Taide, kulttuuri ja luonto tukevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Taiteisiin osallistuminen on myös jokaisen perusoikeus.

Parasta Etelä-Savoon -hankkeen tavoitteena on lisätä taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisten menetelmien hallintaa ja tietoisuutta niihin perustuvan toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Edistämme taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, palveluiden käyttäjien ja alan opiskelijoiden valmiuksia tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja yhdessä.

TOTEUTUS

VALMENNUSPAKETIT

Valmennuspaketit kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan palvelumuotoilun menetelmin. Niiden ytimessä on taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen työotteen juurruttaminen sosiaali- ja terveysalalle asiakkaan tarpeista käsin. Palvelumuotoilun tavoitteena on yhteisen ymmärryksen lisääminen eri ammattialojen ja palvelujen käyttäjien kesken. Perehdymme taide- ja luontolähtöisen toiminnan ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin eri näkökulmista ja tutustumme erilaisiin hyvinvointia ja luovuutta tukeviin menetelmiin. Tavoitteena on oppia, tutkia ja kehittää yhdessä. Tämä työote kehittää sekä osallistujaa työntekijänä että omia ja työpaikan toimintamalleja.

Valmennukset sisältävät yhteiskehittämispajoja, pienryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä ja mentorointia sekä kokoavat työpajapäivät ja kolme Design jam-tapahtumaa. Xamk toteuttaa valmennuspaketit Mikkelin seudulla Essoten kanssa ja Savonlinnan seudulla Savonlinnan seudun Kolomosen kanssa. Diak toteuttaa valmennukset yhteistyössä Pieksämäen kaupungin kanssa.

Mikkelin ja Savonlinnan seudun valmennuksiin voit ilmoittautua sivun lopussa olevien linkkien kautta.

Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksutonta.

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUSPAKETIT

Esimerkiksi yksikkö- tai aluekohtaisesti räätälöidyt, suppeat koulutukset täydentävät laajoja valmennuksia Mikkelin ja Savonlinnan alueella. Näitä maksimissaan päivän pituisia koulutuksia on yhteensä 20. Ota yhteyttä Tuulevi Aschaniin tai Jatta Juholaan, mikäli yksikössänne on tarvetta taiteen, kulttuurin ja luonnon hyvinvointikeinojen vahvistamiseen.

TEEMASEMINAARIT

Mikkelin seudulla järjestetään kolme laajempaa avointa teemaseminaaria menetelmien mallintamiseksi laajempaan käyttöön. Ne pidetään syksyllä 2019, keväällä 2020 ja syksyllä 2020. Seminaarit sisältävät myös alustuspuheenvuoroja kulttuuristen ja luontolähtöisten menetelmien ajankohtaisista tutkimustuloksista ja hyvistä käytänteistä. Aikatauluista tiedotetaan tällä sivulla sekä hankkeen Facebook-sivulla.

TOIMINTAMALLIEN KUVAAMINEN JA JUURRUTTAMINEN

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyy ja kerätään myöhem­min hyödynnettävää tietoa. Tiedon avulla kuvataan valmennusmalleja. Niitä juurrutetaan osaksi osallistuvien yksiköiden toimintaa jatkossa sekä myös laajemmin. Hankkeessa lisätään myös osallistujien taitoja tarkastella hyvinvointivaikutuksia.

PÄÄTÖSTILAISUUS

Hankkeen päätöstilaisuudessa tuodaan konkreettisella tavalla esille hankkeen tuloksia niin, että yhteiskehittäminen sekä taide, kulttuuri ja luonto ovat läsnä tilaisuudessa. Esteetön päätöstilaisuus toteutuu vuorovaikutteisesti eri seutukunnilla. Myös asiakkaat osallistetaan tilaisuuteen.

SEURAA HANKKEEN ETENEMISTÄ 

Hankkeesta viestimme viikottain Facebook-sivullamme  www.facebook.com/parastaes

Sivulta löydät hankkeen kuulumisia, aihetta koskevia linkkejä ja tutkimustietoa, valokuvia ja sekä helposti sovellettavia viikon vinkkejä.

