Oivallista ruokaa -hankkeella edistettiin ravitsemusterveyttä ja ennaltaehkäistiin ruokahävikkiä.

 

tavoitteet

Oivallista ruokaa -hankkeessa tavoitteena oli tuottaa tietoa, kuinka parannetaan ruuan ravitsemuksellisen laadun sekä elintarvikejätteen valvontaa ja ohjausta. Hankkeessa kartoitettiin, mitä käytännöntoimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan.

 

toimenpiteet

Hanke tarkasteli monesta eri näkökulmasta ruuan ravitsemuksellisia riskejä sekä elintarvikejätteen ja ruokahävikin hallintaa. Yhteistyössä valvontaviranomaisten sekä ruuantarjoilupaikkojen edustajien kanssa toteutettiin pilotointeja eri kohteissa. Hankkeen aikana kerättiin aktiivisesti kommentteja ja ehdotuksia ympäristöterveyden asiantuntijoilta, valvontaviranomaisilta ja ruuantarjoilupaikkojen toimijoilta.

 

tulokset

Hankkeen lopputuloksena on ehdotus toimintamallista, miten ja mitä ruoan ravitsemuksellisia riskejä voidaan elintarvikevalvonnan ja -neuvonnan avulla torjua ja ehdotus miten elintarvikejätteen seurantaan ja ruokahävikin vähentämiseen voidaan ohjata.

 

Alakuva: Raija Törrönen/ UEF

Lisätietoja

 

Jenni Palosaari
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
jenni.palosaari@xamk.fi
+358 50 911 1364

Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimusryhmäpäällikkö
teija.rautiainen@xamk.fi
+358 40 087 2759

Suvi-Tuulia Leinonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi
+358 40 669 0645
https://www.jamk.fi/oivallistaruokaa

Täältä löydät hankkeen tietosuojaselosteen.

Tutustu myös Xamkin yleiseen tietosuojailmoitukseen.

Kuvassa on tarjoiluastioissa salaatteja.

Ajankohtaista

Ruokahävikki termejä hankkeessa.

Oivallista ruokaa -hankkeessa käytettävät termit koskien elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä.

 

Menneet tapahtumat

Julkaisut

Ravitsemukselliset riskit ravitsemispalveluissa

Kirjoittajat:
Suvi-Tuulia Leinonen, Jamk
Karoliina Väisänen, Jamk
Moona Partanen, Jamk
Jenni Palosaari, Xamk
Kaija Nissinen, SeAMK
Katriina Leikas, SeAMK

Kuva: Suvi-Tuulia Leinonen

Tutustu julkaisuun
Lautastähdehävikkiä

Elintarvikejätteen seuranta ja ruokahävikin hallinta ravitsemispalveluissa

Kirjoittajat:
Suvi-Tuulia Leinonen, Jamk
Karoliina Väisänen, Jamk
Moona Partanen, Jamk
Jenni Palosaari, Xamk
Gun Wirtanen, SeAMK
Taina Seppälä-Kolkka, SeAMK

Kuva: Suvi-Tuulia Leinonen

Tutustu julkaisuun

Artikkelit

Käsiä työpöydän ympärillä

"Keskiössä käyttäjä, keinona kokeilu."

Kirjoittajat:

Niina Rantakari, Xamk
Jenni Palosaari, Xamk

Kuva: Jenni Palosaari

READ -lehti 2/2022

"Hyvään ravitsemuslaatuun ja ruokahävikin hallintaan toivotaan ohjausta."

Kirjoittajat:

Niina Rantakari, Xamk
Jenni Palosaari, Xamk
Kaisa Raninen, UEF
Kaija Nissinen, SeAMK
Suvi-Tuulia Leinonen, Jamk

Kuva: Raija Törrönen / UEF

Elintarvike ja terveys -lehti 3/2022 rinnakkaistallenne
Käsi ottaa salaattiottimilla salaattia linjastosta

"Lainsäädännön ja yhtenäisten termien puute hankaloittaa ruokahävikkityötä."

Kirjoittajat:
Moona Partanen, Jamk
Taina Seppälä-Kolkka, SeAMK
Gun Wirtanen, SeAMK
Jenni Palosaari, Xamk

Kuva: Suvi-Tuulia Leinonen

Kehittyvä Elintarvike -lehti 6/2021
ruokatarjotin

"Miten tehdä ravitsemuslaatu näkyväksi asiakkaalle?"

Kirjoittajat:
Kaija Nissinen, SeAMK
Kaisa Raninen, UEF
Karoliina Väisänen, Jamk
Suvi-Tuulia Leinonen, Jamk
Moona Partanen, Jamk

Kuva: Suvi-Tuulia Leinonen

Elintarvike ja terveys -lehti 5/2021 rinnakkaistallenne

Opinnäytetyöt

"Kyselylomake ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämisestä ravitsemispalveluissa"

Johannes Tuuttila, Xamk
5/2022
Saatavilla verkossa.

Lue lisää!

"Tutkimus elintarvikejätteen synnystä ja hävikinlaadun seurannasta kahdessa ruokapalveluyksikössä"

Johanna Blomqvist, Xamk
5/2022
Ei saatavilla verkossa.

Haluamme olla saavutettavia. Huomasitko Oivallista ruokaa -hankkeen sivulla saavutettavuusongelmia? Voit jättää siitä palautetta osoitteeseen jenni.palosaari@xamk.fi otsikolla saavutettavuus.

Faktat

Oivallista ruokaa

01.12.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 315 101 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 77100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ruokavirasto Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta