+55 -vuotiaiden työllistymismahdollisuuksien parantaminen

tavoitteet

Tukea Etelä-Savon alueen 55+ vuotiaiden työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien kohtaamista tarjoamalla yksilöllistä ja henkilökohtaista sparrausta sekä valmennusta työnhakuun ja uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen. Toimenpiteillä paikataan tämän kohderyhmän puutteellisia tukitoimia ja vastataan muuttuneeseen työmarkkinatilanteeseen. Hanke valmentaa yrityksiä ikäjohtamiseen uudenlaisen työelämän ja työntekijäryhmien vaatimuksiin vastaten. Sen ohella tuetaan työnantajia joustavan työn tarjoamisessa ja työntekijöiden löytämisessä ketterästi. Samalla kohtautetaan työnhakijat, työnantajat ja rekryfirmat foorumeissa, jotka käsittelevät työelämää, rekrytointia ja työllistymistä. Ikääntyviä osaajia valmennetaan hyödyntämään työelämän tarjoamat eri vaihtoehdot palkkatyölle, jolloin yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto palkkatyön rinnalla.

Toimenpiteet

Työnantajiin kohdistettu kenttävalmennus jonka aikana sitoutetaan hankkeeseen alueen työnantajia, rekrytointifirmoja, yhdistyksiä ja osuuskuntia.
+55 vuotiaiden työttömien ja työttömyysuhan alla olevien henkilöiden syvävalmennus. Osallistujilla on henkilökohtaisia ohjauksia ja pienryhmätyöpajoja. Tilaisuuksisa kartoitetaan osallistujien yksilöllisiin tilanteisiin ja tuodaan esille hänen osaamistaan, piilo-osaamistaan ja vahvuuksiaan ja pohditaan mitä osaamista tulisi vielä vahvistaa. Samalla kartoitetaan osallistujien mahdollisuudet hyödyntää palkkatyön sijaan muita työllistymisen vaihtoehtoja.

tulokset

Hanke tehostaa lyhyellä aikavälillä +55 vuotiaiden työnetsijöiden osaamisen päivittymisen vastaamaan nykypäivän yritysten tarpeita ja kohtauttaa +55 vuotiaita ja yrityksiä (osuuskuntia) määrätietoisesti yhteen. Hanke mahdollistaa +55 vuotiaiden säilymisen työelämässä. Ikääntyvät työnetsijät ja työttömät työnhakijat oppivat tarjoamaan osaamistaan työmarkkinoiden edellyttämällä tavalla niin, että työnantajien on mahdollista työllistää työntekijöitä tarvelähtöisesti.

 

Lisätietoja

Merja Ryökäs
projektipäällikkö
p. 040 737 5407
merja.ryokas(at)xamk.fi

www.xamk.fi/osaaja

Ajankohtaista

Puistotreffeillä 8.6.2017 kuultua: On tärkeää omatoimisesti verkostoitua ja kehittää osaamistaan

– Omatoiminen verkostoituminen ja verkostojen jatkuva ylläpitäminen työttömyydenkin aikana ovat kyllä minun tapauksessani todella tärkeitä tekijöitä tulevaa työllistymistäni ajatellen, totesi uusia työmahdollisuuksia julkiselta sektorilta kartoitteleva opinto-ohjaaja aurinkoisilla Puistotreffeillä torstaina Mikkelin vanhalla kasarmialueella. Verkostoitumisen ohella omatoimista aktivoitumista painotti myös toinen haastateltu osallistuja. – Uskon vahvasti, että tuoreesta korkeakoulututkinnosta oli minun kohdallani ratkaisevasti apua siihen, että pääsin...

Kun työhyvinvointiin keskitytään, paranee firman ilmapiiri ja tulos

-Työhyvinvointi on yrityksen pääomaa. Silloin, kun ihminen voi hyvin, hän tuottaa innovaatioita, sanoo filosofian tohtori, työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Manka. -Hyvinvointi ja viihtyminen työssä lisäävät työn tehokkuutta ja tuovat säästöjä. Hyvällä mielellä keksimme myös ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin. -Ja työhyvinvoinnin luominen on yksinkertaista. Jokainen sen osaa. Hyviä muutoksia on aina mahdollisuus saada aikaiseksi. Me voimme antaa voimia...

Faktat

OSAAJA - monialaisen ja pitkäaikaisen osaamisen hyödyntäminen

01.05.2015 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 221 248 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta