Työllistymisen edistäminen osuuskuntayrittäjyyden avulla

tavoitteet

Tavoitteena on edistää erityisesti ikääntyvien työttömien tai työttömyysuhan alla olevien sekä nuorten vastavalmistuneiden työllistymistä osuuskuntayrittäjyyden avulla. Pyritään luomaan nuorten osuuskuntia, erityisesti ammattikorkeakoulussa opintojaan päättämässä olevien tai opinnot jo päättäneiden henkilöiden perustamina. Pyritään myös tuomaan yhteisyrittäjyyden piiriin sellaisia ikääntyviä henkilöitä, joilla on osaamista, mutta joiden on haasteellista löytää vakituista työpaikkaa. Tavoittena on myös antaa Etelä-Savon alueella osuuskunnan perustamiseen liittyvää pitkäkestoista koulutusta janeuvontaa, jota muutoin ei ole saatavissa.

toimenpiteet

Hankkeeseen jo mukaan ilmoittautuneille ryhmille järjestetään tapaamisia, joissa kartoitetaan ryhmien toiveet. Tämän jälkeen ryhmille järjestetään yhdessä tai erikseen osuuskuntayrittäjyyskoulutusta. Osuuskuntien perustamisesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa jatketaan osuuskuntayrittäjyyteen liittyvien
erityiskysymysten pohtimista syvällisemmin, esimerkiksi osuuskunnan toimintatapaan ja sääntöihin liittyvien kysymysten selvittämistä.

Kun osuuskuntien perustamiseen sitoutuneet henkilöt ovat selvillä kussakin ryhmässä, ryhmät aloittavat oman osuuskuntansa toiminnan suunnittelun mm. laatimalla osuuskunnan säännöt. Ryhmille annetaan myös ryhmädynamiikkaan ja yhteistoimintaan liittyvää valmennusta. Samalla aloitetaan liiketoimintaosaamiseen, kuten markkinointiin, ideoiden tuotteistukseen, hinnoitteluun, henkilökohtaiseen yrittäjyyteen, yms. valmentava koulutus,
Ryhmät perustavat omat osuuskuntansa siinä vaiheessa, kun ovat siihen valmiita.

Case-raporttien kirjoitus.

tulokset

Hankkeen avulla perustetaan 4 – 5 pienosuuskuntaa Etelä-Savon alueelle. Eteläsavolaisten koulutettujen nuorten saaminen mukaan osuuskuntayrittäjyyteen vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan jäädä pysyvästi asumaan Etelä-Savoon. Osuuskuntien avulla yrittäjyyden piiriin saadaan niitäkin henkilöitä, joilla ei olisi yksin uskallusta eikä valmiuksia lähteä mukaan yritystoimintaan, esimerkiksi ikääntyviä henkilöitä. Hankkeen aikana pyritään saamaan oppilaitosten opettajat mukaan koulutuksiin ja opiskelijaosuuskuntien perustamisprosesseihin. Näin tieto ja kokemus osuuskuntien perustamisesta siirtyy pysyvämmin oppilaitoksiin.

 

Lisätietoja

Sinikka Mynttinen
projektipäällikkö
p. 050 496 5227
sinikka.mynttinen(at)xamk.fi

Faktat

OSKU - Yrittäjänä osuuskunnassa

01.01.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Helsingin yliopisto Ruralia instituutti

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 28 762 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Asiasanat