Hankkeessa edistetään työyhteisöjen hyvinvointia ja kehitetään vaikuttava työhyvinvoinnin johtamisen malli.

Mintissä-hankkeen tavoitteena on edistää työyhteisöjen hyvinvointia ja kehittää aidosti vaikuttava työhyvinvoinnin johtamisen malli, jossa työhyvinvointi on kiinteä osa organisaation strategista johtamista. Hanke toteutetaan Savonlinnan alueella ja sen päämääränä on lisätä hankkeessa mukana olevien julkishallinnollisten, yksityisen ja kolmannen sektorin työyhteisöjen hyvinvointia sekä kehittää organisaatioiden työkykyjohtamista aiempaa enemmän ennakoivaan suuntaan. Herättelemme myös mukana olevien työyhteisöjen jäsenten omaa motivaatiota ja valmiuksia kohentaa omaa hyvinvointiaan sekä työssä että vapaa-ajalla.

Hankkeen lopputuotoksena vastataan kysymykseen ”Minkälaista työhyvinvointijohtamisen pitää olla organisaatiossanne, jotta se koettaisiin hyödylliseksi ja johtaisi vaikuttaviin tuloksiin?”

Hankkeen toimenpiteinä:

  • Rakennamme aidosti vaikuttavan työhyvinvoinnin johtamisen mallin
  • Toteutamme työyhteisöissä puolen vuoden mittaisia hyvinvointiprojekteja työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentamiseksi
  • Edistämme eläkeikää lähenevien työntekijöiden hyvinvointia
  • Luomme yhteisiä työhyvinvoinnin kehittämisryhmiä yli organisaatiorajojen

Lisätietoja

Juuso Kautonen
Projektipäällikkö, Sosteri
juuso.kautonen@sosteri.fi
044 4172949

Hanne Kostamoinen
Projektiasiantuntija, Sosteri
hanne.kostamoinen@sosteri.fi
044 4172948

Minna Männikkö
projektipäällikkö, Xamk
minna.mannikko@xamk.fi
040 4807369

Marjo Heikkilä
TKI-asiantuntija, Xamk
marjo.heikkila@xamk.fi
050 3125139

 

Tietosuojailmoitus

Haluatko mukaan Mintissä-hankkeeseen?

Vielä muutaman Savonlinnan alueella toimivan yrityksen tai yhteisön on mahdollista päästä mukaan puolen vuoden mittaiseen hyvinvointiprojektiin. Jos haluat lähteä kohentamaan organisaatiosi työntekijöiden hyvinvointia, kannustaa heitä hyvinvointia edistäviin elämäntapamuutoksiin ja ennaltaehkäistä sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen aiheuttamia kustannuksia, olemme valmiina auttamaan!

Puolen vuoden mittaisessa hyvinvointiprojektissa hyödynnämme nykyaikaista hyvinvointiteknologiaa ja tarjoamme työyhteisölle innostavia ja yhteisöllisiä hyvinvointihaasteita ja hyvinvoinnin tietoiskuja liikuntaan ja arkiaktiivisuuteen, ravitsemukseen sekä uneen ja palautumiseen liittyen. Herättelemme myös yksilön omaa motivaatiota ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämisestä ja ylläpitämisestä.

Jos kiinnostuit, olethan yhteydessä projektipäällikkö Juuso Kautoseen tai projektiasiantuntija Hanne Kostamoiseen.

Faktat

Mintissä

01.08.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 445 335 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)