Hankkeen tavoitteena oli parantaa nuorten sekä nuorten aikuisten digitaalisia taitoja työelämävalmiuksien edistämiseksi Etelä-Savossa.

Nuorilla sekä nuorilla aikuisilla usein ajatellaan olevan erityisen hyvät digitaidot, mutta todellisuudessa heidän digitaalinen osaamisensa on tasoltaan hyvin vaihtelevaa. Mikäli osaaminen on puutteellista, se voi vaikeuttaa opiskelua sekä työllistymistä tai olla jopa esteenä niille. Puutteet digiosaamisessa voivat myös vaikeuttaa yhteiskunnan toimintaan osallistumista sekä erilaisten palvelujen käyttämistä. Erilaisten digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot sekä kyky hyödyntää monipuolisesti digitaalisia alustoja sekä ratkaisuja ovat tulevaisuudessa myös tärkeä osa keskeistä työelämäosaamista.

OSUVA – nuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen sparraus -hankkeen tavoitteena oli Etelä-Savon alueen 16-35-vuotiaiden digitaalisten taitojen parantaminen työelämätaitojen edistämiseksi. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

HANKKEEN TOIMENPITEET

  • Hankkeessa kehitettiin kohderyhmän digitaitoja heidän työllistymisensä edistämiseksi koulutusten, workshoppien sekä yksilöohjauksien avulla. Koulutusten sekä workshoppien kokonaisuuksien sisällöt koostettiin kohderyhmän sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaaviksi. Tietoa kohderyhmän digitaitojen kehittämistarpeista suhteessa tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin hankittiin kartoituksilla ja kyselyllä.
  • Hankkeessa kehitettiin kohderyhmään kuuluvien osallistujien kykyä tuoda omaa osaamistaan esille digitaalisilla alustoilla työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi vahvistettiin heidän osaamistaan vapaa-ajalla, opinnoissa sekä harrastuksissa hankitun osaamisen tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen työnhaussa.

HANKKEEN TULOKSENA

Hankkeen tuloksena hankkeen koulutuksiin, työpajoihin ja yksilöohjaukseen osallistuneiden nuorten sekä nuorten aikuisten:

  • osaamisidentiteetti vahvistui ja he osaavat markkinoida itseään ja omaa osaamistaan erilaisilla työllisyyttä edistävillä alustoilla
  • kyky tunnistaa omia jo aiemmin hankittuja taitoja kehittyi. Tämä lisäsi heidän mahdollisuuksiaan saada omaa osaamista vastaavaa työtä. Samalla heidän itsevarmuutensa työnhakijoina kasvoi
  • tietämys erilaisista työllisyyttä edistävistä digitaalisista alustoista sekä ratkaisuista kasvoi, ja he pystyivät arvioimaan, että mistä olisi heille työnhakijoina hyötyä
  • kyky oppia verkostoitumaan digitaalisilla alustoilla kehittyi ja edisti tällä tavoin työllistymistä
  • taidot oppia ja saada kokemusta erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä karttuivat, kuten video CV:n ja visuaalisen CV:n tekemisestä ja näiden avulla edisti työllistymistä
  • taidot erilaisten järjestelmien käytöstä kehittyivät, joka nopeutti työnhakua. Työnhausta tuli sujuvampaa ja tämä nopeutti työllistymistä
  • taidot oppia käyttämään erilaisia etätyössä vaadittavia digitaalisia alustoja ja ratkaisuja paranivat. Osallistujien vuorovaikutustaidot kasvoivat suhteessa etätyöskentelyyn liittyviin haasteisiin ja tämä osaltaan lisäsi osallistujien jaksamista ja digihyvinvointia
  • Hankkeen aikana järjestettävissä toiminnoissa osallistujat haastettiin pohtimaan, mihin suuntaan heidän uransa on menossa, ja millaisia taitoja heidän tulee saavuttaa, jotta tulevaisuudessa heillä on mahdollisuus toteuttaa uraan liittyvät haaveet

Lisätietoja

Elisa Suominen
Projektipäällikkö
Juvenia
0504732527
elisa.suominen@xamk.fi

Tanja Munnukka
TKI-asiantuntija
Juvenia
050 598 6478
tanja.munnukka@xamk.fi

Lue hankkeen tietosuojaseloste.

Hanke oli osa Juvenian toimintaa – lisätietoja täältä.

MATERIAALIT

OPAS

Opas on tuotettu OSUVA-hankkeen aikana tehtyjen havaintojen, osallistujien palautteen, hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluvien asiantuntijoiden sekä hankkeen kehittäjäryhmän kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta. Opas on suunnattu nuorten sekä nuorten aikuisten parissa työskenteleville asiantuntijoille ja alaa opiskeleville sekä muille aiheesta kiinnostuneille inspiraatioksi ja keskustelun avaajaksi.

Linkki oppaaseen: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-533-8

CV

CV ohje.

Ohje ansioluettelon sekä työhakemuksen kirjoittamiseen. Ohje sisältää esimerkkejä siitä, mitä on sisällöllisesti hyvä kirjoittaa ja millä otsikoilla sekä kuinka jaotella sisältöä.

PDF-tiedostot ovat 3 sivuisia ja sisältävät CV:n ohjeen, mallin valmiista CV:stä sekä ohjeen työhakemuksesta.

Suomenkielinen ohje ja malli on ladattavissa PDF-tiedostona täältä: cv_osuva_fi

Englanninkielinen ohje ja malli on ladattavissa PDF-tiedostona täältä: cv_osuva_eng

YKSILÖOHJAUKSEN MUISTILISTA

Muistilista yksilöohjauksen vaiheista ja mitä olisi hyvä ottaa yksilöohjauksissa huomioon. Muistilistan voi tallentaa hyötykäyttöön.

OSAAMISKENTTÄ

Osaamiskenttä on menetelmä unelmien/ tavoitteiden havainnollistamiseen. Osaamiskentän saa ladattua PDF-tiedostona itselleen hyödynnettäväksi tästä: Osaamiskenttä.

VIDEOMATERIAALIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista vinkeistä työnhakuun.

Lista hyvän CV:n ominaisuuksista.

Lista videoesittelyn vaiheista.

Lista vinkeistä työhaastatteluun.

Lista asioista, jotka tulee työsuhdetta sopiessa ottaa huomioon.

Menetelmiä nuorten digi- ja työnhakutaitojen vahvistamiseen -opas luettavissa täältä.

Nuorten digitaitojen vahvistamista työllistymisen edistämiseksi – artikkeli luettavissa täältä.

Duunikoutsi – CV:n teon tueksi

Duunitori – avoimia työpaikkoja ja vinkkejä työnhakuun

SAK TYPE Työelämän pelisäännöt – apuja työnhakuun

Työnhakuopas Duunitori – vinkkejä työnhakuun

Työelämään.fi – vinkit työnhaun haltuunottamiseen

Työmarkkinatori – töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka

Duunitori – LinkedIn profiilin perusteet haltuun

Työmarkkinatori – vinkkejä työnhakuun

Xamk Duuni Tiitus – Xamkin opiskelijoiden ja työnantajien yhteinen alusta työ- ja harjoittelupaikkojen löytämiseen

24.8.2023 Nuorten digi- ja työnhakutaitoja rakentamassa -seminaari

18.7.2023 Impropiknikkiä Nuorisotila Starlightilla

14.7.2023 Taidetta digisti -työpaja Kulttuuripaja Kajolla

11.7.2023 Power Point -ilta Nuorisotila Starlightilla

10.7.2023 Valokuvauspaja Nuorisotila Starlightin Taidemaanantailla

7.7.2023 Unelmakarttapaja Kulttuuripaja Kajolla

13.6.2023 Valokuvauspaja Pieksämäen Ohjaamolla

7.6., 14.6., 21.6. & 28.6.2023 Kesätyöcorneri Etelä-Savon Ohjaamoiden Discordissa

13.4.2023: Rohkeasti kohti tulevaa – puheenvuoroja nuorten digi- ja työelämätaidoista -seminaari

14.2.2023 Vinkkejä kesätyönhakuun -verkkotapahtuma

31.1.2023: Inspiroiva uratarina: Pinkku Pinsku

26.1.2023: Inspiroiva uratarina: Ronja Salmi – ura uteliaisuudesta

24.1.2023: Inspiroiva uratarina: Sointu Borg

7.12.2022 OSUVA-hankkeen työpajapäivä Pieksämäen Ohjaamolla: Canvan hyödyntäminen.

21.10.2022: Mitä vaikutuksia digitaalisuudella on nyt ja tulevaisuudessa työelämään? -verkkokoulutus

29.9.2022: Canva tutuksi -työpaja Kulttuuripaja Kajolla

18.5.2022: Vinkit työhaastatteluun -verkkokoulutus

16.5.2022: ForeAmmatti-info

28.4.2022: LinkedIn omannäköisen urapolun ja työnhaun tukena.

20.4.2022: Videoesittelyn tekeminen ja hyvä CV -verkkokoulutus

23.3.2022: Oman osaamisen tunnistaminen ja työn hakeminen -verkkokoulutus

17.2.2022: Vinkkejä kesätyönhakuun -verkkotapahtuma

OSUVA-hankkeen esite ladattavana täältä: osuva_a5_esite
OSUVA-hankkeen maksuttomat oppituntikokonaisuudet -esite: Oppituntikokonaisuusesite
OSUVA-hankkeen maksuttomat ryhmävierailut -esite: Ryhmävierailuesite
OSUVA-hankkeen yksilöohjausesite: Yksilöohjausesite

Työskenteletkö nuorisoalalla tai oletko siitä muuten kiinnostunut? Tilaamalla Juvenian uutiskirjeen saat kätevästi sähköpostiisi tiedon meidän koulutuksista, tapahtumista, julkaisuista sekä muista ajankohtaisista kuulumisista.

Tilaa Juvenian uutiskirje täältä.

Aiemmat uutiskirjeet luettavissa täältä.

Faktat

OSUVA - nuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen sparraus

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 235 933 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 47 187 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta