Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään Living Lab -toimintaa, joka tuottaa nopeita ja kestäviä ratkaisuja nuorten työllisyyden parantamiseksi.

NOUSU-hankkeen päätavoitteena on rakentaa Living Lab –toiminta, joka jää pysyväksi toimintamalliksi Kouvolaan ja jota voidaan laajentaa Kymenlaakson alueella. Hankkeen toimintaan ja kehittämiseen kutsutaan 16-29 -vuotiaita nuoria, heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia, yrityksiä, järjestöjä ja hankkeita.

Living Lab -kehittämisprosessin aikana etsitään yhdessä ratkaisuita nuorten työllisyyden parantamiseksi ja nuorten digitaitojen vahvistamiseksi, erityisesti koulutukseen ja työllistymiseen liittyen. Monia nuorten palveluita on tarjottu jo aiemmin verkossa, mutta pandemian myötä monet organisaatiot joutuivat ottamaan digiloikan palvelutarjonnassa. Vaikka digitaidot olisivat muuten hallussa, verkkopalveluiden käyttämiseen ja asiointiin tarvitaan omanlaista osaamista. Ratkaisuilla edistetään nuorten digiosallisuutta.

 

Hankkeen tavoitteet:

1) Living Lab -toiminnan kehittäminen ja organisointi Kouvolan keskustan alueelle
2) Nuorille suunnattujen digipalveluiden käytettävyyden testaus ja kokeilu
3) Digipalveluiden suunnittelu yhdessä nuorten, yrittäjien ja palveluiden tuottajien kanssa
4) Koulutuspaketin rakentaminen nuorten digiosaamisen vahvistamiseen
5) Digimentorointipalvelun kehittäminen ja toimintamallin juurruttaminen
6) Hankearvioinnin toteuttaminen ja monistettavan arviointikehikon laatiminen

Lisätietoja

Tanja Mäkelä
projektipäällikkö
tanja.makela@xamk.fi
p. 040 183 2178

Faktat

NOUSU - Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa

01.09.2021 - 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 460 504 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 92 101 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen ELY-keskus. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.