Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten sekä nuorten aikuisten digitaalisia taitoja työelämävalmiuksien edistämiseksi Etelä-Savossa.

Nuorilla sekä nuorilla aikuisilla usein ajatellaan olevan erityisen hyvät digitaidot, mutta todellisuudessa heidän digitaalinen osaamisensa on tasoltaan hyvin vaihtelevaa. Mikäli osaaminen on puutteellista, se voi vaikeuttaa opiskelua sekä työllistymistä tai olla jopa esteenä niille. Puutteet digiosaamisessa voivat myös vaikeuttaa yhteiskunnan toimintaan osallistumista sekä erilaisten palvelujen käyttämistä. Erilaisten digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot sekä kyky hyödyntää monipuolisesti digitaalisia alustoja sekä ratkaisuja ovat tulevaisuudessa myös tärkeä osa keskeistä työelämäosaamista.

OSUVA – nuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen sparraus -hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon alueen 16-35-vuotiaiden digitaalisten taitojen parantaminen työelämätaitojen edistämiseksi. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

HANKKEEN TOIMENPITEET

  • Hankkeessa kehitetään kohderyhmän digitaitoja heidän työllistymisensä edistämiseksi koulutusten, workshoppien sekä yksilöohjauksien avulla. Koulutusten sekä workshoppien kokonaisuuksien sisällöt koostetaan kohderyhmän sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaaviksi. Tietoa kohderyhmän digitaitojen kehittämistarpeista suhteessa tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin hankitaan kartoituksilla ja kyselyllä.
  • Hankkeessa kehitetään kohderyhmään kuuluvien osallistujien kykyä tuoda omaa osaamistaan esille digitaalisilla alustoilla työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi vahvistetaan heidän osaamistaan vapaa-ajalla, opinnoissa sekä harrastuksissa hankitun osaamisen tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen työnhaussa.

HANKKEEN TULOKSENA

Hankkeen tuloksena hankkeen koulutuksiin, työpajoihin ja yksilöohjaukseen osallistuneiden nuorten sekä nuorten aikuisten:

  • osaamisidentiteetti vahvistuu ja he osaavat markkinoida itseään ja omaa osaamistaan erilaisilla työllisyyttä edistävillä alustoilla
  • kyky tunnistaa omia jo aiemmin hankittuja taitoja kehittyy. Tämä lisää heidän mahdollisuuksiaan saada omaa osaamista vastaavaa työtä. Samalla heidän itsevarmuutensa työnhakijoina kasvaa
  • tietämys erilaisista työllisyyttä edistävistä digitaalisista alustoista sekä ratkaisuista kasvaa, ja he pystyvät arvioimaan, että mistä olisi heille työnhakijoina hyötyä
  • kyky oppia verkostoitumaan digitaalisilla alustoilla kehittyy ja edistää tällä tavoin työllistymistä
  • taidot oppia ja saada kokemusta erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä karttuvat, kuten video CV:n ja visuaalisen CV:n tekemisestä ja näiden avulla edistää työllistymistä
  • taidot erilaisten järjestelmien käytöstä kehittyvät, joka nopeuttaa työnhakua. Työnhausta tulee sujuvampaa ja tämä nopeuttaa työllistymistä
  • taidot oppia käyttämään erilaisia etätyössä vaadittavia digitaalisia alustoja ja ratkaisuja paranevat. Osallistujien vuorovaikutustaidot kasvavat suhteessa etätyöskentelyyn liittyviin haasteisiin ja tämä osaltaan lisää osallistujien jaksamista ja digihyvinvointia
  • Hankkeen aikana järjestettävissä toiminnoissa osallistujat haastetaan pohtimaan, mihin suuntaan heidän uransa on menossa, ja millaisia taitoja heidän tulee saavuttaa, jotta tulevaisuudessa heillä on mahdollisuus toteuttaa uraan liittyvät haaveet

Lue hankkeen tietosuojaseloste 

Lisätietoja

Elisa de Boer
Projektipäällikkö
Juvenia
0504732527
elisa.de.boer@xamk.fi

Emmi Nykänen
TKI-asiantuntija
Juvenia
050 400 2877
emmi.nykanen@xamk.fi

 

