Hankeessa tutkitaan palosuojauksen pitkäaikaiskestoa ja kehitetään varmennusmenetelmiä palosuojatuille tuotteille.

Palosuojauksen pitkäaikaiskestävyys-hankkeen tavoitteena on selvittää ja tutkia palosuojatun puumateriaalin pitkäaikaiskestoa, testausmenetelmiä sekä lisätä niistä tietoisuutta yrityksille. Tällä hetkellä säärasitusmenetelmien eroavaisuudet asettavat suuria haasteita oikeiden testausmenetelmien valitsemiselle sekä tulosten tulkitsemiselle. Hankkeen tavoitteena on käynnistää kenttä- sekä sääkaappikokeet, jotta voidaan tutkia luonnollisten sekä laboratorio säärasitusmenetelmien eroja. Myös palonsuoja-aineiden varmennusmenetelmät eivät ole vielä standardisoituja pitkäaikaiskeston näkökulmasta, joten menetelmien kehitys vaatii tutkimusta.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on myös kehittää ja ottaa tutkittuja menetelmiä käyttöön Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimuslaboratoriossa. Tämän pohjalta voidaan kehittää puurakentamiseen suunnattujen palosuojattujen tuotteiden käytettävyyttä puurakentamisessa.

Hankekokonaisuus sisältää kaksi erillistä hanketta, tutkimushankkeen ja investointihankkeen. Tutkimushankkeessa keskitytään itse tutkimustoimintaan, investointihankkeessa puolestaan kehitetään Xamkin tutkimusinfrastruktuuria kartiokalorimetrilaitteen hankinnalla. Laitteen avulla saadaan uutta tutkimustietoa palosuojauksen pitkäaikaiskestosta ja sen tutkimusmenetelmistä. Yhdistelemällä eri testausmenetelmiä on mahdollista kehittää palosuojattujen tuotteiden ominaisuuksia ja tämä vahvistaa puurakentamisen kasvua Suomessa.

Lisätietoja

Juho Peura, Projektipäällikkö

juho.peura@xamk.fi

Faktat

PALOSUOJAUKSEN PITKÄAIKAISKESTÄVYYS

01.05.2021 – 30.04.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Muut kumppanit: FP wood Oy, Lämpöpuuyhdistys ry, MarkkuKauriala Oy, Nordtreat Finland Oy, Palonot Oy ja Primatimber Oy

Tutkimuskeskus: Mikpolis

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 232 704 € ja 180 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 23 270 € ja 36 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon maakuntaliitto