Hankkeessa edistetään työyhteisöjen hyvinvointia ja kehitetään vaikuttava työhyvinvoinnin johtamisen malli.

Mintissä-hankkeen tavoitteena on edistää työyhteisöjen hyvinvointia ja kehittää aidosti vaikuttava työhyvinvoinnin johtamisen malli, jossa työhyvinvointi on kiinteä osa organisaation strategista johtamista. Hanke toteutetaan Savonlinnan alueella ja sen päämääränä on lisätä hankkeessa mukana olevien julkishallinnollisten, yksityisen ja kolmannen sektorin työyhteisöjen hyvinvointia sekä kehittää organisaatioiden työkykyjohtamista aiempaa enemmän ennakoivaan suuntaan. Herättelemme myös mukana olevien työyhteisöjen jäsenten omaa motivaatiota ja valmiuksia kohentaa omaa hyvinvointiaan sekä työssä että vapaa-ajalla.

Hankkeen lopputuotoksena vastataan kysymykseen ”Minkälaista työhyvinvointijohtamisen pitää olla organisaatiossanne, jotta se koettaisiin hyödylliseksi ja johtaisi vaikuttaviin tuloksiin?”

Hankkeen toimenpiteinä:

 • Rakennamme aidosti vaikuttavan työhyvinvoinnin johtamisen mallin
 • Toteutamme työyhteisöissä puolen vuoden mittaisia hyvinvointiprojekteja työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentamiseksi
 • Edistämme eläkeikää lähenevien työntekijöiden hyvinvointia
 • Luomme yhteisiä työhyvinvoinnin kehittämisryhmiä yli organisaatiorajojen

 

Tietosuojailmoitus

Lisätietoja

Juuso Kautonen
Projektipäällikkö, Sosteri
juuso.kautonen@sosteri.fi
044 4172949

Hanne Kostamoinen
Projektiasiantuntija, Sosteri
hanne.kostamoinen@sosteri.fi
044 4172948

Minna Männikkö
projektipäällikkö, Xamk
minna.mannikko@xamk.fi
040 4807369

Marjo Heikkilä
TKI-asiantuntija, Xamk
marjo.heikkila@xamk.fi
050 3125139

Mintissä -hankkeen työkykyinterventioiden vaikuttavuus -tietopaketti on julkaistu!

Mintissä -hankkeessa on koottu tutkittuun tietoon perustuva työkykyinterventioiden vaikuttavuus -tietopaketti. Tietopakettia on hyödynnetty hankkeessa työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kehittämisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Siihen on koottu näyttöä erilaisten työhyvinvointia ja työkykyä tukevien interventioiden vaikuttavuudesta työntekijöiden sairauspoissaoloihin, tuottavuuteen ja terveysmuuttujiin sekä kustannusvaikuttavuuteen.

Tutkitun tiedon valossa työpaikoilla kannattaa toteuttaa työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia tukevia työkykyinterventioita, sillä niillä voidaan vahvistaa työntekijän sekä henkistä että fyysistä työkykyä ja terveyttä. Työn tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky ovat tärkeimpien joukossa.

 

Työkykyinterventioiden vaikuttavuus_2022

Lisätietoa voit kysellä Minna Männiköltä

Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen

Mintissä -hankkeessa laadittiin työhyvinvoinnin jatkuvan parantamisen malli yhteistyössä työhyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen osallistuneiden organisaatioiden, Koho Consulting Oy:n ja hanketoimijoiden kesken. Mallin sisältö kiteytettiin pöytäkolmioon, jonka voit tulostaa tekstin alapuolella olevasta linkistä ja laittaa nähtäville haluamaasi paikkaan.

Mintissä pöytäkolmio

Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen

Kymmenen keskeistä menestystekijää

1. aloita itsestäsi
2. visio kirkkaana
3. ongelmat ratkaisuiksi
4. vastuut ja valtuudet näkyviksi
5. testaamisen kulttuuri
6. pienin askelin maaliin saakka
7. rutiinit ja säännöllisyys
8. tee näkyväksi
9. ruoki motivaatiota
10. arvioi, anna palautetta, kehu ja kiitä!

 

PDCA – jatkuvan parantamisen periaate

P = plan (suunnittele)

D = do (toteuta suunnitelma)

C = check (varmista, että suunnitelma saatiin toteutettua)

A = act (toteuta mahdolliset korjaavat toimenpiteet)

Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen edellyttää

 • tiedon hyödyntämistä
 • ennakointia ja ennaltaehkäisyä
 • kehitystarpeiden tunnistamista
 • palautteen antamista ja vastaanottamista
 • vuorovaikutuksen vaalimista
 • oikea-aikaista viestintää
 • toimintaympäristön huomioimista
 • erilaisten elämänvaiheiden ymmärrystä
 • johdon sitoutumista
 • esihenkilöiden valmentamista ja tukea
 • suunnitelmallista työkykyjohtamista
 • yhdessä sovittuja käytäntöjä
 • oikeita mittareita
 • vaikuttavuuden varmistamista
 • yhteistyötä

Faktat

Mintissä

01.08.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 445 335 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)