Tavoitteena Ohjaamo Olkkari 2.0 hankkeessa on laajentaa Ohjaamon palveluita ensisijaisesti digitaalisten palveluiden avulla Essoten kaikkiin kuntiin.

Tavoitteena on, että digitaalisten palveluiden avulla Ohjaamon palvelut ovat saatavilla Essoten kaikissa kunnissa sekä syrjäisillä alueilla asuvilla, alle 30-vuotiailla, ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalisten palveluiden keinoin voidaan tarjota tasapuolisesti tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen, työhön ja työnhakuun, arkeen ja vapaa-aikaan liittyen ”yhden luukun periaatteella”. Hankkeessa kehitettään myös eri alojen asiantuntijoiden etäpalveluita Ohjaamossa ja Ohjaamon digitaalisesti toteutettavia ryhmätoimintoja.

Hankkeen keskeisenä kehittämistavoitteena on myös luoda Ohjaamo Olkkariin yleiset talous-, asumis- ja seksuaalineuvonnan palvelut sekä luoda malli nuorille tarjottavaan tuetun asumisen sekä sosiaalisen isännöinnin palveluihin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ohjaamon monialaisen verkoston valmiuksia ja osaamista mielen hyvinvoinnin tukemisessa ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä, joihin kehitetään yhdessä asiakkaiden ja toimijoiden kanssa uusia palveluita.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on hankkeessa osatoteuttajana. Juvenian roolina on osallistua Ohjaamo-palveluiden kehittämiseen pilototoimalla nuorille tarkoitettuja digitaalisia palveluita. Lisäksi Xamk kehittää nuorille tarkoitetun toimijuutta, osallisuutta ja työllistymistä tukevan valmennusohjelman sekä mallintaa ja pilotointi valmennusohjelman Essoten kunnissa ja koko Etelä-Savon alueella. Ohjaamo Olkkari 2.0 –hankkeessa kehitetään päätoteuttajan, osatoteuttajan ja sidosryhmien kanssa digitaalisia palveluita, nuorten resilienssiä, työllistymistä ja työelämässä pärjäämistä edistäviä palveluita sekä edistetään ammattilaisten valmiuksia toteuttaa toimintaa digitaalisesti.

Lisätietoja

Antti Rantaniva

projektipäällikkö

p. 040 623 3082

etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ville Eerikäinen

TKI-asiantuntija

p. 040 141 8836

etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ohjaamo Olkkari 2.0 hankkeen tietosuojaseloste

 

 

 

 

 

 

Faktat

Ohjaamo Olkkari 2.0

01.04.2021 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 486 566 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 123 975 €