Tri Lui, Bachelor’s thesis, Xamk, 2023

Yleistajuiset artikkelit:

 • Avoimen kierron rikkipesurit ovat tehokas mutta kiistelty teknologia
  Elias Altarriba, Xamk READ 3b/2023
 • Vihreä siirtymä muuttaa merenkulkua valtavasti lähivuosikymmeninä
  Taru Tanhuanpää, Xamk READ 3b/2023
 • Xamkissa tutkitaan vaihtoehtoisten polttoaineiden tarjoamia mahdollisuuksia
  Taru Tanhuanpää, Xamk READ 3b/2023
 • MERPOL perehtyy merenkulun energiamurrokseen
  Elias Altarriba, Xamk READ 2/2023
 • Mittauksilla kiinni merenkulun päästövähennyksiin
  Elias Altarriba & Sirpa Rahiala, Xamk READ 1/2023

Lisätietoja

Elias Altarriba

Projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Logistiikka ja merenkulku
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Puh. 044  702 8450,  elias.altarriba@xamk.fi

Faktat

MERPOL: Uusiutuvat polttoaineet - tukea meriliikenteen kestävään ja hiilineutraaliin kasvuun

01.05.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Gasum oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 239368 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 61811 €