Parantaa metsätalousinsinööriopetuksen työelämävastaavuutta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä metsätalousinsinöörinopetusta antavien korkeakoulujen välistä sekä korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja siten parantaa opetuksen työelämävastaavuutta. Hankkeella halutaan kehittää ammattikorkeakoulujen kykyä tunnistaa kehityksen megatrendejä ja opetussuunnitelmansa kehitystarpeita, kehittää opetuksen sisältöä ja menetelmiä (mm. ydinosaaminen, pedagogiset ratkaisut ja verkko-opetus kaikkien korkeakoulujen opiskelijoiden käyttöön), parantaa työelämävastaavuutta ja lisätä ammattikorkeakoulujen opettajien yhteistyötä ja oppimista.

Yhteystiedot

Pasi Pakkala
projektipäällikkö
p. 0400 780 029
pasi.pakkala@xamk.fi

 

Faktat

Metsätalousinsinööri (AMK) – opetuksen kehittämishanke

12.05.2016 – 31.01.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Novia, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 15 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Metsämiesten säätiö

Asiasanat