Tavoitteet

 • Valmistella kansainvälinen hanke liittyen Kymiringin autoteollisuuden kansainvälisiin palvelukonsepteihin (painopisteenä Venäjä).
 • Vahvistaa Kymiringin ja Kymenlaakson moottoriurheiluun ja autoteollisuuteen liittyviä yritys-ja yliopistokumppanuuksia Suomessa ja Venäjällä.
 • Esittää innovatiivisia strategisia ratkaisumalleja suomalaisten ja kansainvälisten, erityisesti Venäjällä toimivien, kumppanien yhteistyölle nykyisessä Race4Scale -hankkeessa.

Toimenpiteet

 • Kartoitetaan Venäjällä toimivia ja suomalaisia yliopisto- ja yrityskumppaneita moottoriurheilun ja autoteollisuuden ekosysteemissä.
 • Järjestetään kumppanuustyöpajoja kiinnostuneiden kumppaneiden ja Kymiring-toimijoiden kesken yhteisten tavoitteiden luomiseksi.
 • Kumppanuuskartoituksen ja -työpajojen tulosten pohjalta luodaan malli kansainväliselle monialaiselle hankeyhteistyölle.
 • Kirjoitetaan kv-hankehakemus

Tulokset

 • Lista potentiaalisista kumppaneista, josta ilmenee kv-hankekonsortiosta kiinnostuneet kumppanit.
 • Kymiring-toimijoiden ja kiinnostavimpien kv-hankekumppaneiden yhteiset tavoitteet tulevaisuuden kehityshankkeelle.
 • Innovatiivinen ratkaisumalli kehittämishankkeelle Kymiringiin liittyvässä moottoriurheilu-ja autoteollisuus-ekosysteemissä.
 • Kansainvälinen hankehakemus.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Mikhail Nemilentsev
+358 (0)40 630 7620
mikhail.Nemilentsev@xamk.fi

Tutkimuspäällikkö
Ari Lindeman
+358 (0)44 702 8225
ari.lindeman@xamk.fi

Projektityöntekijä
Nicole Kahila
+358 (0)44  702 8564
nicole.kahila@xamk.fi

 

Faktat

Moottoriurheilun ja autoteollisuuden kansainväliset kehittämiskumppanuudet

01.09.2018 – 30.06.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 32760 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 32760 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus