Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten sekä nuorten aikuisten digitaalisia taitoja työelämävalmiuksien edistämiseksi Etelä-Savossa.

Nuorilla sekä nuorilla aikuisilla usein ajatellaan olevan erityisen hyvät digitaidot, mutta todellisuudessa heidän digitaalinen osaamisensa on tasoltaan hyvin vaihtelevaa. Mikäli osaaminen on puutteellista, se voi vaikeuttaa opiskelua sekä työllistymistä tai olla jopa esteenä niille. Puutteet digiosaamisessa voivat myös vaikeuttaa yhteiskunnan toimintaan osallistumista sekä erilaisten palvelujen käyttämistä. Erilaisten digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot sekä kyky hyödyntää monipuolisesti digitaalisia alustoja sekä ratkaisuja ovat tulevaisuudessa myös tärkeä osa keskeistä työelämäosaamista.

OSUVA – nuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen sparraus -hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon alueen 16-35-vuotiaiden digitaalisten taitojen parantaminen työelämätaitojen edistämiseksi. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

HANKKEEN TOIMENPITEET

  • Hankkeessa kehitetään kohderyhmän digitaitoja heidän työllistymisensä edistämiseksi koulutusten, workshoppien sekä yksilöohjauksien avulla. Koulutusten sekä workshoppien kokonaisuuksien sisällöt koostetaan kohderyhmän sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaaviksi. Tietoa kohderyhmän digitaitojen kehittämistarpeista suhteessa tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin hankitaan kartoituksilla ja kyselyllä.
  • Hankkeessa kehitetään kohderyhmään kuuluvien osallistujien kykyä tuoda omaa osaamistaan esille digitaalisilla alustoilla työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi vahvistetaan heidän osaamistaan vapaa-ajalla, opinnoissa sekä harrastuksissa hankitun osaamisen tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen työnhaussa.

HANKKEEN TULOKSENA

Hankkeen tuloksena hankkeen koulutuksiin, työpajoihin ja yksilöohjaukseen osallistuneiden nuorten sekä nuorten aikuisten:

  • osaamisidentiteetti vahvistuu ja he osaavat markkinoida itseään ja omaa osaamistaan erilaisilla työllisyyttä edistävillä alustoilla
  • kyky tunnistaa omia jo aiemmin hankittuja taitoja kehittyy. Tämä lisää heidän mahdollisuuksiaan saada omaa osaamista vastaavaa työtä. Samalla heidän itsevarmuutensa työnhakijoina kasvaa
  • tietämys erilaisista työllisyyttä edistävistä digitaalisista alustoista sekä ratkaisuista kasvaa, ja he pystyvät arvioimaan, että mistä olisi heille työnhakijoina hyötyä
  • kyky oppia verkostoitumaan digitaalisilla alustoilla kehittyy ja edistää tällä tavoin työllistymistä
  • taidot oppia ja saada kokemusta erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä karttuvat, kuten video CV:n ja visuaalisen CV:n tekemisestä ja näiden avulla edistää työllistymistä
  • taidot erilaisten järjestelmien käytöstä kehittyvät, joka nopeuttaa työnhakua. Työnhausta tulee sujuvampaa ja tämä nopeuttaa työllistymistä
  • taidot oppia käyttämään erilaisia etätyössä vaadittavia digitaalisia alustoja ja ratkaisuja paranevat. Osallistujien vuorovaikutustaidot kasvavat suhteessa etätyöskentelyyn liittyviin haasteisiin ja tämä osaltaan lisää osallistujien jaksamista ja digihyvinvointia
  • Hankkeen aikana järjestettävissä toiminnoissa osallistujat haastetaan pohtimaan, mihin suuntaan heidän uransa on menossa, ja millaisia taitoja heidän tulee saavuttaa, jotta tulevaisuudessa heillä on mahdollisuus toteuttaa uraan liittyvät haaveet

Lue hankkeen tietosuojaseloste 

Lisätietoja

Elisa de Boer
Projektipäällikkö
Juvenia
0504732527
elisa.de.boer@xamk.fi

Tanja Munnukka
TKI-asiantuntija
Juvenia
050 598 6478
tanja.munnukka@xamk.fi

 

Ajankohtaista

HANKKEEN TULEVAT KAIKILLE AVOIMET TAPAHTUMAT

Lisätietoja tulevista tapahtumista: Elisa de Boer, elisa.de.boer@xamk.fi, puh. 0504732527

 

OSUVA-HANKKEEN ESITE

OSUVA-hankkeen esite ladattavana täältä: osuva_a5_esite
OSUVA-hankkeen maksuttomat oppituntikokonaisuudet -esite: Oppituntikokonaisuusesite
OSUVA-hankkeen maksuttomat ryhmävierailut -esite: Ryhmävierailuesite
OSUVA-hankkeen yksilöohjausesite: Yksilöohjausesite

Mikäli kaipaatte tiloihinne tai asiakkaillenne hankkeen esitteitä tai julisteita, voimme toimittaa niitä teille pyydettäessä toivomaanne osoitteeseen, toiveesta voi ilmoittaa esimerkiksi sähköpostitse tanja.munnukka@xamk.fi.

 

OSUVA-HANKKEEN MENNEET KAIKILLE AVOIMET KOULUTUKSET:

13.4.2023: Rohkeasti kohti tulevaa – puheenvuoroja nuorten digi- ja työelämätaidoista -seminaari

17.2.2022: Vinkkejä kesätyönhakuun -verkkotapahtuma

23.3.2022: Oman osaamisen tunnistaminen ja työn hakeminen -verkkokoulutus

20.4.2022: Videoesittelyn tekeminen ja hyvä CV -verkkokoulutus

28.4.2022: LinkedIn omannäköisen urapolun ja työnhaun tukena.

16.5.2022: ForeAmmatti-info

18.5.2022: Vinkit työhaastatteluun -verkkokoulutus

29.9.2022: Canva tutuksi -työpaja Kulttuuripaja Kajolla

21.10.2022: Mitä vaikutuksia digitaalisuudella on nyt ja tulevaisuudessa työelämään? -verkkokoulutus

7.12.2022 OSUVA-hankkeen työpajapäivä Pieksämäen Ohjaamolla: Canvan hyödyntäminen.

24.1.2023: Inspiroiva uratarina: Sointu Borg

26.1.2023: Inspiroiva uratarina: Ronja Salmi – ura uteliaisuudesta

31.1.2023: Inspiroiva uratarina: Pinkku Pinsku

14.2.2023 Vinkkejä kesätyönhakuun -verkkotapahtuma

Faktat

OSUVA - nuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen sparraus

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 235 933 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 47 187 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta