ODI-hankkeessa kehitetään virtuaaliteknologian koulutusta ja digitaalisia palveluita kymenlaaksolaisten yritysten ja oppilaitosten kanssa.

ODI-hankkeessa (Osallistavat digitaaliset teknologiat design- ja datapohjaisissa yhteiskokeiluissa) järjestetään yrityksille suunnattuja koulutuksia ja tietoiskuja virtuaaliteknologioiden mahdollisuuksista. Kutsumme mukaan 12 kymenlaaksolaista yritystä/organisaatiota oppimaan aiheesta lisää. Koulutuksessa osallistujat saavat tietoa AR/VR-teknologioiden nykytilasta ja lähitulevaisuuden mahdollisuuksista. Lisäksi koulutuksissa ideoidaan yhdessä pilottitoteutuksia, joita osallistuvien yritysten kanssa voitaisiin teknologian avulla tehdä. Osaa piloteista viedään hankkeen aikana eteenpäin muun muassa opiskelijayhteistyönä.

Kuluttajatutkimuksessa (Statista 2022) kiinnostuksen kohteiksi virtuaalimaailmoissa on mainittu esimerkiksi:

 • konserttikäynnit, matkailu, museoihin ja näyttelyihin tutustuminen, virtuaaliset huvipuistot
 • pelien pelaaminen, urheilutapahtumien seuraaminen virtuaalisesti
 • digitaalisen urheilun (eSports) seuraaminen
 • ystävien tapaaminen
 • kollegoiden tapaaminen, työnteko yhdessä, virtuaalikonferenssiin osallistuminen

Miten sinun yrityksesi voisi tulevaisuudessa hyödyntää virtuaaliteknologioita?

Lisätietoja

TKI-asiantuntija
Henri Brandt
henri.brandt@xamk.fi

Projektipäällikkö, Muotoilija AMK
Tiina Savallampi
+358 44 702 8960
tiina.savallampi@xamk.fi

 

ODI-hankkeen tietosuojaseloste

Xamk.fi-palvelun saavutettavuusseloste

TAVOITTEET JA TULOKSET

TAVOITTEET

 • Parantaa Kymenlaakson alueen virtuaalitodellisuuden liiketoimintapotentiaalin ymmärrystä ja osaamista sekä oppilaitoksissa että yrityksissä
 • Kehittää Kymenlaakson alueen organisaatioiden käyttöön uusi virtuaalitodellisuuden liiketoimintamahdollisuuksia kouluttava monialainen oppimiskokonaisuus (30 op)
 • Tuotteistaa digitaalisuutta ja virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä ammattikorkeakoulun opetuksen ja TKI-toiminnan palveluita yrityksille
 • Tuottaa lisäarvoa Kymenlaakson alueen liiketoiminnalle digitaalisin ja virtuaalitodellisuuden keinoin

TULOKSET

 • 30 opintopisteen laajuinen digitaalisuutta ja virtuaalisuutta hyödyntävä oppimiskokonaisuus
 • alueen yritysten ja organisaatioiden ymmärrys AR/VR-teknologioiden mahdollisuuksista ja haasteista lisääntyy
 • osallistuvien organisaatioiden henkilökunnan  AR/VR-osaaminen lisääntyy
 • syntyy uusia TKI-hankkeita
 • syntyy virtuaaliteknologioihin pohjautuvia uusia palveluita

Faktat

ODI - Osallistavat digitaaliset teknologiat design- ja datapohjaisissa yhteiskokeiluissa

01.03.2023 – 29.02.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 70 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 20 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö