Taide, kulttuuri ja luonto tukevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Taiteisiin osallistuminen on myös jokaisen perusoikeus.

Parasta Etelä-Savoon -hankkeen tavoitteena on lisätä taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisten menetelmien hallintaa ja tietoisuutta niihin perustuvan toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Edistämme sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisoalan ammattilaisten, alan opiskelijoiden ja heitä kouluttavien, taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajien ja taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, palveluiden käyttäjien valmiuksia tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja yhdessä.

TOTEUTUS

VALMENNUSPAKETIT

Valmennuspaketit kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan palvelumuotoilun menetelmin. Niiden ytimessä on taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen työotteen juurruttaminen sosiaali- ja terveysalalle asiakkaan tarpeista käsin. Palvelumuotoilun tavoitteena on yhteisen ymmärryksen lisääminen eri ammattialojen ja palvelujen käyttäjien kesken. Perehdymme taide- ja luontolähtöisen toiminnan ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin eri näkökulmista ja tutustumme erilaisiin hyvinvointia ja luovuutta tukeviin menetelmiin. Tavoitteena on oppia, tutkia ja kehittää yhdessä. Tämä työote kehittää sekä osallistujaa työntekijänä että omia ja työpaikan toimintamalleja.

Valmennukset sisältävät yhteiskehittämispajoja, pienryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä ja mentorointia sekä kokoavat työpajapäivät ja kolme Design jam-tapahtumaa. Xamk toteuttaa valmennuspaketit Mikkelin seudulla Essoten kanssa ja Savonlinnan seudulla Savonlinnan seudun Kolomosen kanssa. Diak toteuttaa valmennukset yhteistyössä Pieksämäen kaupungin kanssa.

Mikkelin ja Savonlinnan seudun valmennuksiin voit ilmoittautua sivun lopussa olevien linkkien kautta.

Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksutonta.

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUSPAKETIT

Esimerkiksi yksikkö- tai aluekohtaisesti räätälöidyt, suppeat koulutukset täydentävät hankkeessa toteutettavia laajoja
valmennuksia ja mahdollistavat perusteiden osaamisen lisäämisen laajemmalle joukolle.sekä Mikkelin ja että Savonlinnan alueella. Suppeiden koulutuspakettien sisällöt vaihtelevat osallistujien tarpeiden mukaisesti.

TEEMASEMINAARIT

Mikkelin seudulla järjestettiin kaksi laajempaa avointa teemaseminaaria menetelmien mallintamiseksi laajempaan käyttöön. Ne pidettiin

 • 5.11.2019  Design Jam-tapahtuman yhteydessä
 • 26.3.2020 Taide ja sote – kulttuurihyvinvoinnin teemaseminaari, yhteistoteutus Taikuhyve-verkoston kanssa, siirtyi etätoteutukseen 28.5.

Seminaarit sisälsivät alustuspuheenvuoroja kulttuuristen ja luontolähtöisten menetelmien ajankohtaisista tutkimustuloksista ja hyvistä käytänteistä.

TOIMINTAMALLIEN KUVAAMINEN JA JUURRUTTAMINEN

Edelleen meneillään olevan yhteiskehittämisen tuloksena syntyy ja kerätään myöhem­min hyödynnettävää tietoa. Tiedon avulla kuvataan valmennusmalleja. Niitä juurrutetaan osaksi osallistuvien yksiköiden toimintaa jatkossa sekä myös laajemmin. Hankkeessa lisätään myös osallistujien taitoja tarkastella hyvinvointivaikutuksia.

PÄÄTÖSTILAISUUS 12.11.2020

Hankkeen päätöstilaisuudessa tuodaan konkreettisella tavalla esille hankkeen tuloksia niin, että yhteiskehittäminen sekä taide, kulttuuri ja luonto ovat läsnä tilaisuudessa. Esteetön päätöstilaisuus toteutuu verkon välityksellä osana kolmepäiväistä Hyvinvointifoorumi2020 -tilaisuutta.

Mistä päätöstilaisuudessa on kyse – vinkkiä siitä saat seuraavasta videosta.

Tutustu tarkempaan ohjelmaan ja ilmoittaudu täällä.

SEURAA HANKKEEN ETENEMISTÄ 

Hankkeesta viestimme viikottain Facebook-sivullamme  www.facebook.com/parastaes

Sivulta löydät hankkeen kuulumisia, aihetta koskevia linkkejä ja tutkimustietoa, valokuvia ja sekä helposti sovellettavia viikon vinkkejä.

