Taide, kulttuuri ja luonto tukevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Taiteisiin osallistuminen on myös jokaisen perusoikeus.

Parasta Etelä-Savoon -hankkeen tavoitteena on lisätä taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisten menetelmien hallintaa ja tietoisuutta niihin perustuvan toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Edistämme sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisoalan ammattilaisten, alan opiskelijoiden ja heitä kouluttavien, taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajien ja taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, palveluiden käyttäjien valmiuksia tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja yhdessä.

TOTEUTUS

VALMENNUSPAKETIT

Valmennuspaketit kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan palvelumuotoilun menetelmin. Niiden ytimessä on taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen työotteen juurruttaminen sosiaali- ja terveysalalle asiakkaan tarpeista käsin. Palvelumuotoilun tavoitteena on yhteisen ymmärryksen lisääminen eri ammattialojen ja palvelujen käyttäjien kesken. Perehdymme taide- ja luontolähtöisen toiminnan ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin eri näkökulmista ja tutustumme erilaisiin hyvinvointia ja luovuutta tukeviin menetelmiin. Tavoitteena on oppia, tutkia ja kehittää yhdessä. Tämä työote kehittää sekä osallistujaa työntekijänä että omia ja työpaikan toimintamalleja.

Valmennukset sisältävät yhteiskehittämispajoja, pienryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä ja mentorointia sekä kokoavat työpajapäivät ja kolme Design jam-tapahtumaa. Xamk toteuttaa valmennuspaketit Mikkelin seudulla Essoten kanssa ja Savonlinnan seudulla Savonlinnan seudun Kolomosen kanssa. Diak toteuttaa valmennukset yhteistyössä Pieksämäen kaupungin kanssa.

Mikkelin ja Savonlinnan seudun valmennuksiin voit ilmoittautua sivun lopussa olevien linkkien kautta.

Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksutonta.

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUSPAKETIT

Esimerkiksi yksikkö- tai aluekohtaisesti räätälöidyt, suppeat koulutukset täydentävät laajoja valmennuksia Mikkelin ja Savonlinnan alueella. Näitä maksimissaan päivän pituisia koulutuksia on yhteensä 20. Ota yhteyttä Tuulevi Aschaniin tai Jatta Juholaan, mikäli yksikössänne on tarvetta taiteen, kulttuurin ja luonnon hyvinvointikeinojen vahvistamiseen.

TEEMASEMINAARIT

Mikkelin seudulla järjestetään kolme laajempaa avointa teemaseminaaria menetelmien mallintamiseksi laajempaan käyttöön. Ne pidetään

 • 5.11.2019  Design Jam-tapahtuman yhteydessä
 • 26.3.2020 Taide ja sote – kulttuurihyvinvoinnin teemaseminaari, yhteistoteutus Taikuhyve-verkoston kanssa
 • syksyllä 2020, päivä vahvistuu tammikuussa 2020

Seminaarit sisältävät alustuspuheenvuoroja kulttuuristen ja luontolähtöisten menetelmien ajankohtaisista tutkimustuloksista ja hyvistä käytänteistä. Aikatauluista tiedotetaan tällä sivulla sekä hankkeen Facebook-sivulla.

TOIMINTAMALLIEN KUVAAMINEN JA JUURRUTTAMINEN

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyy ja kerätään myöhem­min hyödynnettävää tietoa. Tiedon avulla kuvataan valmennusmalleja. Niitä juurrutetaan osaksi osallistuvien yksiköiden toimintaa jatkossa sekä myös laajemmin. Hankkeessa lisätään myös osallistujien taitoja tarkastella hyvinvointivaikutuksia.

PÄÄTÖSTILAISUUS

Hankkeen päätöstilaisuudessa tuodaan konkreettisella tavalla esille hankkeen tuloksia niin, että yhteiskehittäminen sekä taide, kulttuuri ja luonto ovat läsnä tilaisuudessa. Esteetön päätöstilaisuus toteutuu vuorovaikutteisesti eri seutukunnilla. Myös asiakkaat osallistetaan tilaisuuteen.

SEURAA HANKKEEN ETENEMISTÄ 

Hankkeesta viestimme viikottain Facebook-sivullamme  www.facebook.com/parastaes

Sivulta löydät hankkeen kuulumisia, aihetta koskevia linkkejä ja tutkimustietoa, valokuvia ja sekä helposti sovellettavia viikon vinkkejä.

Blogitekstejä löytyy tämän sivun Ajankohtaista-osan lisäksi myös Hyvä Työlämä Etelä-Savo –sivuilla ja osatoteuttajien omilla sivuilla.
Kaikille avoimien tilaisuuksien aikataulut ja ilmoitukset julkaistaan sekä täällä että Facebook-sivulla.