Ajankohtaista

HANKKEEN TULEVAT TAPAHTUMAT

Canva tutuksi -työpaja Kulttuuripaja Kajolla
Torstaina 29.9.2022 klo 12.00-13.30

Tervetuloa Canva tutuksi -työpajaan torstaina 29.9.2022 klo 12.00-13.30 Kulttuuripaja Kajolle. Canva on ilmaisen graafisen suunnittelun verkkotyökalu. Sitä voi käyttää esimerkiksi somepostausten, esitysten, julisteiden, videoiden sekä muun muassa visuaalisen CV:n tekemiseen. Työpajassa tutustumme Canvan käyttöön, oman läppärin saa ottaa halutessaan mukaan. Työpaja on maksuton ja kaikille avoin ja kouluttajina toimivat OSUVA-hankkeen Emmi ja Elisa. Tervetuloa mukaan!

Mitä vaikutuksia digitaalisuudella on nyt ja tulevaisuudessa työelämään? -koulutus
Perjantaina 21.10.2022 klo 09.00–11.30

Digitalisaatio muuttaa työelämää. Mitkä ovat ne taidot, joilla nuoret työllistyvät tulevaisuuden työelämässä? Mitä taitoja nuoret saavat muun muassa digitaalisissa ympäristöissään – osaammeko nuorisotyössä kysyä näitä ja sanoittaa niitä yhdessä nuorten kanssa? Koulutuksessa käymme läpi uusia taitoja ja väyliä nuorten työllistymiseen. Pohdimme mm. mitä osaamista CS:GO pelin pelaaminen antaa tai mikä merkitys on taidolla hallita 3D tulostus tai kyvyllä hakkeroida verkkosivuja.

Meillä on usein taipumus aliarvioida digitalisaation vaikutuksia pitkällä tähtäimellä ja samalla yliarvioida niiden vaikutusta lyhyellä tähtäimellä. Koulutuksen aikana osallistuja saa realistisen ymmärryksen digitalisaatiosta ja sen merkityksestä ja vaikutuksista nuorisotyön näkökulmasta.

Koulutuksen järjestää Xamkin Juvenian OSUVA-hanke, kouluttajana Verke – digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus.
Koulutus järjestetään Xamkin Mikpoli-salissa. Luento-osuuteen (klo 9.00-10.00) on mahdollista osallistua myös etänä.

Aikataulu:
09.00-10.00 Luento
10.00-10.20 Kahvit
10.20-11.30 Koulutus jatkuu

Koulutus on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen.

Koulutukseen ilmoittautuminen 17.10.2022 klo 16 mennessä:
www.lyyti.fi/reg/xamk_osuva_verke

OSUVA-HANKKEEN ESITE

OSUVA-hankkeen esite ladattavana täältä: osuva_a5_esite
OSUVA-hankkeen maksuttomat oppituntikokonaisuudet -esite: Oppituntikokonaisuusesite
OSUVA-hankkeen maksuttomat ryhmävierailut -esite: Ryhmävierailuesite
OSUVA-hankkeen yksilöohjausesite: Yksilöohjausesite

Mikäli kaipaatte tiloihinne tai asiakkaillenne hankkeen esitteitä tai julisteita, voimme toimittaa niitä teille pyydettäessä toivomaanne osoitteeseen, toiveesta voi ilmoittaa esimerkiksi sähköpostitse emmi.nykanen(at)xamk.fi.

 

OSUVA-HANKKEEN MENNEET KOULUTUKSET:

17.2.2022: Vinkkejä kesätyönhakuun -verkkotapahtuma
23.3.2022: Oman osaamisen tunnistaminen ja työn hakeminen -verkkokoulutus
20.4.2022: Videoesittelyn tekeminen ja hyvä CV -verkkokoulutus
28.4.2022: LinkedIn omannäköisen urapolun ja työnhaun tukena.
16.5.2022: ForeAmmatti-info
18.5.2022: Vinkit työhaastatteluun -verkkokoulutus

Faktat

OSUVA - nuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen sparraus

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 235 933 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 47 187 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta