Hankkeessa rakennetaan käytännön öljyntorjuntaan tarkoitettu tutkimus- ja testausympäristö Kotkaan.

Kymen Vesi Oy on luovuttanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) käyttöön halkaisijaltaan 30 metrin betonialtaan testausympäristön toteuttamista varten. Altaasta muokattava testausympäristö monipuolistaa ammattikorkeakoulun jo ennestään vahvaa osaamista öljyntorjunnan tutkimuksen ja koulutuksen saralla.

Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö -kehittämishankkeesta ja -investointihankkeesta.

Testaus- ja harjoitustavoitteet

Testausympäristö mahdollistaa oikean öljyn käytön. Ympäristössä voidaan testata ja harjoitella

 • öljyä keräävien laitteiden toimintaa
 • imeytystuotteiden toimivuutta
 • öljyyntyneen rannan puhdistustekniikoita
 • puomituskaluston käyttöä
 • öljyn leviämisen havainnointia (esim. RPAS-tiedustelu ja havainnointisensorit)
 • jääolosuhteissa tapahtuvaa torjuntaa
 • oikeaoppista ja turvallista tapaa työskennellä.

Toteutus

Testausympäristö muokataan käytöstä poistetusta jäteveden ilmastusaltaasta. Altaalle luodaan mahdollisimman oikeantuntuiset harjoittelu- ja testausolosuhteet ympäristöturvallisuus huomioiden.

tulokset

 • Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusympäristö
 • Alueen pilotointi harjoitteluun sekä laite- ja tuotekehitykseen.Tutustu loppuraporttiin

aikataulu

 1. Öljyntorjunnan testausympäristön toiminnallisuuksien ja teknisten vaatimusten tarkempi määrittely (syksy 2019 – kesä 2020)
 2. Testialtaan käyttöönotto ja käyttökokemusten arviointi (kesä 2020 – kesä 2021)
 3. Tutkimus- ja testauspalveluiden pilotointi (kevät – syksy 2021)
 4. Pysyvän toimintakonseptin luominen (kesä – syksy 2021)
 5. Loppuraportointi (talvi 2022).

JULKAISUja

Lisätietoja

Antero Myrén
Projektipäällikkö
044 702 8222
antero.myren(at)xamk.fi

Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
044 702 8514
justiina.halonen(at)xamk.fi

Lataa loppuraportti

Tutustu öljyntorjunta-altaaseen

Ajankohtaista

Xamkin öljjyntorjunta-allas

Jätevesialtaan uusi elämä öljyntorjunta-altaana

Kotkaan on valmistunut öljyntorjunnan testaus- ja harjoitteluallas, joka on muokattu jäteveden ilmastusaltaasta. Ilman käyttöä jäänyt infra jatkaa taas ympäristöturvallisuuden palveluksessa vaikkakin uudessa roolissa.Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitteluallas rakennettiin Kymen Vesi Oy:n käytöstä poistetusta jäteveden ilmastusaltaasta. Allas kuului vuonna 1978 valmistuneeseen Sunilan jätevedenpuhdistamoon, jonka toiminta päättyi 2010, kun Mussalon jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön. Altaan muutostyöt käynnistyivät syksyllä 2019...

Öljyntorjunta-allas myös vapaaehtoisten käytettävissä

WWF Suomen vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen kouluttajat kävivät testaamassa öljynkeräysmenetelmiä öljyvahinkojen torjunnan testaus- ja tutkimusaltaalla. Vapaaehtoiset ovat merkittävä voimavara suuren alusöljyvahingon torjuntatyössä pelastusviranomaisten apuna. WWF Suomi on kouluttanut jo tuhansia vapaaehtoisia öljyvahingon torjuntatehtäviin, kuten öljyn rantakeräykseen ja öljyyntyneiden eläinten hoitoon. WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen kouluttajia saapui harjoittelemaan öljyntorjuntaa rantaolosuhteissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausaltaalle keskiviikkona 19.5.2021....

Faktat

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö (kehittämis- ja investointihankkeet)

01.10.2019 – 28.02.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Muut kumppanit: Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson pelastuslaitos ja muut öljyntorjuntaviranomaiset, öljyntorjunta-alan ja jätealan yritykset, vapaaehtoisjärjestöt

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 484 250 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Päärahoittaja Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus. Muut rahoittajat Kymenlaakson pelastuslaitos ja Merenkulun säätiö