Sosiaalisessa mediassa tapahtumia voi seurata hankkeen aihetunnisteella #parastaes

ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN

Maksuton valmennus toteutetaan monialaisena eli kaikkien kohderyhmien edustajat osallistuvat samoihin valmennuksiin. He oppivat toisiltaan ja voivat syventää ymmärrystään eri kohderyhmien näkökulmista. Valmennukset on suunnattu

 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille
 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan opiskelijoille ja heitä kouluttavilla
 • kolmannen sektorin toimijoille sosiaali- ja terveysalalla tai kasvatus- ja nuorisoalalla
 • taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajille ja järjestäjille

Ohjelma käynnistyy syyskuussa 2019 ja jatkuu vuoden 2020 syksyyn.
Kertoja on yhteensä 15, kukin kerta kestää neljä tuntia ja tapaamiset ovat noin kerran kuussa. Osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja ja/tai -taitoja.

MIKKELIN AIKATAULU

Tämän vuoden teemat löytyvät ilmoittautumislinkistä.
Ensi kevään teemat julkaistaan marraskuun 2019 loppuun mennessä.

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 12.9. klo 12 – 16 Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä, valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 26.9. klo 12 – 16 Ääni ja keho
 • Torstai 31.10. klo 12 – 16 Kulttuuri ja juuret
 • Torstai 28.11. klo 12 – 16 Minän äärellä
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16 Lahjan antaminen
KEVÄÄN 2020 PÄIVÄT
 • Torstai 9.1.2020 klo 12-16 Taide aktivismina
 • Torstai 6.2.2020 klo 12-16 Taide ja tunteet
 • Torstai 5.3.2020 klo 12-16 Kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • Torstai 26.3.2020 Kulttuuri sotessa – näytön paikka
 • Torstai 2.4.2020 klo 12-16 Aistityöskentely
 • Torstai 7.5.2020 klo 12-16 Oi elämys!
 • Torstai 4.6.2020 klo 12-16 Pyhiinvaellus elämänpuulle (ulkona)

SYKSYN 2020 PÄIVÄT

 • Torstai 27.8.2020 klo 12-16 Pelillisyys ja taiteen digitaalisuus
 • Torstai 17.9.2020 klo 12-16 Metsä liikuttajana
 • Torstai 15.10.2020 klo 12 – 16 Kosketuksen taide
 • Torstai 12.11.2020 Kaikille yhteinen loppuseminaari

 

SAVONLINNAN AIKATAULU

Tämän vuoden teemat löytyvät ilmoittautumislinkistä.
Ensi kevään teemat julkaistaan marraskuun 2019 loppuun mennessä.

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 19.9. klo 12 – 16 Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä, valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 17.10. klo 12 – 16 Ääni ja keho
 • Torstai 21.11. klo 12 – 16 Kulttuuri ja juuret
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16 Lahjan antaminen

KEVÄT 2020

Torstai 9.1.2020 klo 12.00 – 16.00 Minän äärellä
Torstai 30.1.2020 klo 12.00 – 16.00 Taide aktivismina
Torstai 13.2.2020 klo 12.00 – 16.00 Taide ja tunteet
Torstai 12.3.2020 klo 12.00 – 16.00 Kohtaaminen ja vuorovaikutus
Torstai 2.4.2020 klo 12.00 – 16.00 Oi elämys!
Torstai 7.5.2020 klo 12.00 – 16.00 Aistityöskentely
Torstai 4.6.2020 klo 12.00 – 16.00 Pyhiinvaellus elämänpuulle
Toukokuussa toteutetaan myös luontoteemainen Design Jam -tapahtuma, jonka päivämäärä ilmoitetaan täällä tammikuussa 2020

SYKSY 2020

Torstai 27.8.2020 klo 12-16 Metsä liikuttajana
Torstai 17.9.2020 klo 12-16 Kosketuksen taide
Torstai 15.10.2020 klo 12 – 16 Pelillisyys ja taiteen digitaalisuus
Torstai 12.11.2020 Kaikille yhteinen loppuseminaari (paikka Mikkelissä)

Savonlinnan ohjelmaa voit seurata myös TÄÄLLÄ!

Huom! Mukaan pääsee edelleen, vaikka yhteiskehittämisen ohjelma on jo alkanut.

Lisätietoja

Tuulevi Aschan
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
tuulevi.aschan@xamk.fi
040 637 8841

Jatta Juhola
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)
jatta.juhola@essote.fi
040 359 8525

Asta Vaittinen
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
asta.vaittinen@kolomonen.fi
044 571 5903

Tuula Pehkonen-Elmi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
tuula.pehkonen-elmi@diak.fi
040 509 4277

SEURAA
Linkki FB-sivulle  www.facebook.com/parastaes

Ilmoittaudu mukaan Mikkeliin!

