Hankkeessa perehdytään uusiutuvien polttoaineiden elinkaarivaikutuksiin merenkulkualalla.

Merenkulun päästöjen vähentäminen, fossiilisista polttoaineista pois siirtyminen ja huoltovarmuuden parantaminen on mahdollista toteuttaa synteettisillä polttoaineilla (synteettinen metaani, metanoli, ammoniakki) tai hyödyntämällä biopohjaisia polttoaineita (HVO, hydrotreated vegetable oil). Suomessa on hyvät mahdollisuudet vetypohjaisten ratkaisujen käyttöönottoon: Vahva sähköverkko, tuulivoiman nopea lisärakentaminen, hiilidioksidia tuottava raskas teollisuus, kehittynyt infrastruktuuri ja kattavan kaukolämpöverkon hyödyntämismahdollisuudet osana tuotantoprosesseja.

Eri ratkaisujen elinkaarikustannusten (LCA, life cycleanalysis& TCO, totalcostof ownership) selvittäminen on avainasemassa investointipäätöksiä tehtäessä
Hankkeessa painotetaan polttoainevaihtoehtojen elinkaaren loppupäätä: Mitä nämä ratkaisut tarkoittavat käytännössä meriliikenteessä?

Lisätietoja

Elias Altarriba

Projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Logistiikka ja merenkulku
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Puh. 044  702 8450,  elias.altarriba@xamk.fi

Faktat

MERPOL: Uusiutuvat polttoaineet - tukea meriliikenteen kestävään ja hiilineutraaliin kasvuun

01.05.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Gasum oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 239368 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 61811 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)