PARASTA ITÄÄ! -hanke kohdistuu koulutus-, työelämä-, sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteistekemisen kehittämiseen sekä yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Hankkeen lähtökohtana on Pohjois-Savossa toimiva Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA), jonka yli kymmenen vuoden kehittämistyön tuloksia lähdetään nyt levittämään, edelleen kehittämään ja soveltamaan kansallisesti. Parasta Itää pilottialueet toteuttavat kukin oman aluepilotin. Jokaisen maakunnan ilmiön keskiössä ovat nuoret ja nuoret aikuiset työelämän ja yhteiskunnan muutosten keskellä. 

Ilmiölähtöisessä yhteiskehittämisessä ovat mukana asiakkaat, eri alojen asiantuntijat, sidosryhmät ja päättäjät. Yhteiskehittämisverkostoihin kootaan toimijat käsiteltävän ilmiön ja kohderyhmän mukaisesti, tavoitteena osallisuuden ja tasavertaisuuden lisääminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Tuloksena tavoitellaan oikea-aikaisia, yksilön tarpeet huomioivia ja ihmislähtöisiä palveluja ja säästöjä. 

Hankkeen varsinaiset verkkosivut löytyvät täältä https://parastaitaa.fi/ 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Piia Kleimola
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 473 0588

Faktat

PARASTA ITÄÄ! – YLIALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA

01.11.2021 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luovien alojen tutkimusyksikkö

Osatoteuttajat: LAB ammattikorkeakoulu Oy, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Savon Koulutuskuntayhtymä, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr, Kuopion kaupunki

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 587 500 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 269 580 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Työ- ja elinkeinoministeriö / Kymenlaakson liitto