Blogitekstejä löytyy tämän sivun Ajankohtaista-osan lisäksi myös Hyvä Työlämä Etelä-Savo –sivuilla ja osatoteuttajien omilla sivuilla.
Kaikille avoimien tilaisuuksien aikataulut ja ilmoitukset julkaistaan sekä täällä että Facebook-sivulla.

Sosiaalisessa mediassa tapahtumia voi seurata hankkeen aihetunnisteella #parastaes

KEiTÄ ON OLLUT MUKANA VALMENNUKSESSA

Maksuton valmennus on toteutettu monialaisena eli kaikkien kohderyhmien edustajat ovat osallistuneet samoihin valmennuksiin. He oppivat toisiltaan ja voivat syventää ymmärrystään eri kohderyhmien näkökulmista. Valmennukset suunnattiin

 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille
 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan opiskelijoille ja heitä kouluttavilla
 • kolmannen sektorin toimijoille sosiaali- ja terveysalalla tai kasvatus- ja nuorisoalalla
 • taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajille ja järjestäjilleny ennakkotietoja ja/tai -taitoja.

MIKKELIN AIKATAULU

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 12.9. klo 12 – 16 Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä, valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 26.9. klo 12 – 16 Ääni ja keho
 • Torstai 31.10. klo 12 – 16 Kulttuuri ja juuret
 • Torstai 28.11. klo 12 – 16 Minän äärellä
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16 Lahjan antaminen
KEVÄÄN 2020 PÄIVÄT
 • Torstai 9.1.2020 klo 12-16 Taide aktivismina
 • Torstai 6.2.2020 klo 12-16 Taide ja tunteet
 • Torstai 5.3.2020 klo 12-16 Kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • Torstai 26.3.2020 Kulttuuri sotessa – näytön paikka
 • Torstai 2.4.2020 klo 12-16 Aistityöskentely
 • Torstai 7.5.2020 klo 12-16 Oi elämys!
 • Torstai 4.6.2020 klo 12-16 Pyhiinvaellus elämänpuulle (ulkona)

SYKSYN 2020 PÄIVÄT

 • Torstai 27.8.2020 klo 12-16 Pelillisyys ja taiteen digitaalisuus
 • Torstai 17.9.2020 klo 12-16 Metsä liikuttajana
 • Torstai 15.10.2020 klo 12 – 16 Kosketuksen taide
 • Torstai 12.11.2020 Kaikille yhteinen loppuseminaari

 

SAVONLINNAN AIKATAULU

Tämän vuoden teemat löytyvät ilmoittautumislinkistä.
Ensi kevään teemat julkaistaan marraskuun 2019 loppuun mennessä.

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 19.9. klo 12 – 16 Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä, valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 17.10. klo 12 – 16 Ääni ja keho
 • Torstai 21.11. klo 12 – 16 Kulttuuri ja juuret
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16 Lahjan antaminen

KEVÄT 2020

Torstai 9.1.2020 klo 12.00 – 16.00 Minän äärellä
Torstai 30.1.2020 klo 12.00 – 16.00 Taide aktivismina
Torstai 13.2.2020 klo 12.00 – 16.00 Taide ja tunteet
Torstai 12.3.2020 klo 12.00 – 16.00 Kohtaaminen ja vuorovaikutus
Torstai 2.4.2020 klo 12.00 – 16.00 Oi elämys!
Torstai 7.5.2020 klo 12.00 – 16.00 Aistityöskentely
Torstai 4.6.2020 klo 12.00 – 16.00 Pyhiinvaellus elämänpuulle

SYKSY 2020

Torstai 27.8.2020 klo 12-16 Metsä liikuttajana
Maanantai 14.9.2020 Luonto sotessa – luontoteemainen Design Jam -tapahtuma
Torstai 17.9.2020 klo 12-16 Kosketuksen taide
Torstai 15.10.2020 klo 12 – 16 Pelillisyys ja taiteen digitaalisuus
Torstai 12.11.2020 Kaikille yhteinen loppuseminaari (paikka Mikkelissä)

Savonlinnan ohjelmaa voit seurata myös TÄÄLLÄ!