Blogitekstejä löytyy tämän sivun Ajankohtaista-osan lisäksi myös Hyvä Työlämä Etelä-Savo –sivuilla ja osatoteuttajien omilla sivuilla.
Kaikille avoimien tilaisuuksien aikataulut ja ilmoitukset julkaistaan sekä täällä että Facebook-sivulla.

Sosiaalisessa mediassa tapahtumia voi seurata hankkeen aihetunnisteella #parastaes

ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN

Maksuton valmennus toteutetaan monialaisena eli kaikkien kohderyhmien edustajat osallistuvat samoihin valmennuksiin. He oppivat toisiltaan ja voivat syventää ymmärrystään eri kohderyhmien näkökulmista. Valmennukset on suunnattu

 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille
 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan opiskelijoille ja heitä kouluttavilla
 • kolmannen sektorin toimijoille sosiaali- ja terveysalalla tai kasvatus- ja nuorisoalalla
 • taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajille ja järjestäjille

Ohjelma käynnistyy syyskuussa 2019 ja jatkuu vuoden 2020 syksyyn.
Kertoja on yhteensä 15, kukin kerta kestää neljä tuntia ja tapaamiset ovat noin kerran kuussa. Osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja ja/tai -taitoja.

MIKKELIN AIKATAULU

Tämän vuoden teemat löytyvät ilmoittautumislinkistä.
Ensi kevään teemat julkaistaan marraskuun 2019 loppuun mennessä.

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 12.9. klo 12 – 16 valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 26.9. klo 12 – 16
 • Torstai 31.10. klo 12 – 16
 • Torstai 28.11. klo 12 – 16
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16
KEVÄÄN 2020 PÄIVÄT
 • Torstai 9.1.2020 klo 12-16
 • Torstai 6.2.2020 klo 12-16
 • Torstai 5.3.2010 klo 12-16
 • Torstai 2.4.2020 klo 12-16
 • Torstai 7.5.2010 klo 12-16
 • Torstai 4.6.2010 klo 12-16

 

SAVONLINNAN AIKATAULU

Tämän vuoden teemat löytyvät ilmoittautumislinkistä.
Ensi kevään teemat julkaistaan marraskuun 2019 loppuun mennessä.

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 19.9. klo 12 – 16 valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 17.10. klo 12 – 16
 • Torstai 21.11. klo 12 – 16
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16
KEVÄÄN 2020 PÄIVÄT
 • Torstai 9.1.2020 klo 12.00 – 16.00
 • Torstai 30.1.2020 klo 12.00 – 16.00
 • Torstai 13.2.2020 klo 12.00 – 16.00
 • Torstai 12.3.2020 klo 12.00 – 16.00
 • Torstai 2.4.2020 klo 12.00 – 16.00
 • Torstai 7.5.2020 klo 12.00 – 16.00
 • Torstai 4.6.2020 klo 12.00 – 16.00

Savonlinnan ohjelmaa voit seurata myös TÄÄLLÄ!

Huom! Mukaan pääsee vielä, vaikka yhteiskehittämisen ohjelma on jo alkanut.

Lisätietoja

Tuulevi Aschan
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
tuulevi.aschan@xamk.fi
040 637 8841

Jatta Juhola
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)
jatta.juhola@essote.fi
040 359 8525

Asta Vaittinen
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
asta.vaittinen@kolomonen.fi
044 571 5903

Tuula Pehkonen-Elmi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
tuula.pehkonen-elmi@diak.fi
040 509 4277

SEURAA
Linkki FB-sivulle  www.facebook.com/parastaes

Ilmoittaudu mukaan Mikkeliin!

Mikkelin ilmoittautumissivulta löydät lisätietoa syksyn kertojen teemoista
sekä kevään aikataulun. Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Vielä ehdit mukaan!

Ilmoittaudu Mikkelin ohjelmaan tästä

Ilmoittaudu mukaan Savonlinnaan!

Savonlinnan ilmoittautumissivulta löydät lisätietoa syksyn kertojen teemoista
sekä kevään aikataulun. Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Vielä ehdit mukaan!

Ilmoittaudu Savonlinnan ohjelmaan tästä

Ajankohtaista

Kulttuurista hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Kutsuimme blogivieraaksi Kulma-hanketta luotsaavan Marle Kirvesniemen. Samalla kulttuurihyvinvoinnin vaikutuksien asiallahan me olemme, vaikka eri ihmisten kanssa työskentelemmekin. Kulma-hankkeen tavoitteena on luoda kulttuuriharrastajien harrastekerho, jossa toteutetaan harrastajien toivomia ja luomia kulttuuritoimintoja esikuvansa liikunta- MAHL:n mukaan. Kulma saa osarahoitusta EU:lta ja on Meijän Mikkelin tuensiirtohanke. Kulmassa tarjotaan aluksi halukkaille kohderyhmään kuuluville nuorille ja työikäisille maksuttomia kulttuurikokemuksia. Kerrotko...

Design Jam -haasteet 4.-5.11.2019. Taide ja kulttuuri sotessa!

Tässä ne ovat: Design Jam -haasteet, jotka hanketiimi on johtanut Essoten henkilöstölle tehdystä kyselystä. Esittelemme tekstissä ensin Design Jam -tapahtuman perusluonteen ja yleistavoitteet. Sen jälkeen kuvaamme haasteet ja kysmyksen. Materiaalia aiheeseen löydätte kunkin haasteen lopusta. Antaa palaa! MIKÄ DESIGN JAM? Design Jam on rento ja erilainen oppimisympäristö sekä kehittämisen muoto, jossa keskitytään ryhmätyönä pohtimaan ratkaisuja...

Jos olisin omanlaiseni olio, niin mikä olisin?

Parasta Etelä-Savoon -merkeissä tapahtuu jo koko maakunnassa: Mikkelin seudulla, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Tähän blogipostaukseen kokosimme kuvatunnelmia Mikkelin ja Savonlinnan syyskuussa pidetyistä ensimmäisistä yhteiskehittämisen pajoista. Molemmissa olimme Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä. Käsittelimme esimerkkien kautta ja kokeillen jo itsekin sitä, miten luonto ja taide toimivat elinympäristön, asuinympäristön ja hoitoympäristön kehittämisessä sekä sosiaalisen osallisuuden ja osallistumisen lisääjänä. MIKKELIN...

Taide on tie tiedostamattomaan

”En mä kyllä osaa kirjoittaa. Olin ihan huono äidinkielessä” ”Ei minusta ole taiteilemaan” Näitä mietti muutama työpajamme äärelle elokuun Syke2019-työelämätapahtumassa pysähtynyt. Sanojia houkuttelimme mukaan kokeilemaan tasatuntitestauksia: sanoilla leikittelyä ja uudelleen käyttöä blackout poetry- ja #runoselfie-kokeiluissa, luonnonmateriaalien asettelua mandaloiksi, yhteisötaidetta yhdessä maalaten, vessanseinägraffiteja. Tekeminen ilahdutti tai jopa riemastutti. Joku innostui uudesta puolesta itsessään: siis minä tein...

Hyvinvointia taiteesta, kulttuurista ja luonnosta?

Leikkiä, laulua, hömppää ja hassuttelua? Ajatteletko sitä, kun kuulet puhetta taide- ja luontolähtöisestä toiminnasta. Vai vaeltavatko ajatuksesi taiteen, kulttuurin ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Oletko kuullut esimerkkejä terveyttä edistävistä taidekonsteista ja kulttuurikeinoista? Usein aihepiirin tämän aihepiirin lehti- ja nettijuttuja kuvitetaan vaikkapa sivellintä pitelevällä ja värikkäitä kaaria paperille maalaavalla kädellä. Kuva saattaa johtaa ajatukset päiväkodin taidetuokioon sen sijaan...

Faktat

PARASTA ETELÄ-SAVOON - TAIDE-, KULTTUURI- JA LUONTO-OSAAMISTA SOTE- JA NUORISOALOJEN TOIMIJOILLE

01.01.2019 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 643 856 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 62 275 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu