Hankkeessa edistettiin työyhteisöjen hyvinvointia ja kehitettiin työhyvinvoinnin jatkuvan parantamisen malli.

HANKEAIKA 1.8.2021-31.8.2023

Henkilöstön hyvinvointi on yksi keskeisimmistä työn tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Sen ylläpitäminen ja edistäminen vaatii organisaatioilta uudenlaisia panostuksia, tukea ja yhteisöllisyyden vahvistamista työelämän vaatimusten yhä kasvaessa. Mintissä-hankkeessa toteutimme neljä erilaista toimenpidekokonaisuutta edistämään osallistuvien organisaatioiden henkilöstön hyvinvointia.

Työhyvinvoinnin johtamisen jatkuvan parantamisen malli vastasi tarpeeseen sitouttaa organisaatioiden johtoa ja esihenkilöitä työntekijöiden hyvinvoinnin huomioimiseen. Työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisen työpajoihin osallistuneet organisaatiot saivat hankkeen tuottamana työkykyinterventioiden vaikuttavuutta käsittelevän tietopaketin sekä työhyvinvoinnin johtamisen jatkuvan parantamisen mallin, joita organisaatiot voivat hyödyntää omassa työhyvinvoinnin kehittämistyössään. Kehittämiskokonaisuus koostui neljästä työpajasta, joissa jaettiin tietoa niin asiantuntijan kuin vertaistenkin toimesta.

 Työyhteisöjen puolen vuoden mittaiset hyvinvointiprojektit keskittyvät liikkumattomuuden ja elämäntapojen aiheuttamien riskien kuten elintapasairauksien ja tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn. Hyvinvointiprojekteissa osallistujille tehtiin hyvinvointimittauksia, he pääsivät kokeilemaan aktiivisuusrannekkeen ja hyvinvointisovelluksen käyttöä sekä pohtimaan konkreettisia keinoja, miten saada terveellisemmät elämäntavat aiempaa paremmin osaksi omaa arkea. Tulosten perusteella kuuden kuukauden hyvinvointiprojektilla oli positiivisia vaikutuksia osallistujien työkykyyn ja työyhteisöjen ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen.

Eläkeikää lähestyville tarkoitetuissa Konkarit-hyvinvointiprojekteissa keskityttiin niin ikään kohentamaan osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia kohderyhmäläisten ikä ja elämäntilanne huomioiden. Tapaamisiin sisältyi liikuntakokeiluita sekä tietopaketteja oman hyvinvoinnin tukemiseen. Konkarit -hyvinvointiprojektin aikana moni osallistuja teki tärkeitä havaintoja henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa liittyen ja useat saivatkin käynnistettyä elämäntapamuutoksia, joilla varmistavat terveet ja hyvinvoivat viimeiset työvuodet sekä tulevat eläkepäivät.

Työhyvinvoinnin kehittämisryhmä Liekittäjissä osallistimme työyhteisöjen jäsenet vertaiskehittämisen keinoin ideoimaan ja viemään konkreettisia työhyvinvoinnin edistämisen keinoja omiin työyhteisöihinsä. Näin työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja edistämisestä tulee entistä enemmän kaikkien yhteinen asia – se ei ole pelkästään johdon ja esihenkilöiden vastuulla.

 

Mintissä -hankkeen  toimenpiteistä sekä tuloksista voit lukea lisää loppujulkaisusta:

Mintissä – ja jaksat paremmin

 

Tietosuojailmoitus

Lisätietoja

Lisätietoja:

Juuso Kautonen
Projektipäällikkö, Eloisa
juuso.kautonen@etelasavonha.fi
044 4172949

Minna Männikkö
projektipäällikkö, Xamk
minna.mannikko@xamk.fi
040 4807369

Mintissä -hankkeen työkykyinterventioiden vaikuttavuus -tietopaketti on julkaistu!

Mintissä -hankkeessa koottiin tutkittuun tietoon perustuva työkykyinterventioiden vaikuttavuus -tietopaketti. Tietopakettia hyödynnettiin hankkeessa työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kehittämisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Siihen on koottu näyttöä erilaisten työhyvinvointia ja työkykyä tukevien interventioiden vaikuttavuudesta työntekijöiden sairauspoissaoloihin, tuottavuuteen ja terveysmuuttujiin sekä kustannusvaikuttavuuteen.

Tutkitun tiedon valossa työpaikoilla kannattaa toteuttaa työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia tukevia työkykyinterventioita, sillä niillä voidaan vahvistaa työntekijän sekä henkistä että fyysistä työkykyä ja terveyttä. Työn tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky ovat tärkeimpien joukossa.

 

Työkykyinterventioiden vaikuttavuus_2022

Lisätietoa voit kysellä Minna Männiköltä

Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen

Mintissä -hankkeessa laadittiin työhyvinvoinnin jatkuvan parantamisen malli yhteistyössä työhyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen osallistuneiden organisaatioiden, Koho Consulting Oy:n ja hanketoimijoiden kesken. Mallin sisältö kiteytettiin pöytäkolmioon, jonka voit tulostaa tekstin alapuolella olevasta linkistä ja laittaa nähtäville haluamaasi paikkaan.

Mintissä pöytäkolmio

Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen

Kymmenen keskeistä menestystekijää

1. aloita itsestäsi
2. visio kirkkaana
3. ongelmat ratkaisuiksi
4. vastuut ja valtuudet näkyviksi
5. testaamisen kulttuuri
6. pienin askelin maaliin saakka
7. rutiinit ja säännöllisyys
8. tee näkyväksi
9. ruoki motivaatiota
10. arvioi, anna palautetta, kehu ja kiitä!

 

PDCA – jatkuvan parantamisen periaate

P = plan (suunnittele)

D = do (toteuta suunnitelma)

C = check (varmista, että suunnitelma saatiin toteutettua)

A = act (toteuta mahdolliset korjaavat toimenpiteet)

Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen edellyttää

 • tiedon hyödyntämistä
 • ennakointia ja ennaltaehkäisyä
 • kehitystarpeiden tunnistamista
 • palautteen antamista ja vastaanottamista
 • vuorovaikutuksen vaalimista
 • oikea-aikaista viestintää
 • toimintaympäristön huomioimista
 • erilaisten elämänvaiheiden ymmärrystä
 • johdon sitoutumista
 • esihenkilöiden valmentamista ja tukea
 • suunnitelmallista työkykyjohtamista
 • yhdessä sovittuja käytäntöjä
 • oikeita mittareita
 • vaikuttavuuden varmistamista
 • yhteistyötä

Faktat

Mintissä

01.08.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 445 335 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)