Elinvoimaisuutta avoimen lähdekoodin avulla

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen luo perustan uudelle digitaaliselle teollisuudelle, jossa avointa lähdekoodia käytetään siihen, missä se parhaiten toimii – innovoimaan, muuttamaan markkinaa ja edistämään digitaalista itsemääräämisoikeutta. Olipa kyse sitten pilvestä, tekoälystä, kyberturvallisuudesta tai IoT:sta, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat innovaation ytimessä.

Tällä hetkellä avoimen lähdekoodin hyödyntämistä ei vielä edistetä riittävän systemaattisesti. Tämän lisäksi elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden yhteistyössä ja elinkeinolähtöisen toiminnan tukemisessa on edelleen kehittämisen varaa. Yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla voitaisiin tukea avoimen lähdekoodin käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä. Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen on myös keskeistä ja tätä tavoitetta voitaisiin edistää profiloitumalla avoimen lähdekoodin osaamiskeskittymäksi. Tämä loisi edellytyksiä kytkeytyä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä arvoverkkoja.

Tässä hankkeessa vahvistettiin eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeessa pyrittiin tiiviiseen vuorovaikutukseen yritysten kanssa, jotta voidaan tutkia ja ymmärtää paremmin yritysten avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämismahdollisuudet, sekä osaamistarpeet. Hankkeen tuloksena syntyi toimenpidesuunnitelma avoimen lähdekoodin osaamiskeskuksen perustamiseksi.

Toimenpiteet

  • Avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksien kartoitus yritysten digitalisaatiokehityksen tukena
  • Avoimen lähdekoodin osaamistarpeiden tunnistus ja niihin vastaaminen
  • Avoimen lähdekoodin osaamiskeskittymän suunnittelu

Tuloksena

  • Yrityskohtaisia suunnitelmia vastaamaan liiketoiminnan ja digitalisaation kehitystarpeisiin avoimen lähdekoodin avulla
  • Koulutustilaisuuksia avoimen lähdekoodin teemoista
  • Toimenpidesuunnitelma avoimen lähdekoodin osaamiskeskuksen perustamiseksi

 

Kurssit

Tutustu veloituksetta hankkeen tuottamiin avoimen lähdekoodin mikrokursseihin

Lisätietoja

Sami Jantunen
Tutkimuspäällikkö
p. 040 502 5071
sami.jantunen(at)xamk.fi

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja
p. 050 330 3339
timo.valiharju(at)coss.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab)

01.10.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy - Xamk

Osatoteuttajat: Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 294 055 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 210 980 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) REACT-EU