Hankkeessa kehitetään omais- ja perhehoitoon nykyistä yhdenvertaisemmat, koordinoidummat ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Etelä-Savossa.

TAVOITTEET

  • Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen, uusien ikäihmisten perhehoitajien valmennus ja kouluttaminen
  • Kaikenikäisten omaishoidon kehittäminen, maakunnallisesti yhtenäisten toimintatapojen luominen omaishoidon tukeen ja palveluohjaukseen, omaishoitoperheiden arjen tukeminen
  • Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen tiedonkulussa sekä etä- ja turvapalveluiden kokeileminen perhehoitokodeissa ja omaishoitoperheissä
  • Omais- ja perhehoidon osaamiskeskus OSSIn kehittäminen

Xamkin asiantuntemus hankkeessa keskittyy toimintakyvyn ja hyvinvoinnin arvioinnin kehittämiseen omaishoitoprosessin eri vaiheissa ja teknologisten ratkaisujen käytettävyyden arviointiin.

LOPPUTULOS

Hankkeen päätyttyä Etelä-Savon maakunnassa toimii OSSI-keskus, josta omais- ja perhehoidon asiakkaat sekä perhehoitajat saavat ohjausta ja neuvontaa keskitetysti. Perhehoidon ja omaishoidon kehittäminen sekä digitaaliset ratkaisut luovat pohjaa OSSI-keskuksen toiminnalle. OSSI kokoaa verkostoonsa julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoita.

Lisätietoja

Maarit Karhula
projektipäällikkö
040 684 9441
maarit.karhula(at)xamk.fi

Faktat

I&O kärkihanke: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon OSSI-hanke

01.10.2016 – 31.10.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Osatoteuttajat: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Kainuun Sote, Vaalijala, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMIedu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak, Suomen Punainen Risti / Kaakkois-Suomen piiri, Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Kuntoutussäätiö, Kyyhkylä, Sote360

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 440 695 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 148 835 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: STM