Hanke tukee oppimisvaikeuksia omaavia nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille.

Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kehitysvammaliiton yhteishankkeena vuoden 2017 ajan, ja sitä rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeella tuetaan oppimisvaikeuksia omaavia nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille. Palvelujärjestelmässä koetaan, ettei oppimisvaikeuksia omaaville nuorille ole tarjolla riittäviä välineitä työllistymisen tukemiseksi ja monet nuoret kokevat, etteivät he saa riittävästi tukea työpaikan löytämiseksi.

Palvelujärjestelmässä on tarvetta kehittää työkaluja, käytäntöjä ja asiakastyön muotoja, joiden avulla tuetaan nuorten työllistymispyrkimyksiä. Hanke vastaa osaltaan näihin haasteisiin.

TYÖHÖNVALMENNUS AVUKSI NUORTEN TYÖLLISTÄMISEEN

Hankkeessa kokeillaan ohjaavan työhönvalmennuksen mallia, jonka avulla nuorta tuetaan työllistymään. Mallia kokeillaan yhteistoiminnallisesti nuorten, työnantajien ja työhönvalmentajan kesken. Mallissa on keskeistä tuen tarpeen tunnistaminen työelämään liittyvissä prosesseissa ja yksilökohtaisen tuen räätälöinti nuorta varten. Toimintamallin puitteissa myös haetaan työpaikkoja Etelä-Savon alueelta oppimisvaikeuksia omaaville nuorille.

Hankkeessa siis mahdollistetaan nuorten ja työnantajien suora kohtaaminen, jolloin ennakkoluulot oppimisvaikeuksista hälvenevät, nuoren sosiaaliset taidot karttuvat ja tietoisuus toisen osapuolen odotuksista lisääntyy.

Hankkeen toimintaa tukevat maakunnan työllisyys-, koulutus- ja nuorisopalvelut ja työpajat sekä pk-yrityksiä ja sosiaalisia yrityksiä Etelä-Savon seudulta. Pyrkimyksenä on jalkauttaa toimintamalli palvelujärjestelmään hankkeen aikana, jotta sitä voi jatkojalostaa edelleen maakunnallisiin tarpeisiin.

 

Hankkeen julkaisu Oikeisiin töihin oppimisvaikeuksista huolimatta: Yksilökeskeisen työnhakuvalmennuksen kokeilu Etelä-Savossa on julkaistu Theseus-palvelussa. Voit lukea julkaisun klikkaamalla tästä.

Lisätietoja

Susan Eriksson
projektipäällikkö
p. 040 684 7702
susan.eriksson@xamk.fi

Simo Klem
tutkija
Kehitysvammaliitto
simo.klem@kvl.fi

Faktat

OPI-TYÖ – Oikeisiin töihin oppimisvaikeuksista huolimatta!

01.01.2017 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kehitysvammaliitto

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 82407 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 65298 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Asiasanat