Edistämme heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta koulutus- ja työelämäpoluilla.
 • Momentumin toimilla tehtävänämme on madaltaa kynnystä ja avata uusia näkökulmia korkeakouluopintoihin heille, jotka eivät ilman hankkeen toimenpiteitä näkisi itseään korkeakouluopiskelijoina.
  • Järjestämme räätälöityjä kampusvierailuja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan ja Kouvolan kampuksille.
 • Kymenlaakson alueella Momentum toteuttaa työpajamaista työvalmennusta, jossa hyödynnetään muun muassa taidelähtöisiä menetelmiä.
  • Työpajojen avulla voidaan vahvistaa osallisuutta ja vuorovaikutusta sekä oppia työelämään siirrettäviä uusia
   taitoja.
 • Momentumia toteutetaan kahden maakunnan alueella Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa.
  • Päijät-Hämeen alueella hanke kohdennetaan erityisesti täsmätyökykyisille henkilöille.
  • Kymenlaakson alueella hankkeen toiminta on kohdennettu maahan muuttaneille, yli 30-vuotiaille henkilöille.

 

Tavoitteenamme on:
 1. Vahvistaa maahan muuttaneiden henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen ja työhön.
 2. Tukea ja lisätä yritysten osaamista maahan muuttaneiden työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä
 3. Vahvistaa verkostoyhteistyötä ja palvelujen välistä yhteistyötä, jotta tieto saatavilla olevista tukimuodoista tavoittaa kaikki sitä tarvitsevat ja sitä kautta kertyvä osaaminen auttaa tunnistamaan kohderyhmän tarpeita paremmin sekä ohjaamaan
  oikeiden palvelujen piiriin.

Euroopan unionin osarahoittama MOMENTUM – Moninaistuvat urapolut hanke toteutetaan Live-säätiön koordinoimana yhteistyössä LAB ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa.
Hankkeen toiminta-aika 1.8.2023-31.1.2026.

Kuva: Enni Jaatinen

Lisätietoja

Minna Nieminen
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Luovan talouden tutkimusyksikkö
minna.nieminen@xamk.fi
044 702 8311

 

Enni Jaatinen
TKI asiantuntija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Luovan talouden tutkimusyksikkö
enni.jaatinen@xamk.fi
044 702 8776

 

Marja-Liisa Siren-Huhtinen
Lehtori
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
marja-liisa.siren-huhtinen@xamk.fi
044 702 8530

 

________________________________________________

 

Hankkeen tietosuojaseloste.

 

Tapahtumat

Tulemme jakamaan tapahtumistamme tietoa, joten pysyhän kuulolla!

 

#momentumurapolut

Blogit ja artikkelit

Faktat

Momentum -moninaistuvat urapolut

01.08.2023 – 31.01.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Live-säätiö

Osatoteuttajat: LAB ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 434 453e €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskus (ELY), Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)