Oppiva rakentaminen -hankkeessa edistetään digitaalisten kaksosten, tekoälyn, big datan ja lisätyn todellisuuden hyödyntämistä rakennusalalla.

Rakennuksen kolmiulotteista mallia käytetään käyttöliittymänä rakennuksen tietoihin sekä rakennettaessa että ylläpidettäessä. Rakennuksen mittaus- ja säätölaitteet ovat yhteydessä käyttöliittymään.

Rakennusten suunnittelussa tehdään useimmiten kolmiulotteinen suunnitelma CAD-suunnitteluohjelmistolla. Sen voi muuntaa BIM-suunnitelmaksi (Building Information Modeling). Projekti hyödyntää näitä BIM-suunnitelmia (tietomalleja) ja muuntaa ne edelleen kolmiulotteisiksi tietokonepeleiksi.

Projekti käyttää monitaitoista pelinkehitysympäristöä Unreal-käyttöliittymän muodostamisessa rakennukseen sekä suunnittelun että ylläpidon ajaksi. Eri alojen (esim. rakenne-, LVI-, sähkö-) suunnittelijat voivat olla yhdessä virtuaalisesti suunnitelman sisällä tietokonepelissä. Projekti kehittää myös rakennuksen digitaalisen kaksosen (Digital Twin). Rakennuksen mittauslaitteiden tulokset (kuten ilmankosteusarvot) näkyvät virtuaalimallissa reaaliaikaisesti. Rakennuksen toimilaitteita (kuten lämmitystä) voi säätää virtuaalimallista käsin.

Liikkuvassa toiminnassa rakennuksen tietokonepeli toteutetaan Unity-pelimoottorilla, jolloin rakennuksella voidaan käyttää Android-tablettia. Projekti myös soveltaa lisätyn todellisuuden (AR , Augmented Reality) näyttölaseja vuorovaikutukseen reaaliaikaisen näkymän ja sen rakennuskomponenttien tietojen kanssa.

Rakennuksen ylläpitotiedot hallinnoidaan digitaalisessa arkistossa, jonka toimintakyky ulotetaan rakennuksen koko elinkaaren läpi. Tämä mahdollistaa tekoälyn käytön ylläpidossa pitkänä ajanjaksona kerättyjen tietojen ansiosta. Rakennuksen älykäs malli voi siis esim. ehdottaa huoltotoimenpiteitä tietokonepelissä olevalle huoltomiehelle.

Projekti kehittää myös asiantuntijajärjestelmän urakkasopimusten luonnosteluun käyttäen vanhempia suunnitelmia, sekä mahdollistaa prosessien simuloinnin, kun prosessi ensin kuvataan tarkasti.

Hankkeen toteuttaa Xamk:in vahvuusala Digitaalinen talous.

TOIMENPITEET

  • Tekoälyn ja data-analytiikan soveltaminen urakkatarjouksiin, rakennustyyppiehdotuksiin ja huoltoihin.
  • Digitaalinen kaksonen käyttöliittymäksi rakennuksille ja kokeilut oikeilla maalämpöpumpuilla.
  • Osittain läpinäkyvien näyttölasien käyttö lisätyn todellisuuden ( AR ) palveluissa.
  • 5G-mobiiliverkon käyttö laskentakuorman siirtämiseksi verkkoon.
  • Digitaalisen arkiston käyttö rakennusten osien tiedoille, 3D-malleille ja ylläpitotiedoille sekä tekoälyn lähtötiedoille.
  • Palvelu rakennuskomponenttien tietojen saamiseksi valmistajilta sisään 3D-formaatissa.
  • Liiketoimintamallit projektin tuotoksille opinnäytetöinä.
  • Prosessien simulointi rakennuksen asiakasvaatimuksiin, suunnitteluun tai rakentamiseen.

 

TULOKSET

Rakennusten tietomallien käyttö rakennusten aktiivisena käyttöliittymänä mahdollistuu mukaan lukien rakennusten tilan tarkkailu, huoltotoimenpiteiden tuki ja raportointi koko elinkaaren ajan sekä toimilaitteiden säädöt.

Rakennuksen tyypin hahmottaminen mahdollistuu asiakasvaatimuksista tekoälyllä.

Urakkatarjouksen teon tehostamiseen käytetään tekoälyä.

Saavutetaan prosessien simulointikyky, esim. turva-ominaisuuksien suunnitteluun.

Tutkitaan kaupallistamismallit rakennuksen rakentamisen ja käytön aikaiselle tietojen hallintapalvelulle.

Tulokset ovat siirrettävissä hyvin myös koneenrakennusteollisuuteen.

Hankkeen budjetti on 577 930 Euroa. Projekti on saanut jatkoajan 31.8.2022 saakka.

 

Hanke toteutetaan Business Finlandin myöntämän EAKR-rahoituksen ansiosta. Kumppaneitamme ovat Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Gebwell Oy, Ekin Muovi Oy, Documtec Oy ja Insinööritoimisto Jennacon Oy.

Lisätietoja

Timo Partala
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
puh. 0405963533

Jukka Selin
Yliopettaja
etunimi.sukunimi@xamk.fi
puh. 0503124961

Faktat

Oppiva rakentaminen

01.05.2020 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Gebwell Oy, Ekin Muovi Oy, Documtec Oy ja Insinööritoimisto Jennacon Oy.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 577 930 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 28 898 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Business Finland Euroopan aluekehitysrahastosta