 

Lisätietoja

Jatta Juhola
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
jatta.juhola@xamk.fi
050 408 0978

Tuula Pehkonen-Elmi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
tuula.pehkonen-elmi@diak.fi
040 509 4277

SEURAA
Linkki FB-sivulle  www.facebook.com/parastaes

MIkkelin ilmoittautuminen on päättynyt

Mikkelin ilmoittautumissivulta löydät lisätietoa syksyn kertojen teemoista
sekä kevään aikataulun. Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.

Ilmoittaudu Mikkelin ohjelmaan tästä

Savonlinnan ilmoittautuminen on päättynyt

Savonlinnan ilmoittautumissivulta löydät lisätietoa ohjelmasta. Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittaudu Savonlinnan ohjelmaan tästä

Ajankohtaista

Toiminnallinen luontopolku

Toiminnallinen luontopolku on Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa opinnäytetyönä tuotettu palvelupaketti. Palvelupaketti koostuu materiaaleista ja ohjeista Toiminnallisen luontopolun toteuttamiseen. Materiaalit ja ohjeet on koottu salkkuun, jossa niitä on helppo kuljettaa paikasta toiseen ja salkkua voidaan lainata toteutettavaksi eri organisaatioissa.    Toiminnallinen luontopolku on yhdestätoista pisteestä koostuva ohjelmakokonaisuus. Kullakin pisteellä on tarina, jossa esitellään jokin suomalainen haltijahahmo tai muu...

ENTÄ TARINALLISUUS SOTESSA? DESIGN JAM PMK 29.9.2020

Jamien teemana on tarinallisuus sote-työssä. Haasteet on muotoiltu hankkeessa mukana olevien työyhteisöjen toimeksiannoista keväällä 2020. Ryhmät saavat käsiteltäväkseen yhden haasteen.  Ryhmän tehtävänä on ratkaista haaste ideoimalla taide-, kulttuuri- ja luontolähtöistä toimintaa, jota  työyhteisöjen henkilöstö voi toteuttaa työssään asiakkaiden kanssa.  Lopputuloksena on idea tarinallistetusta palvelusta tai palvelukokonaisuudesta. MIKÄ TARINALLISUUS? Tapahtumassa sovelletaan tarinallisuutta ja tarinallistamista. ”Tarinallistaminen, tarinalähtöinen...

Kulttuurihyvinvoinnin markkina taipuu – taipuuko taiteilija/palvelutarjoaja?

Mikä markkina? Parasta Etelä-Savoon hanke kouluttaa parhaillaan taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisiin menetelmiin sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) henkilökuntaa. Parasta Pohjois-Savoon hankkeessa tehdään vastaavaa koulutusta ja laajaa vaikuttamista myös kuntiin. Lisäksi siellä on sekä peruskoulutuksiin, hoitajakoulutuksiin että taiteen opintoihin tarjolla opintojaksoja, joissa taidetta ja sotea voi yhdistää. Ensi vuoden alussa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu aloittaa kulttuurihyvinvoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Helsingin...

Miten luonto auttaa? Design Jam Lusto 14.9.2020 -haasteet

Savonlinnan Design Jam 14.9.2020 lähestyy – on haasteiden julkaisun aika. HAASTEIDEN TAUSTA Tänään julkaisemme siis haasteet, joita ryhmät lähtevät ratkomaan. Ne perustuvat Sosterin kanssa määriteltyyn ideaan, jossa etsitään keinoja erityisesti neuropsykologisista ongelmista kärsivien nuorten ja nuorten aikuisten auttamiseksi. Olemme muotoilleet haasteet viiden kuvitteellisen nuoren tarinoiksi. Niiden pohjaksi Savonlinnan Etsivän nuorisotyön ammattilaiset  ovat kertoneet havaintojaan nuorten...

Se aika vuodesta – kesä

Kesälaitumille, lomille lompsis! Syksyllä taas tavataan. Toiset ovat kenties jo viettäneet kesälomansa ja palanneet takaisin töidensä pariin. Toiset puolestaan vasta aloittavat lomailun näillä näppäimillä tai säästelevät loppukesään hengähdyshetkeä tai minkälaiseksi kukakin lomansa kokee. Osalla ei ole välttämättä erinäisistä syistä kesälomaa ole tänä kesänä ollenkaan. Niin tai näin – on kesä jollain tavalla aina jonkinlainen virranjakaja...

Faktat

PARASTA ETELÄ-SAVOON - TAIDE-, KULTTUURI- JA LUONTO-OSAAMISTA SOTE- JA NUORISOALOJEN TOIMIJOILLE

01.01.2019 - 31.03.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 643 856 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 249 100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta