PARK-hankkeessa kehitetään matkailu- ja kulttuurialojen yritysten toimintaa pelillisyyden ja palvelumuotoilun avulla, monialaisissa tiimeissä.

Peliala on globaalisti vahvimmin kasvava luovien alojen liiketoiminnan alue. Tässä hankkeessa pelialan kasvupotentiaalia sekä teknisiä ja palveluihin liittyviä innovaatioita laajennetaan muiden alojen yritysten käyttöön. Koska peliala on vahvasti digitaalinen ja globaali, toimivat pelialan ratkaisut hyvin myös koronakriisin aikana. Hankkeessa pelialan koulutuksen yhteydessä järjestetään yrityksille monialaisia tuotekehityksen ja innovoinnin työpajamoduuleja. Työpajoissa kehitetään tuote- ja palveluaihioita luovien alojen liiketoiminnan edistämiseksi.

Painopiste on liiketoiminnan lisäarvon tuottamisessa luoville aloille, mutta luonnollisesti monialaisesti kehitetyistä ratkaisuista hyötyvät myös muut alat. Esimerkiksi pelilliset ja digitaaliset innovaatiot hyvinvointiteknologiassa tai matkailussa hyödyttävät ratkaisuja tuottavia peli- ja teknologiayrityksiä sekä ratkaisuja hyödyntäviä terveys- ja matkailualan yrityksiä.

Työpajojen tuloksena syntyy uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden aihioita. Näistä aihioista valitaan vaikutukseltaan parhaiksi arvioidut aihiot, joista tehdään hankkeita rakennerahaston ohjelmakaudelle 2021-2027. Osallistuvat ammattikorkeakoulut valitsevat omat tuote- ja palvelukehityksen teemansa omien vahvuusalojensa ja alueensa elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. Pelikoulutus on mukana kaikissa teemoissa. Osassa työpajoista peliala toimii fasilitaattorina, saattaen yhteen luovien alojen ja muiden alojen toimijoita.

Hankkeen sisällöllisinä teemoina, joita pelialan menetelmin ja teknologioin vahvistetaan, ovat:

1) tapahtumatuotanto ja matkailu,

2) kiertotalous ja kestävä muotoilu,

3) käyttäjäkokemuksen digitalisointi sekä

4) XR-teknologia pelillisissä hyötysovelluksissa.

Lisätietoja

Tiina Ikkonen
TKI-asiantuntija
tel. +35844 702 8960
tiina.ikkonen@xamk.fi

Jani Saari
TKI-asiantuntija
tel. +35850 462 6560
jani.saari@xamk.fi

Faktat

PARK - Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta

01.03.2021 - 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: JAMK, KAMK ja LAB

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 200 710 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 65 045 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto ESR