Elinvoimaisuutta avoimen lähdekoodin avulla

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen luo perustan uudelle digitaaliselle teollisuudelle, jossa avointa lähdekoodia käytetään siihen, missä se parhaiten toimii – innovoimaan, muuttamaan markkinaa ja edistämään digitaalista itsemääräämisoikeutta. Olipa kyse sitten pilvestä, tekoälystä, kyberturvallisuudesta tai IoT:sta, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat innovaation ytimessä.

Tällä hetkellä avoimen lähdekoodin hyödyntämistä ei vielä edistetä riittävän systemaattisesti. Tämän lisäksi elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden yhteistyössä ja elinkeinolähtöisen toiminnan tukemisessa on edelleen kehittämisen varaa. Yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla voitaisiin tukea avoimen lähdekoodin käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä. Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen on myös keskeistä ja tätä tavoitetta voitaisiin edistää profiloitumalla avoimen lähdekoodin osaamiskeskittymäksi. Tämä loisi edellytyksiä kytkeytyä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä arvoverkkoja.

Tässä hankkeessa vahvistetaan eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeessa pyritään tiiviiseen vuorovaikutukseen yritysten kanssa, jotta voidaan tutkia ja ymmärtää paremmin yritysten avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämismahdollisuudet, sekä osaamistarpeet. Hankkeen tuloksena syntyy toimenpidesuunnitelma avoimen lähdekoodin osaamiskeskuksen perustamiseksi.

Toimenpiteet

 • Avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksien kartoitus yritysten digitalisaatiokehityksen tukena
 • Avoimen lähdekoodin osaamistarpeiden tunnistus ja niihin vastaaminen
 • Avoimen lähdekoodin osaamiskeskittymän suunnittelu

Tuloksena

 • Yrityskohtaisia suunnitelmia vastaamaan liiketoiminnan ja digitalisaation kehitystarpeisiin avoimen lähdekoodin avulla
 • Koulutustilaisuuksia avoimen lähdekoodin teemoista
 • Toimenpidesuunnitelma avoimen lähdekoodin osaamiskeskuksen perustamiseksi

 

Kurssit

Tiesitkö, että avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla voit saada kustannussäästöjä ja joustavuutta. Sinun ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja ja ohjelmistoja saa räätälöidä tarvittaessa juuri sellaiseksi kuin haluat.

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen voi myös luoda yrityksellesi uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Avoimen lähdekoodin projektit ovat yhtä kaupallisia kuin suljetun lähdekoodin projektit. Jokainen menestyvä kaupallinen projekti vaati kuitenkin toimivan liiketoimintamallin ja siihen sopivat strategiat.

Open MemoryLab -hankkeemme järjestää kaksi maksutonta kurssikokonaisuutta, jossa kerromme lisää avoimen lähdekoodin mahdollisuuksista. Molempien kurssien vetäjänä toimii Timo Väliharju Suomen avointen tietojärjestelmien keskus COSS ry:stä. Timo on avoimen lähdekoodin liiketoiminnan uranuurtaja, hallitusammattilainen ja yrittäjä jo yli 20 vuoden ajan.

Järjestämämme kurssit ovat:

HYÖDYNNÄ AVOINTA LÄHDEKOODIA YRITYKSESI TOIMINNASSA -kurssilla opit:

 • Mitä avoin lähdekoodi oikein tarkoittaa
 • Miten avoin lähdekoodi hyödyttää yrityksen toimintaa
 • Kuinka avoimen lähdekoodin avulla voidaan säästää resursseja
 • Ovatko avoimen lähdekoodin ratkaisut tietoturvallisia
 • Ketkä ovat menestyneet avoimen lähdekoodin avulla
 • Mitä avoimen lähdekoodin ratkaisuja voidaan hyödyntää yritysten toiminnassa

Kurssi koostuu kahdesta luennosta:

 • 7.11.2023 klo: 13.30–15.30, Xamk Teorialuokka D127: Avoimen lähdekoodin perusteet ja hyödyt
 • 29.11.2023 klo: 09.00–11.00, Xamk Teorialuokka D127: Avoimen lähdekoodin räätälöinti ja säästöt

Ilmoittaudu kurssille tästä

LIIKETOIMINTA AVOIMELLA LÄHDEKOODILLA -kurssilla opit:

 • Miten avoin lähdekoodi toimii yrityksesi kilpailuvalttina
 • Mitä avoimen lähdekoodin liiketoimintamalleja voit hyödyntää
 • Mitkä liiketoimintastrategiat sopivat yrityksellesi
 • Miten avoin lähdekoodi edesauttaa innovaatioita
 • Kuinka avoimen lähdekoodin yhteisöiden kanssa toimitaan
 • Ketkä ovat menestyneet avoimella lähdekoodilla
 • Miten liiketoiminta avoimella lähdekoodilla käytännössä toimii

Kurssi koostuu kahdesta luennosta:

 • 8.11.2023 klo: 09.00–11.00, Xamk Teorialuokka D127: Avoin lähdekoodi kilpailuvalttina
 • 29.11.2023 klo: 13.00–15.00, Xamk Teorialuokka D128: Avoimen lähdekoodin liiketoimintamallit ja strategiat

Ilmoittaudu kurssille tästä

Tarvitsetko apua avoimen lähdekoodin asioissa?

Voimme auttaa yritystäsi tämän vuoden loppuun asti ilman korvausta avoimen lähdekoodin asioissa. Tarjoamamme palvelut sisältävät esimerkiksi:

 • avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kartoitus yritystoimintasi digitalisoimiseksi
 • avoimen lähdekoodin teknologiakartoitus kehitystyösi tueksi
 • avoimen lähdekoodin liiketoimintaneuvonta

 

Jos kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä: sami.jantunen@xamk.fi

Lisätietoja

Sami Jantunen
Tutkimuspäällikkö
p. 040 502 5071
sami.jantunen(at)xamk.fi

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja
p. 050 330 3339
timo.valiharju(at)coss.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab)

01.10.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy - Xamk

Osatoteuttajat: Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 294 055 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 210 980 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) REACT-EU