Taide, kulttuuri ja luonto tukevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Taiteisiin osallistuminen on myös jokaisen perusoikeus.

Parasta Etelä-Savoon -hanke toteutettiin 1.1.2019 – 31.3.2021. Tavoitteena oli lisätä taide-, kulttuuri- sekä luontolähtöisten menetelmien hallintaa ja tietoisuutta niihin perustuvan toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Edistimme sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisoalan ammattilaisten, alan opiskelijoiden ja heitä kouluttavien, taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajien ja taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, palveluiden käyttäjien valmiuksia tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja yhdessä.

TOTEUTUS

VALMENNUSPAKETIT

Valmennuspaketit kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan palvelumuotoilun menetelmin. Niiden ytimessä on taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen työotteen juurruttaminen sosiaali- ja terveysalalle asiakkaan tarpeista käsin. Palvelumuotoilun tavoitteena on yhteisen ymmärryksen lisääminen eri ammattialojen ja palvelujen käyttäjien kesken. Perehdymme taide- ja luontolähtöisen toiminnan ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin eri näkökulmista ja tutustumme erilaisiin hyvinvointia ja luovuutta tukeviin menetelmiin. Tavoitteena on oppia, tutkia ja kehittää yhdessä. Tämä työote kehittää sekä osallistujaa työntekijänä että omia ja työpaikan toimintamalleja.

Valmennukset sisältävät yhteiskehittämispajoja, pienryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä ja mentorointia sekä kokoavat työpajapäivät ja kolme Design jam-tapahtumaa. Xamk toteuttaa valmennuspaketit Mikkelin seudulla Essoten kanssa ja Savonlinnan seudulla Savonlinnan seudun Kolomosen kanssa. Diak toteuttaa valmennukset yhteistyössä Pieksämäen kaupungin kanssa.

Mikkelin ja Savonlinnan seudun valmennuksiin voit ilmoittautua sivun lopussa olevien linkkien kautta.

Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksutonta.

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUSPAKETIT

Esimerkiksi yksikkö- tai aluekohtaisesti räätälöidyt, suppeat koulutukset täydentävät hankkeessa toteutettavia laajoja
valmennuksia ja mahdollistavat perusteiden osaamisen lisäämisen laajemmalle joukolle.sekä Mikkelin ja että Savonlinnan alueella. Suppeiden koulutuspakettien sisällöt vaihtelevat osallistujien tarpeiden mukaisesti.

TEEMASEMINAARIT

Mikkelin seudulla järjestettiin kaksi laajempaa avointa teemaseminaaria menetelmien mallintamiseksi laajempaan käyttöön. Ne pidettiin

 • 5.11.2019  Design Jam-tapahtuman yhteydessä
 • 26.3.2020 Taide ja sote – kulttuurihyvinvoinnin teemaseminaari, yhteistoteutus Taikuhyve-verkoston kanssa, siirtyi etätoteutukseen 28.5.

Seminaarit sisälsivät alustuspuheenvuoroja kulttuuristen ja luontolähtöisten menetelmien ajankohtaisista tutkimustuloksista ja hyvistä käytänteistä.

TOIMINTAMALLIEN KUVAAMINEN JA JUURRUTTAMINEN

Edelleen meneillään olevan yhteiskehittämisen tuloksena syntyy ja kerätään myöhem­min hyödynnettävää tietoa. Tiedon avulla kuvataan valmennusmalleja. Niitä juurrutetaan osaksi osallistuvien yksiköiden toimintaa jatkossa sekä myös laajemmin. Hankkeessa lisätään myös osallistujien taitoja tarkastella hyvinvointivaikutuksia.

PÄÄTÖSTILAISUUS 12.11.2020

Hankkeen päätöstilaisuudessa tuodaan konkreettisella tavalla esille hankkeen tuloksia niin, että yhteiskehittäminen sekä taide, kulttuuri ja luonto ovat läsnä tilaisuudessa. Esteetön päätöstilaisuus toteutuu verkon välityksellä osana kolmepäiväistä Hyvinvointifoorumi2020 -tilaisuutta.

Mistä päätöstilaisuudessa on kyse – vinkkiä siitä saat seuraavasta videosta.

Tutustu tarkempaan ohjelmaan ja ilmoittaudu täällä.

SEURAA HANKKEEN ETENEMISTÄ 

Hankkeesta viestimme viikottain Facebook-sivullamme  www.facebook.com/parastaes

Sivulta löydät hankkeen kuulumisia, aihetta koskevia linkkejä ja tutkimustietoa, valokuvia ja sekä helposti sovellettavia viikon vinkkejä.

Blogitekstejä löytyy tämän sivun Ajankohtaista-osan lisäksi myös Hyvä Työlämä Etelä-Savo –sivuilla ja osatoteuttajien omilla sivuilla.
Kaikille avoimien tilaisuuksien aikataulut ja ilmoitukset julkaistaan sekä täällä että Facebook-sivulla.

Sosiaalisessa mediassa tapahtumia voi seurata hankkeen aihetunnisteella #parastaes

KEiTÄ ON OLLUT MUKANA VALMENNUKSESSA

Maksuton valmennus on toteutettu monialaisena eli kaikkien kohderyhmien edustajat ovat osallistuneet samoihin valmennuksiin. He oppivat toisiltaan ja voivat syventää ymmärrystään eri kohderyhmien näkökulmista. Valmennukset suunnattiin

 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille
 • sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan opiskelijoille ja heitä kouluttavilla
 • kolmannen sektorin toimijoille sosiaali- ja terveysalalla tai kasvatus- ja nuorisoalalla
 • taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajille ja järjestäjilleny ennakkotietoja ja/tai -taitoja.

MIKKELIN AIKATAULU

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 12.9. klo 12 – 16 Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä, valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 26.9. klo 12 – 16 Ääni ja keho
 • Torstai 31.10. klo 12 – 16 Kulttuuri ja juuret
 • Torstai 28.11. klo 12 – 16 Minän äärellä
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16 Lahjan antaminen
KEVÄÄN 2020 PÄIVÄT

SYKSYN 2020 PÄIVÄT

 • Torstai 27.8.2020 klo 12-16 Pelillisyys ja taiteen digitaalisuus
 • Torstai 17.9.2020 klo 12-16 Metsä liikuttajana
 • Torstai 15.10.2020 klo 12 – 16 Kosketuksen taide
 • Torstai 12.11.2020 Kaikille yhteinen loppuseminaari

 

SAVONLINNAN AIKATAULU

Tämän vuoden teemat löytyvät ilmoittautumislinkistä.
Ensi kevään teemat julkaistaan marraskuun 2019 loppuun mennessä.

SYKSYN 2019 PÄIVÄT
 • Torstai 19.9. klo 12 – 16 Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä, valmennusryhmien käynnistäminen
 • Torstai 17.10. klo 12 – 16 Ääni ja keho
 • Torstai 21.11. klo 12 – 16 Kulttuuri ja juuret
 • Torstai 12.12. klo 12 – 16 Lahjan antaminen

KEVÄT 2020

Torstai 9.1.2020 klo 12.00 – 16.00 Minän äärellä
Torstai 30.1.2020 klo 12.00 – 16.00 Taide aktivismina
Torstai 13.2.2020 klo 12.00 – 16.00 Taide ja tunteet
Torstai 12.3.2020 klo 12.00 – 16.00 Kohtaaminen ja vuorovaikutus
Torstai 2.4.2020 klo 12.00 – 16.00 Oi elämys!
Torstai 7.5.2020 klo 12.00 – 16.00 Aistityöskentely
Torstai 4.6.2020 klo 12.00 – 16.00 Pyhiinvaellus elämänpuulle

SYKSY 2020

Torstai 27.8.2020 klo 12-16 Metsä liikuttajana
Maanantai 14.9.2020 Luonto sotessa – luontoteemainen Design Jam -tapahtuma
Torstai 17.9.2020 klo 12-16 Kosketuksen taide
Torstai 15.10.2020 klo 12 – 16 Pelillisyys ja taiteen digitaalisuus
Torstai 12.11.2020 Kaikille yhteinen loppuseminaari (paikka Mikkelissä)

Savonlinnan ohjelmaa voit seurata myös TÄÄLLÄ!

 

Lisätietoja

Jatta Juhola
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
jatta.juhola@xamk.fi
050 408 0978

Tuula Pehkonen-Elmi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
tuula.pehkonen-elmi@diak.fi
040 509 4277

SEURAA
Linkki FB-sivulle  www.facebook.com/parastaes

MIkkelin ilmoittautuminen on päättynyt

Mikkelin ilmoittautumissivulta löydät lisätietoa syksyn kertojen teemoista
sekä kevään aikataulun. Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.

Ilmoittaudu Mikkelin ohjelmaan tästä

Savonlinnan ilmoittautuminen on päättynyt

Savonlinnan ilmoittautumissivulta löydät lisätietoa ohjelmasta. Valmennus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittaudu Savonlinnan ohjelmaan tästä

Ajankohtaista

Parasta Etelä-Savoon lisäsi hyvinvointia

Kulttuurin saavutettavuus ja mahdollisuus saada myönteisiä kokemuksia ja hyvinvointia kulttuurista, taiteesta ja luontolähtöisestä toiminnasta ei ole yhtäläinen kaikille. Taiteen, kulttuurin ja luontolähtöisen toiminnan tuominen entistä vahvemmin sote-yksiköiden toimintaan sekä nuoriso- ja kasvatusaloille parantaa kulttuurin saavutettavuuden ja osallistujien hyvinvoinnin lisäksi henkilöstön työelämän laatua ja työhyvinvointia. Näistä lähtökohdista Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa pyrittiin lisäämään osaamista taide-, kulttuuri- ja...

Taidetoimintaa kehittämässä -Luovia yhdessä tekemisen hetkiä lapsiperheiden kanssa

Taidetoiminta tarjoaa mahdollisuuden elämyksille, merkitysten ja vahvuuksien löytämiselle, itseilmaisulle ja hyvinvoinnin vahvistamiselle monella eri tasolla. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on vankkaa kansainvälistä tutkimustietoa, mutta tämä ei näy vielä laajasti hyvinvointipalveluissa. Ovatko taide ja kulttuuri osana hyvinvointipalveluita alihyödynnetty voimavara? Taide voi läpi auttaa kulkemaan läpi haastavien elämäntilanteiden tai vahvistaa jaksamista globaaleissa kriiseissä, kuten pandemian keskellä tarpomisessa....

Syksyisessä metsässä virtaa joki. Nainen kurottaa nostamaan vettä käsillään.

Milloin viimeksi annoit itsellesi metsäkylvyn?

Ihmisen esivanhemmat laskeutuivat puiden latvuksista maalle miljoonia vuosia sitten, mutta kauas puista ihminen ei ole silti vieläkään mennyt. Vaikka joku ei olisi koskaan nähnyt tuulessa tanssivaa latvusta tai koskettanut karkeaa kaarnaa kädellään, tuntee jokainen puun vähintäänkin käsitteenä kaikkialla maailmassa. Jos ympäristö ei enää jollain paikoin salli puiden kasvaa, elää lukuisissa perinteissä sukupuun ja maailmanpuun kaltaiset...

Toiminnallinen luontopolku

Toiminnallinen luontopolku on Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa opinnäytetyönä tuotettu palvelupaketti. Palvelupaketti koostuu materiaaleista ja ohjeista Toiminnallisen luontopolun toteuttamiseen. Materiaalit ja ohjeet on koottu salkkuun, jossa niitä on helppo kuljettaa paikasta toiseen ja salkkua voidaan lainata toteutettavaksi eri organisaatioissa.    Toiminnallinen luontopolku on yhdestätoista pisteestä koostuva ohjelmakokonaisuus. Kullakin pisteellä on tarina, jossa esitellään jokin suomalainen haltijahahmo tai muu...

ENTÄ TARINALLISUUS SOTESSA? DESIGN JAM PMK 29.9.2020

Jamien teemana on tarinallisuus sote-työssä. Haasteet on muotoiltu hankkeessa mukana olevien työyhteisöjen toimeksiannoista keväällä 2020. Ryhmät saavat käsiteltäväkseen yhden haasteen.  Ryhmän tehtävänä on ratkaista haaste ideoimalla taide-, kulttuuri- ja luontolähtöistä toimintaa, jota  työyhteisöjen henkilöstö voi toteuttaa työssään asiakkaiden kanssa.  Lopputuloksena on idea tarinallistetusta palvelusta tai palvelukokonaisuudesta. MIKÄ TARINALLISUUS? Tapahtumassa sovelletaan tarinallisuutta ja tarinallistamista. ”Tarinallistaminen, tarinalähtöinen...

Faktat

PARASTA ETELÄ-SAVOON - TAIDE-, KULTTUURI- JA LUONTO-OSAAMISTA SOTE- JA NUORISOALOJEN TOIMIJOILLE

01.01.2019 - 31.03.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 643 856 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 249 100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta