Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten sekä nuorten aikuisten digitaalisia taitoja työelämävalmiuksien edistämiseksi Etelä-Savossa.

Nuorilla sekä nuorilla aikuisilla usein ajatellaan olevan erityisen hyvät digitaidot, mutta todellisuudessa heidän digitaalinen osaamisensa on tasoltaan hyvin vaihtelevaa. Mikäli osaaminen on puutteellista, se voi vaikeuttaa opiskelua sekä työllistymistä tai olla jopa esteenä niille. Puutteet digiosaamisessa voivat myös vaikeuttaa yhteiskunnan toimintaan osallistumista sekä erilaisten palvelujen käyttämistä. Erilaisten digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot sekä kyky hyödyntää monipuolisesti digitaalisia alustoja sekä ratkaisuja ovat tulevaisuudessa myös tärkeä osa keskeistä työelämäosaamista.

OSUVA – nuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen sparraus -hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon alueen 16-35-vuotiaiden digitaalisten taitojen parantaminen työelämätaitojen edistämiseksi. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

HANKKEEN TOIMENPITEET

  • Hankkeessa kehitetään kohderyhmän digitaitoja heidän työllistymisensä edistämiseksi koulutusten, workshoppien sekä yksilöohjauksien avulla. Koulutusten sekä workshoppien kokonaisuuksien sisällöt koostetaan kohderyhmän sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaaviksi. Tietoa kohderyhmän digitaitojen kehittämistarpeista suhteessa tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin hankitaan kartoituksilla ja kyselyllä.
  • Hankkeessa kehitetään kohderyhmään kuuluvien osallistujien kykyä tuoda omaa osaamistaan esille digitaalisilla alustoilla työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi vahvistetaan heidän osaamistaan vapaa-ajalla, opinnoissa sekä harrastuksissa hankitun osaamisen tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen työnhaussa.

HANKKEEN TULOKSENA

Hankkeen tuloksena hankkeen koulutuksiin, työpajoihin ja yksilöohjaukseen osallistuneiden nuorten sekä nuorten aikuisten:

  • osaamisidentiteetti vahvistuu ja he osaavat markkinoida itseään ja omaa osaamistaan erilaisilla työllisyyttä edistävillä alustoilla
  • kyky tunnistaa omia jo aiemmin hankittuja taitoja kehittyy. Tämä lisää heidän mahdollisuuksiaan saada omaa osaamista vastaavaa työtä. Samalla heidän itsevarmuutensa työnhakijoina kasvaa
  • tietämys erilaisista työllisyyttä edistävistä digitaalisista alustoista sekä ratkaisuista kasvaa, ja he pystyvät arvioimaan, että mistä olisi heille työnhakijoina hyötyä
  • kyky oppia verkostoitumaan digitaalisilla alustoilla kehittyy ja edistää tällä tavoin työllistymistä
  • taidot oppia ja saada kokemusta erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä karttuvat, kuten video CV:n ja visuaalisen CV:n tekemisestä ja näiden avulla edistää työllistymistä
  • taidot erilaisten järjestelmien käytöstä kehittyvät, joka nopeuttaa työnhakua. Työnhausta tulee sujuvampaa ja tämä nopeuttaa työllistymistä
  • taidot oppia käyttämään erilaisia etätyössä vaadittavia digitaalisia alustoja ja ratkaisuja paranevat. Osallistujien vuorovaikutustaidot kasvavat suhteessa etätyöskentelyyn liittyviin haasteisiin ja tämä osaltaan lisää osallistujien jaksamista ja digihyvinvointia
  • Hankkeen aikana järjestettävissä toiminnoissa osallistujat haastetaan pohtimaan, mihin suuntaan heidän uransa on menossa, ja millaisia taitoja heidän tulee saavuttaa, jotta tulevaisuudessa heillä on mahdollisuus toteuttaa uraan liittyvät haaveet

Lue hankkeen tietosuojaseloste 

Lisätietoja

Elisa de Boer
Projektipäällikkö
Juvenia
0504732527
elisa.de.boer@xamk.fi

Emmi Nykänen
TKI-asiantuntija
Juvenia
050 400 2877
emmi.nykanen@xamk.fi

Ajankohtaista

OSUVA-HANKKEEN TULEVAT KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

 

Keskiviikko 20.4.2022 klo 13.15-14.00: Videoesittelyn tekeminen ja hyvä CV -verkkokoulutus Kouluttajana Elina Söderlund, Ava-akatemia. Koulutukseen ilmoittautuminen 20.4.2022 klo 12 mennessä: . https://www.lyyti.in/osuva_hanke_koulutus

Torstai 28.4.2022 klo 14.00-15.30: LinkedIn omannäköisen urapolun ja työnhaun tukena.
Kouluttajana Elina Söderlund, Ava-akatemia. Koulutukseen ilmoittautuminen 28.4.2022 klo 12 mennessä: https://www.lyyti.in/osuva_linkedin_koulutus

Maanantai 16.5. klo 14.00-15.00: ForeAmmatti-info
ForeAmmatti- järjestelmän kautta voit helposti selvittää eri alojen työllisyystilanteen paikallisesti tai valtakunnallisesti oman urasuunnittelusi tueksi. Järjestelmän avulla voit myös löytää osaamistasi vastaavia työpaikkoja sekä työnantajia.
Kouluttajana Etelä-Savon koulutus Oy:n Jukka Siitonen.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/foreammatti_info

Keskiviikko 18.5.2022 klo 13.15-14.00: Vinkit työhaastatteluun -verkkokoulutus
Kouluttajana Elina Söderlund, AVA-akatemia
Koulutukseen ilmoittautuminen 18.5.2022 klo 12 mennessä: https://www.lyyti.in/osuva_vinkit_tyohaastatteluun

OSUVA-hankkeen kevään koulutus- ja tapahtumakalenteri päivittyy kevään mittaan sisältöjen ja aikataulujen tarkentuessa.


OSUVA-HANKKEEN ESITE

OSUVA-hankkeen esite ladattavana täältä: osuva_a5_esite

Mikäli kaipaatte tiloihinne tai asiakkaillenne hankkeen esitteitä tai julisteita, voimme toimittaa niitä teille pyydettäessä toivomaanne osoitteeseen, toiveesta voi ilmoittaa esimerkiksi sähköpostitse emmi.nykanen(at)xamk.fi.

 

OSUVA-HANKKEEN MENNEET KOULUTUKSET:

17.2.2022: Vinkkejä kesätyönhakuun -verkkotapahtuma
23.3.2022: Oman osaamisen tunnistaminen ja työn hakeminen -verkkokoulutus

Faktat

OSUVA - nuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen sparraus

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 235 933 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 47 187 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta