Hankkeessa rakennetaan käytännön öljyntorjuntaan tarkoitettu tutkimus- ja testausympäristö Kotkaan.

Kymen Vesi Oy on luovuttanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) käyttöön halkaisijaltaan 30 m betonialtaan testausympäristön toteuttamista varten. Valmisteilla oleva ympäristö tukee ja monipuolistaa jo ennestään ammattikorkeakoulun vahvaa osaamista öljyntorjunnan tutkimuksen ja koulutuksen saralla.

Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö -kehittämishankkeesta ja – investointihankkeesta

Testaus- ja harjoitustavoitteet

Testausallas mahdollistaa oikean öljyn käytön sekä testaamaan ja harjoittelemaan

 • öljyä keräävien laitteiden toimintaa
 • öljyä imevien tuotteiden toimivuutta
 • öljyyntyneen rannan puhdistustekniikoita
 • puomituskaluston käyttöä
 • öljyn leviämisen havainnointia (esim. RPAS-tiedustelu ja havainnointisensorit)
 • jääolosuhteissa tapahtuvaa toimintaa
 • oikeaoppista ja turvallista tapaa työskennellä.

Toteutus

Testiallas muokataan käytöstä poistetusta jäteveden ilmastusaltaasta. Altaalle pyritään luomaan mahdollisimman oikeantuntuiset harjoittelu- ja testausolosuhteet ympäristöturvallisuus huomioiden.

tulokset

 • Öljyntorjuntaa toteuttavat viranomaiset ja vapaaehtoiset saavat kokemusta todenmukaisemmista olosuhteista
 • Öljyntorjunnan laitteita ja tuotteita valmistavat yritykset voivat hyödyntää testiallasta.

aikataulu

 1. Öljyntorjunnan testiympäristön toiminnallisuuksien ja teknisten vaatimusten tarkempi määrittely (syksy 2019 – kesä 2020)
 2. Testialtaan käyttöönotto ja käyttökokemusten arviointi (kesä 2020 – kesä 2021)
 3. Tutkimus- ja testauspalveluiden pilotointi (kevät – syksy 2021)
 4. Pysyvän toimintakonseptin luominen (kesä – syksy 2021).

aJANKOHTAISTA

Lisätietoja

Antero Myrén
Projektipäällikkö
044 702 8222
antero.myren(at)xamk.fi

Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
044 702 8514
justiina.halonen(at)xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

ÄLYKÖ – Itä-Suomen maa-alueiden...

Hankkeessa kartoitettiin riskikohteita, kehitettiin öljyisten jätteiden logistiikkaa ja pilotoitiin uusia puhdistusteknologioita.

SÖKÖSuomenlahti

Hankkeessa varaudutaan suureen alusöljyvahinkoon ja luodaan toimintaohjeet öljyntorjuntaoperaation koordinointiin.

SÖKÖSaimaa - Öljyntorjunnan toimintamalli...

Hankkeella tuetaan öljyntorjuntaviranomaisten operatiivista suunnittelua ja vahvistetaan öljyntorjuntaosaamista Saimaan pelastustoimialueilla

SCAROIL Simulator Training for...

Hankkeessa luotiin uusi simulaatiopohjainen koulutusmalli öljyvahinkojen torjuntaan. Koulutuksella lisätään öljyvahinkojen torjunnan kokonaishallintaa

SCAROIL Simulators

Hankkeessa kehitettiin uusi harjakauhaa mallintava öljynkeräinsimulaattori sekä hankittiin öljyntorjunnan lisäohjelma.

Faktat

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö (kehittämis- ja investointihankkeet)

01.10.2019 - 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Muut kumppanit: Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson pelastuslaitos ja muut öljyntorjuntaviranomaiset, öljyntorjunta-alan ja jätealan yritykset, vapaaehtoisjärjestöt

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 484 250 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Päärahoittaja Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus. Muut rahoittajat Kymenlaakson pelastuslaitos ja Merenkulun säätiö

Jaa sivu