Uudenlaiset työtavat tukemaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria kohti koulutusta ja työtä

tavoitteet

Tukea heikommassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria näkemään elämänsä kokonaisuutena, tunnistamaan
ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä toimimaan kohti realistisia ammatillisia tavoitteita. Erityistä huomiota
kiinnitetään maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen. Tavoitteena on tukea nuoria löytämään vastaukset
kysymyksiin: kuka olen, mitä osaan ja mihin pystyn.
Kehittää nuorten työpajojen, maahanmuuttajajärjestöjen ja Ohjaamojen kokonaisvaltaisia tulevaisuustyöskentelyyn
liittyviä toimintamalleja yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa vastaamaan entistä paremmin kohdan 1 tavoitteisiin.
Toimintamallit vahvistavat ammattilaisten mahdollisuuksia tukea nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja
työelämävalmiuksia.

toimenpiteet

Motiivi-ryhmätoiminta nuorten työpajoilla

Motiiviryhmätoiminta maahanmuuttajataustaisten nuorten ryhmissä

Digitaaliset ja pelilliset menetelmät monialaisessa yksilö- ja ryhmäohjauksessa

Arviointi sekä arviointityökalujen levittäminen

tulokset

Tuotteistetut Motiivi-ryhmätoimintamallit nuorten työpajoille ja maahanmuuttajataustaisten nuorten ryhmiin.
Toimintamallit kuvataan helposti päivitettävässä käsikirjassa/-kirjoissa.

Hankkeeseen osallistuneiden nuorten ohjaamisosaaminen on vahvistunut: pystyvät reflektoimaan ohjaustaan ja tukemaan nuoria tulevaisuustyöskentelyssä entistä paremmin, ovat saaneet kehitettyä toimintatapojaan, maahanmuuttajanuorten ryhmissä etä- ja ryhmänohjausosaaminen on vahvistunut

Kehitetty versio NäytönPaikka-palvelusta: automatisoitu käyttäjätunnusten ja salasanojen luonti, mobiiliversio ja palautteen pohjalta kehitetyt versiot kahdesta NäytönPaikan palvelusta. NäytönPaikka-palvelun kehitetty terveysosio auttaa nuorta tunnistamaan terveyteensä ja toimintakykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja nuori voi hyödyntää sitä asioidessaan terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa, esimerkiksi terveystarkastuksissa.

Tietopankki moniammatillisen ohjauksen pelillisistä ja digitaalisista välineistä

Motiivi-ryhmätoiminnan ja virtuaalisten työkalujen kehittämisprosessin arviointityökalut, joiden avulla Motiiviryhmätoimintamallin käyttöön ottavat organisaatiot pystyvät kehittämään toimintaansa jatkuvan kehittämisen periaattein.

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tuija Suikkanen-Malin
044 702 8411
tuija.suikkanen-malin@xamk.fi

Projektityöntekijä Anni Taina
040 4809 809
anni.taina@xamk.fi

TKI-asiantuntija Arja Hämäläinen
040 6838 191
arja.hamalainen@xamk.fi

 

Lue blogiamme: klikkaa alla olevasta linkistä ja vieritä eteesi avautuva Metropolian Motiivi-sivu alas.

https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/motiivi/

 

Ajankohtaista

Positiivinen palaute pilotista rohkaisee jatkamaan

“Tämän valmennuksen avulla sai uutta uskoa omaa tulevaisuuttaan ajatellen.” Näin kirjoitti nuori, joka osallistui lokakuussa Motiivi-hankkeen Tuunaa tulevaisuutesi -valmennuspilottiin Kouvolassa. Voiko parempaa palautetta toivoa? Valmennuksessa nuoret pohtivat meidän ohjaajien tukemana kysymyksiä kuka olen, mitä osaan ja mihin pystyn. Pyysimme kymmenpäiväisen pilotin käyneiltä nuorilta palautetta, mikä valmennuksessa oli parasta ja miksi. Kolmen päivän työkokeilu mainittiin monessa...

”Mitä mä tääl oikeen teen?”

Tähän kysymykseen lähdin etsimään vastauksia ammatillisen koulutuksen opettajana opinnäytetyössäni. Vastausta kysymykseen etsin tutkimalla ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen syitä ja ohjauksen tarpeita laadullisen haastattelututkimuksen menetelmin. Haastattelin ammatillisen koulutuksen keskeyttäneitä nuoria, jotka luokittelivat itse itsensä syrjäytyneiksi. Opettajan perimmäinen tehtävä; ohjaus vai opetus? Nuorten toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden prosentuaalinen määrä tuoreimpana tilastointivuonna 2015 oli 7,6 prosenttia, mikä lukumääräisesti...

Motiivi-hankeen kuulumisia Kouvolasta

Motiivi-hanke on käynnistellyt keväästä alkaen toimintaansa Kouvolassa. Motiivi-hankkeessa tuetaan nuoria tulevaisuussuunnitelmiensa tekemisessä ja kehitetään ohjausmenetelmiä. Kouvolassa toiminta kytkeytyy Ohjaamo Kouvolan verkostojen kautta monialaisten ohjausprosessien ja digitaalisten ohjausmenetelmien kehittämiseen. Kevään ja kesän aikana olemme haastatelleet ohjausalan ammattilaisia ja verkostoituneet eri toimijoiden kanssa. Vierailut Kouvolan ohjaamossa ovat olleet myös tärkeitä hankkeen kehittämistyölle. Yhdessä saamme enemmän aikaan. Haastattelut...

Faktat

Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät

01.03.2017 – 31.10.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk; R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 587 403 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 145 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus