Hankkeessa kehitetään paikallisiin tarinoihin ja kulttuuriin pohjautuvia ruokamatkamuistotuotteita.

Hankkeen päätavoitteena on paikallisten ruokamatkamuistojen tuotekehitystä tukemalla lisätä harvaan asuttujen maaseutualueiden mahdollisuuksia matkailutulon kasvattamiseen. Tavoitteeseen päästään 1) edistämällä paikalliseen kulttuuriin, luontoon ja raaka-aineisiin pohjautuvien ruokamatkamuistojen tuotekehitystä Suomen ruokamatkailustrategian mukaisesti ja 2) aktivoimalla Saimaan seudun ja Kymenlaakson harvaan asutun maaseudun elintarvikejalostajia sekä matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiä ruokaviemisten tuotteistamiseen ja yhteistyöhön.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin:

TP 1. RUOKAVIEMISILLE ASETETTAVAT OMINAISUUDET JA PAKKAUSTEN SUUNNITTELU
Selvitetään matkustajaviennin vaatimukset tuotteelle, esimerkiksi pakkauskoko, -materiaalit ja säilyvyys ja millaisille tuotteille erityisesti olisi kysyntää sekä ideoidaan ekologisia pakkausvaihtoehtoja ruokamatkaviemisille.

TP 2. TARINALLISTAMISEN MAHDOLLISUUDET JA PILOTOINTI
Tavoitteena on selvittää, miten esimerkiksi yrityksen ja paikkakunnan tarinat voidaan liittää eri tavoin tuotteisiin. Pilotoidaan yritysten kanssa tuotteiden tarinan viestimistä esimerkiksi erilaisia digitaalisia välineitä ja ratkaisuja käyttäen.

TP 3. YRITYSTEN AKTIVOINTI RUOKAMATKAVIEMISTEN TUOTTEISTAMISEEN JA HANKKEEN VIESTINTÄ
Aktivoidaan Saimaan seudulla ja Kymenlaaksossa harvaan asutun maaseudun elintarvikejalostajia sekä matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiä ruokaviemisten tuotteistamiseen ja yhteistyöhön esimerkiksi tuotteiden jakelun ja myynnin osalta.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy sähköinen opas, joka sisältää ohjeita, vinkkejä ja vaihtoehtoisia malleja ruokamatkamuistojen tuotteistamiseen ja erityisesti tarinallistamisen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Opas toimii käsikirjana alan yrityksille ja muille ruokamatkamuistojen tuotteistamisesta kiinnostuneille.

 

Valtioneuvosto on asettanut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on kohdentanut 3 miljoonaa euroa tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin HAMA-alueilla painottaen Suomen matkailustrategian 2022–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia. Valtionapuviranomaisena Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeelle Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen.

Lisätietoja

Tiia-Mari Eilola
Projektipäällikkö
tiia-mari.eilola@xamk.fi
p. 050 473 8180

Taina Harmoinen
TKI-asiantuntija
taina.harmoinen@xamk.fi
p. 040 662 5560

 

Hankkeen tietosuojaseloste

 

Yrittäjä, tule mukaan kehittämään ruokatuliaisia!

Onko yritykselläsi ruokalahjaksi soveltuva tuote, joka kaipaa hieman hiomista esimerkiksi pakkaussuunnittelun ja tarinallistamisen osalta? Tai onko sinulla puoti, ja haluaisit olla mukan edistämässä ruokalahjojen jakelua ja myyntiä? Tule mukaan ruokalahjojen pilotointiin! Pilotoinnit toteutetaan kesään 2023 mennessä.  Ota yhteyttä: tiia-mari.eilola@xamk.fi  p. 050 473 8180

Huom. Pilotointiin voivat osallistua ensisijaisesti vain harvaan asutun maaseudun yritykset, sillä pilotoinnit kustannetaan Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen -hankkeesta, jolle Lapin ELY-keskus on myöntänyt harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta. Tarkistathan kartasta, onko yrityksesi ”vihreällä alueella” (syötä osoite hakukenttään).  

Tilanne 03/2023: Tällä hetkellä emme voi valitettavasti ottaa mukaan enempää yrityksiä!

 

Faktat

Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen

01.10.2022 – 30.09.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 114 521 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Lapin ELY-keskus, HAMA-rahoitus