Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa ja Kymenlaaksossa on toteutettu lukuisia ESR-rahoituskauden
2014-2020 Toimintalinja 5 ja erityistavoite 10.1 hankkeita. Niissä on havaittu haasteita osallistujien rekrytoinnissa.
Mukaan!-hankkeessa arvioidaan, millä toimenpiteillä osallisuutta on saatu tuettua, ja toisaalta millaisia osallistumisen
esteitä hankkeissa on ollut. Erityishuomio kiinnittyy digitaaliseen osallisuuteen. Hankkeessa arvioidaan päättyvän
hankekauden osallisuushankkeita kohdistetusti Kymenlaaksossa (ml. myös valtakunnallinen benchmarking) sekä
kehitetään tehokkaampi osallistujien rekrytoinnin malli. Eri hankkeiden toimijoita ja kohderyhmää konsultoidaan.
Hankkeen tuloksilla on välitöntä vaikutusta uusien hankkeiden valmisteluun, sekä pitkällä aikavälillä osallisuusasteen
lisäämisessä.

Lisätietoja

Sirkka Komulainen
Projektipäällikkö Mukaan!-hankkeessa
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
puh. 044 702 8741

Faktat

Mukaan! Parhaat menetelmät osallisuuteen

01.01.2022 – 31.03.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 96 175 €