TAVOITE

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää lämpöpuun palosuojausta. Lämpöpuulla on kaksi iso etua normaaliin puutavaraan verrattuna: keveytensä vuoksi lämpöpuutuotteiden palokuorman tiheys, eli palokuorma pinta-alayksikköä kohden, on pienempi kuin muilla puutuotteilla. Toinen etu on, että lämpöpuu on kyllästettävissä palosuoja-aineilla huomattavasti helpommin kuin normaalit puutuotteet. Tähän saakka lämpöpuun palokäyttäytymistä sellaisenaan tai palosuoja-aineilla suojattuna on tutkittu vain vähän.

Tutkimuksen vähäisyys jarruttaa lämpöpuun käyttöä. Suomessa rakennusten palokuormaa eli tilassa olevan aineen palaessa vapautuvaa kokonaislämpömäärää on säännöksillä rajoitettu lähes kaikissa rakennuksissa lukuun ottamatta omakotitaloja ja muita pienrakennuksia. Palokuorma on merkittävä puun käyttöä rajoittava tekijä julkisissa rakennuksissa sekä työpaikka- että teollisuusrakennuksissa etenkin sisätiloissa.

TOIMENPITEET

Hankkeessa tutkitaan palosuojattujen tuotteiden valmistusteknologioita; eli millaisilla prosesseilla ja laitteilla palosuojattuja lämpöpuutuotteita olisi kannattavaa valmistaa. Lisäksi testataan erilaisten lämpöpuutuotteiden palo-ominaisuuksia. Hankkeessa kartoitetaan myös vaatimukset, hyväksynnät, määräykset ja asiakastarpeet, jotka liittyvät palosuojattuihin puutuotteisiin ja järjestelmäkokonaisuuksiin.

TULOKSET

Hankkeen avulla saadaan selvitettyä erilaisten lämpöpuutuotteiden palo-ominaisuudet ja uutta tietoa palosuojattujen tuotteiden teollisista valmistusmenetelmistä. Tulosten avulla voidaan arvioida, onko mahdollista luoda lämpöpuun palosuojauksella uutta, kannattavaa liiketoimintaa lämpöpuuteollisuudelle ja puurakentamiseen. Suurin osa Suomessa tuotetusta lämpöpuusta viedään ulkomaille, jossa sitä käytetään rakennusten ulko- ja sisäverhouksissa. Hankkeessa selvitetään, onko lämpöpuun pienemmästä palokuormasta etua rakentamisessa Suomen lisäksi tärkeimmillä vientimarkkinoilla.

PITKÄN AIKAVÄLIN VAIKUTUKSET

Tutkimuksesta hyötyvät erityisesti lämpöpuun valmistajat, jotka voivat hyödyntää tuloksia markkinoinnissaan ja tuoda uusia lämpöpuupohjaisia ratkaisuja markkinoille. Mikäli palosuojatuille lämpöpuutuotteille löytyy kannattavia käyttökohteita, tutkimuksesta hyötyy koko lämpöpuu- ja puurakentamisklusteri. Puutuotteiden käytön lisääminen edistää myös vähähiilisyyttä.

Faktat

01.08.2017 – 31.07.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Lämpöpuuyhdistys Ry, Kiilto Oy, Nordtreat AS, Palonot Oy, Teknos

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 233 706 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 64,482 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta