Tässä tutkimuksessa vertaamme erilaisten pitkäaikaisen istumisen aktiivisten taukojen vaikutusta T2D sairastavien ihmisten verensokeriarvoihin.

 

Sairastatko tyypin 2 diabetesta ja olet kiinnostunut edistämään terveyttäsi?

Tutkimukseen tarvitaan 24 vapaaehtoista osallistujaa (yli 35-vuotiaita), jotka ensin suorittavat 2–3 tunnin seulonta- ja alkumittauskäynnin, sekä yhteensä 4 noin kahdeksan tunnin (1,5 h valmistautuminen ja 6,5 h kokeellinen tutkimus) laboratoriopäivää Active Life Labilla 3–10 päivän välein. Tutkimuksessa osallistujilta mitataan mm. alaraajojen lihasaktiivisuutta, fyysistä aktiivisuutta sekä verensokeriarvoja. Kokeellisien laboratoriopäivien ajan verinäytteitä otetaan n. 30 minuutin välein kyynärlaskimosta kanyylin avulla.

OPTIMUS- tutkimuksessa käytettävät menetelmät lihasten passiivisuuden vähentämiseksi pilotoitiin yhden työpäivän kestävässä laboratoriokokeessa (n=12), jossa mitattiin lihasten aktiivisuutta aktiivisien työskentelystrategioiden aikana, jotka keskeyttävät pitkäaikaisen istumisen (yksi tunti jokaista satunnaistetussa järjestyksessä: istumisen tauottaminen pienillä voimaharjoitteilla, istumisen tauottaminen kävelyllä, polkulaitteen polkeminen, seisominen) ja tuloksia verrattiin istumiseen.  Tavoitteena oli myös saada osallistujien kokemuksia erilaisten työskentelymenetelmien käytöstä arjessa. Laboratoriotutkimus toteutettiin kesäkuu-marraskuu 2021 välisenä aikana.

Lue lisää ja ilmoita kiinnostuksesi täältä: Ilmoittaudu mukaan tutkimukseen – Active Life Lab

♥ Labratutkimuksen tulokset pyritään julkaisemaan vertaisarvioidussa artikkelissa vuoden 2024 aikana

Noin 400 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta ja lukeman on arvioitu nousevan puoleen miljoonaan vuoteen 2030 mennessä.

 

Tavoitteet

Tyypin 2 diabeteksen (T2D) esiintyvyys on korkea keski-ikäisten ja iäkkäiden (35-65 vuotta) työntekijöiden joukossa ja sillä on oleellista vaikutusta työn tuottavuuden laskuun ja työkyvyttömyyden lisääntymiseen. Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin T2D:sta pitkällä ajalla seuraava lisäsairaus, mikä liittyy pääasiassa krooniseen hyperglykemiaan. Päivittäinen istumisaika on yhteydessä kasvaneeseen T2D esiintyvyyteen ja suurten lihasryhmien passiivisuus istuessa kasvattaa pitkäaikaisen hyperglykemian riskiä. Tässä satunnaistetussa kontrolloidussa interventiotutkimuksessa pyrimme parantamaan T2D sairastavien toimistotyötä tekevien ihmisten glykeemistä kontrollia lihasten passiivisuutta vähentämällä.

OPTIMUS-laboraatiotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä istumisen vähentämiseen pyrkivät aktiiviset työskentelystrategiat vähentävät eniten lihasten passiivisuutta ja lisäävät aktiivisuutta, verrattuna istumiseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää miten hyväksyttäviä ja sopivia erilaiset aktiiviset työskentelystrategiat ovat toimistotyössä.

 

Tutkimukseen osallistujille tarjotaan lounas alkumittauspäivänä sekä varsinaisina laboratoriopäivinä ennalta määritellyt 3 erilaista ruoka-annosta (illallinen, aamiainen sekä lounas). Osallistujat saavat omakseen FitBit aktiivisuusrannekkeen sekä elliptisen polkulaitteen, jota poljetaan istuen. Osallistujat saavat lisäksi paljon tärkeää tietoa omasta terveydentilastaan.

Jotta voit osallistua pian alkavaan tutkimukseemme, niin sinun tulee:

  • Olla vähintään 35-vuotias
  • Sairastaa tyypin 2 diabetesta
  • Istua tyypillisenä viikonpäivänä yli 7 tuntia
  • Asua Mikkelissä tai lähiseuduilla

Osallistujien rekrytointi aloitetaan helmikuussa 2023.

Tulokset

Tutkimuksen tuloksista pyritään julkaisemaan kansainvälisiä tutkimusartikkeleita vuosien 2023- 2025 välillä.  Julkaisemme tulokset myös täällä ja linkitämme julkaistut artikkelit heti niiden julkaisun jälkeen.

Tietosuoja

Tutkimusaineisto tullaan käsittelemään täysin luottamuksellisesti. Aineistosta poistetaan tiedot, joilla tutkimushenkilö voidaan yhdistää kerättyyn tutkimusaineistoon. Sähköistä aineistoa säilytetään palvelimella, minne on pääsy ainoastaan tutkimushenkilökunnan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tulosten raportoinnissa kenenkään henkilöllisyys ei tule selville ja tietoja käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksesta on täytetty henkilötietolain edellyttämä tietosuojailmoitus.

Eettinen lupa

Pohjois- Savon tutkimuseettinen toimikunta on antanut puoltavan lausunnon tutkimuksesta 17.3.2021.

Lisätietoja:

Suvi Lamberg, väitöskirjatutkija

040 6484301, suvi.lamberg@xamk.fi.

Lisätietoja

Tutkijatiimi:

Arto Pesola, LitT
Vastuullinen johtaja
arto.pesola@xamk.fi
+358 40 6411 504

Suvi Lamberg, TtM
Projektitutkija, tutkimuskoordinaattori
suvi.lamberg@xamk.fi
+358 40 6484301

Armi Luukkonen, sh
Tutkimushoitaja
armi.luukkonen@xamk.fi
+358 50 5990914

Christian Brakenridge
Postdoctoral Researcher
Baker Heart and Diabetes Institute,
Melbourne, Australia

Yhteistyö:
Professor Neville Owen, Professor David Dunstan: Baker Heart and Diabetes Institute
Associate professor Genevieve Healy, University of Queensland,
Professor Taija Juutinen Finni, University of Jyväskylä

Faktat

OPTIMUS: satunnaistettu kontrolloitu laboratoriotutkimus

01.01.2021 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 711 182 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Suomen akatemia