Mikkelin ilmoittautumissivulta löydät lisätietoa syksyn kertojen teemoista
sekä kevään aikataulun. Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Vielä ehdit mukaan!

Ilmoittaudu Mikkelin ohjelmaan tästä

Ilmoittaudu mukaan Savonlinnaan!

Savonlinnan ilmoittautumissivulta löydät lisätietoa syksyn kertojen teemoista
sekä kevään aikataulun. Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Vielä ehdit mukaan!

Ilmoittaudu Savonlinnan ohjelmaan tästä

Ajankohtaista

Me pistimme polkaksi

Tässä kuvaus eräästä erikoisesta työpäivästäni joulukuussa 2019. Työpäivä alkoi omalla osastollani tavanomaisin toimin ja jatkui kuntoutujien sekä työtovereiden tapaamisilla. Puoli tuntia ennen kuntoutujien lounasaikaa menin jaksokuntoutujien osastolle. Valmistauduin ohjaamaan heille liikunnallisen tuoliryhmän. Jaksohoito-osaston kuntoutujat ovat pääasiallisesti muistisairaita ja omaishoidettavia. Jaksohoito-osaston päiväsalissa istuskeli jo muuttamia kuntoutujia. Hoitajat toivat heitä paikalle koko ajan lisää. Eräs iäkäs, tuolissa...

ParastaEs

Mielikuvia taiteen -kulttuurin -ja luonnon tuottamista hyvinvointivaikutuksista

”Oma osaamistaustani ei ole sidonnainen sosiaali –ja terveysalaan. Taide –kulttuuri –ja luontotoiminta ovat omia intohimojani ja mielenkiintoani tukevia aloja. Kun työstää kehitettävänä olevaa teemaa, johon ei ole aiempaa omakohtaista kokemusta, silloin ei myöskään tiedosta rajoittavia tekijöitä – tämä asetelma mahdollistaa paljon ja asiat saavat sen myötä toivottavasti myös uusia ulottuvuuksia! Sanotaan, että kun ei ole...

Leikitäänkö?

Kehtaanko edes sanoa, että töissä on näin hauskaa! Näin huokaisi joku kulttuurin keinoja asiakkaidensa kanssa käyttänyt sote-ammattilainen. Ja samasta aiheesta jatkoi eräs yhteiskehittämisen työpajassa taidemenetelmien käyttöä opiskellut osallistuja. Voiko töissä olla leikin tunnetta ja leikillisyyttä? Voiko siitä reilusti kertoa ja uskaltaako siitä jopa iloita? Aihetta pohtivat laajemmin Parasta Etelä-Savoon taitavat ammattilaiset Kati Vapalahti ja Laura...

Kulttuurista hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Kutsuimme blogivieraaksi Kulma-hanketta luotsaavan Marle Kirvesniemen. Samalla kulttuurihyvinvoinnin vaikutuksien asiallahan me olemme, vaikka eri ihmisten kanssa työskentelemmekin. Kulma-hankkeen tavoitteena on luoda kulttuuriharrastajien harrastekerho, jossa toteutetaan harrastajien toivomia ja luomia kulttuuritoimintoja esikuvansa liikunta- MAHL:n mukaan. Kulma saa osarahoitusta EU:lta ja on Meijän Mikkelin tuensiirtohanke. Kulmassa tarjotaan aluksi halukkaille kohderyhmään kuuluville nuorille ja työikäisille maksuttomia kulttuurikokemuksia. Kerrotko...

Design Jam -haasteet 4.-5.11.2019. Taide ja kulttuuri sotessa!

Tässä ne ovat: Design Jam -haasteet, jotka hanketiimi on johtanut Essoten henkilöstölle tehdystä kyselystä. Esittelemme tekstissä ensin Design Jam -tapahtuman perusluonteen ja yleistavoitteet. Sen jälkeen kuvaamme haasteet ja kysmyksen. Materiaalia aiheeseen löydätte kunkin haasteen lopusta. Antaa palaa! MIKÄ DESIGN JAM? Design Jam on rento ja erilainen oppimisympäristö sekä kehittämisen muoto, jossa keskitytään ryhmätyönä pohtimaan ratkaisuja...

Faktat

PARASTA ETELÄ-SAVOON - TAIDE-, KULTTUURI- JA LUONTO-OSAAMISTA SOTE- JA NUORISOALOJEN TOIMIJOILLE

01.01.2019 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 643 856 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 62 275 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu