PARK-hankkeessa kehitetään yritysten toimintaa ja uusia tuoteaihioita pelillisyyden ja palvelumuotoilun avulla.

Peliteollisuus on kehittänyt monia notkeita ja näppäriä tapoja tehdä menestyksekästä kehitystyötä. PARK-hankkeessa näitä hyväksi havaittuja konsteja tehdään tutuksi myös muiden toimialojen kehitystoimintaan yhdessä pelialan osaajien kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia reagoida yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin, sekä kehittää koulutusorganisaatioiden kyvykkyyttä vastata äkillisesti syntyviin tarpeisiin.  

MITÄ HANKKEESSA TEHDÄÄN?

PARK –hanke poimii pelialalta hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa muille aloille. Peliala on kasvava ala ja se on selvinnyt koronapandemiasta hyvin. Siksi haluamme kartoittaa, mitkä pelialan toimintamallit ja innovaatiot voisivat olla avuksi myös muille aloille.

Keväällä ja kesällä 2021 kokosimme yhteen erityisesti tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen yritysten pandemiahaasteita. Koonnin voi lukea täältä: Pandemia haastaa tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen kenttiä | READ Xamk

Hankkeessa järjestetään erilaisia koulutus-/työpajatilaisuuksia. Tilaisuuksissa työstetään kartoituksessa esiin nousseita haasteita tai yritysten omia toimeksiantoja. Katso oheisesta videosta esittely, kuinka LAB-ammattikorkeakoulussa hyödynnetään Design Sprint -menetelmää ideoinnissa ja ideoiden testaamisessa.

Tarkoitus on synnyttää oivallisia ideoiden ituja opiskelijoiden ja yritysten kanssa tapahtumatuotannon ja matkailun, kiertotalouden ja kestävän muotoilun, käyttäjäkokemuksen digitalisoinnin sekä XR-teknologian hyötysovelluksien kehittämiseksi. Työpajojen tuloksena syntyy ideoita yritysten liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen sekä uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden aihioita. Näiden aihioiden jatkokehityksen varmistamiseksi tehdään rahoitushakemuksia, joiden onnistuessa yritykset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan myös tulevaisuuden toteutuksiin. 

KENELLE HANKE ON TARKOITETTU?

Hanke on suunnattu erityisesti tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen PK-yrityksille, freelancereille, yhdistyksille sekä kuntatoimijoille. Toivotamme tervetulleiksi mukaan toki yrityksiä ja toimijoita muiltakin toimialoilta. Lisäksi hankkeessa järjestettävät työpajat on tarkoitettu hanketta toteuttavien ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

MITEN PÄÄSEE MUKAAN?

Työpajat ja koulutustilaisuudet ovat avoimia tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen PK-yrityksille. Tilaisuuksissa ratkotaan yritysten pandemiahaasteita monialaisten opiskelijatiimien kanssa. Tilaisuuksien tavoitteena on, että osallistujat saavat lisäymmärrystä ja apua esimerkiksi oman liiketoiminta- ja digimarkkinoinnin kehittämiseksi pelillisyyden ja palvelumuotoilun avulla.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen on maksutonta.

Hanketta toteuttavat Xamk, JAMK, KAMK ja LAB -ammattikorkeakoulut. Kukin toteuttaja vastaa oman alueensa työpajajärjestelyistä, joten ne voivat olla eri tavoin toteutettuja. Kullakin toteuttajalla on työpajoissa myös omat teemat, joiden ympärillä palveluita kehitetään.

Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Tiina Savallampeen (sähköposti: etunimi.sukunimi@xamk.fi), mikäli kaipaat lisätietoja, haluat ehdottaa yhteistyötä tai olla muulla tavoin mukana hankkeen toimenpiteissä.

Hankkeen tietosuojaseloste löytyy tämän linkin takaa: Tietosuojaseloste_PARK_261021

Xamk.fi -palvelun saavutettavuusseloste löytyy tästä linkistä: Saavutettavuus ja esteettömyys – XAMK

Lisätietoja

Tiina Savallampi
PARK-projektipäällikkö
TKI-asiantuntija
tel. +35844 702 8960
tiina.savallampi@xamk.fi

Jani Saari
TKI-asiantuntija
tel. +35850 462 6560
jani.saari@xamk.fi

#ParkHanke #PelialaSuunnannäyttäjänä #LuovaaOsaamista #esr #eu #Vipuvoimaa #LABfinland #jamk #kamk #xamk

Toiminta keväällä 2022

PELITAITEEN SLOW JAM 15.3.-21.4.

Haluatko saada ideoita oman laatikkosi ulkopuolelta? Tule mukaan Pelitaiteen Slow Jam -tapahtumaan kehittämään poikkitaiteellisia pelikonsepteja!

Omalla alalla pysytään herkästi turvallisella mukavuusalueella, eikä omaa toimintaa aina osata ajatella ”laatikon ulkopuolelta”. Nyt kutsummekin pelintekijöitä sekä luovan ja elämysalojen yrityksiä ”hitaan kaavan” pelijameihin saamaan uusia näkökulmia sekä haastamaan omia ajatusmalleja.

Pelitaiteen Slow Jameilla kehitetään pelikonsepteja poikkitaiteellisissa ja monialaisissa tiimeissä. Kulttuuri- ja luovien alojen yhteistyötä halutaan vahvistaa, sillä siinä nähdään potentiaalia ratkoa globaaleja haasteita. Yhteistyön avulla voi vaikkapa ideoida paikallisia tuotteita ja toimintamalleja, joilla voidaan vastata pandemian tuomiin muutoksiin.

Slow Jam tarjoaa alustan kohtaamisille sekä uusien toimintamallien ja prosessien oppimiseen. Pelialan osaajat voivat saada uusia ajatuksia muista taiteenlajeista, ja luovan sekä elämysalan ammattilaiset saavat pelialan käytännöistä työkaluja omaan toimintaansa. Peliala ja peliteknologiat voivat myös tarjota ajatuksia uusien elämyksellisten palveluiden kehittämiseen ja uusien yleisöjen tavoittamiseen.

Slow Jam järjestetään verkkototeutuksena Microsoft Teamsissa sekä Gather.town-virtuaalialustalla. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa.

Slow Jameissa sovelletaan pelialalta tuttua Game Jam -ajatusta. Tyypillisesti pelijameilla tiimit kokoontuvat yhteen 48 tunnin ajaksi kehittämään pelejä, ja teema annetaan vasta tapahtuman alussa. Slow Jam venyttää 48 tunnin työskentelyaikaa peräti reilun kuukauden ajalle. Haluamme, että tiimit saavat aikaa haudutella ideoitaan ja kypsytellä työnsä hedelmiä huolella!

Tarkemmat tiedot tapahtumasivulla: Pelitaiteen Slow Jam – Xamk

Miten pelien ja uusien teknologioiden avulla voidaan välittää merkityksiä? – työpaja ke 30.3.

Luovan alan yrittäjä! Tervetuloa kokemaan taidetta erilaisten sovellusten ja pelien kautta sekä keskustelemaan, voisiko Sinun tuotettasi/palveluasi pelillistää.

Paikka: Jyväskylän Taidemuseo
Aika: ke 30.3. klo 12 alkaen.

Päivän ohjelma ja aikataulu

12.00–12.20: Aloitus Jyväskylän Taidemuseon aulassa ja museolehtori Sirpa Turpeisen puheenvuoro.

12.25–13.00: Siirtyminen työpajatilaan ja osallistujille lähetetyn ennakkotehtävän purku.

13.00–14.30: Opastettu kierros näyttelyissä ja Kokemuspisteitä – videopelien taidetta näyttelyn uniikin Virtual Reality (VR) -kokemuksen testaus. Tutustu näyttelyyn ennakkoon tästä.

14.30–14.45: Paluu työpajatilaan.

14.45–16.00: Ryhmätyöskentelyä sekä kokemusten jakoa näyttelyssä testatuista sovelluksista taiteen tekemisessä ja kokemisessa.

 

Ilmoittaudu tästä mukaan! Ilmoittautuneille toimitetaan vielä ennen tapahtumaa ennakkotehtävä, jonka tavoitteena on tutustuttaa osallistujat uusiin teknologioihin.

 

Tätä kutsua ja esim. oheista tapahtumalinkkiä saa myös jakaa https://www.jamk.fi/fi/tapahtuma/miten-pelien-ja-uusien-teknologioiden-avulla-voidaan-valittaa-merkityksia-tyopaja. Kiitos jo etukäteen!

 

Lisätietoa ja tervetuloa,

 

Hanna Hauvala

Certified Project Manager (IPMA Level C® -certificate)

Team Leader (Business Information Technology)

hanna.hauvala@jamk.fi

+358 40 576 9174

Toiminta syksyllä 2021

PARK Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta -hanke kutsuu mukaan matkailu-, tapahtuma- ja luovien alojen toimijoita työpajoihin Jyväskylässä, Kajaanissa, Lahdessa ja Kouvolassa. Tervetuloa mukaan oppimaan uutta pelialan mahdollisuuksista ja teknologioista. Kysy lisää eri alueiden työpajoista alla olevista yhteystiedoista.

 

Kajaani, KAMK (etä-workshopit)
29.10. XR-teknologioiden mahdollisuudet esittävän taiteen kentällä
12.11. XR-teknologioiden mahdollisuudet matkailussa
26.11. XR-teknologioiden mahdollisuuden kuvataiteessa

Lisätietoja: Hemmo Kauppinen, hemmo.kauppinen@kamk.fi

Kouvola, Xamk
1.11. Tapahtumien digitaalinen ulottuvuus
8.11. Matkailun digitaalinen ulottuvuus

Lisätietoja: Tiina Ikkonen, tiina.ikkonen@xamk.fi sekä

Muotoilupyrähdys kymenlaaksolaisille tapahtuma-alan toimijoille – XAMK

Muotoilupyrähdys kymenlaaksolaisille matkailualan toimijoille – XAMK

 

Jyväskylä, JAMK
10.11. Käyttäjäkokemuksen digitalisointi

Lisätietoja: Hanna Hauvala, hanna.hauvala@jamk.fi

 

Lahti, LAB-ammattikorkeakoulu
12.10.-30.11. Viiden päivän Muotoilupyrähdys Kiertotalous ja kestävien ratkaisujen muotoilu.

Lisätietoja: Katariina Mäenpää, katariina.maenpaa@lab.fi

 

Työpajoissa työskennellään yhdessä pelialan toimijoiden sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Maksuttomat työpajat on suunnattu ensisijaisesti mainittujen alueiden yrityksille, freelancereille sekä kuntatoimijoille. Paikkoja on rajoitetusti.

Piirretyt vr-lasit.
Kuvitus: Ida Alanko.

 

Tavoitteet

– Osallistuvien alueiden yritysten resilienssi pandemialle lisääntyy
– Pandemiarelisienttien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen lisääntyy alueen yrityksissä
– Yritysten panostus tki-toimintaan lisääntyy
– Ymmärrys pandemian aiheuttamista organisaatioiden haasteista lisääntyy
– Ammattikorkeakoulujen välinen koulutusyhteistyö lisääntyy
– Eri alojen välinen koulutusyhteistyö lisääntyy
– Eri alojen välinen innovaatioyhteistyö lisääntyy
– Koulutuksen resilienssi pandemialle ja pandemian kaltaisille olosuhteille lisääntyy
– Ammattikorkeakoulujen alueellinen vaikuttavuus lisääntyy yritysyhteistyön kautta

Ajankohtaista

Henkilö seisoo toimistopöydän takana, päässään virtuaalilasit ja käsissään ohjaimet.

PARK HARJOITTELIJAN SILMIN

PARK eli peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta. Ai siis mikä? – ihmettelin syyskuun alussa hypätessäni PARK-hankkeeseen työharjoittelijaksi. Lyhyesti: PARK-hanke pyrkii auttamaan erityisesti luovan alan yrityksiä löytämään ratkaisuja heitä kohdanneisiin pandemiahaasteisiin pelillisyyden ja palvelumuotoilun avulla. Peliala oli itselleni täysin vieras ennen harjoittelun alkua, mutta uuden oppiminen ja pelialan monet mahdollisuudet kutkuttivat. Pelillisyydellä tarkoitetaan peleistä tuttujen elementtien,...

PANDEMIA HAASTAA TAPAHTUMA-, MATKAILU- JA LUOVIEN ALOJEN KENTTIÄ

PARK Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta -hankkeessa kartoitettiin ja koottiin yhteen luovien, matkailu- ja tapahtuma-alojen kohtaamia pandemiahaasteita. Tavoitteena oli koota tieto yhteen ja saada kokonaiskuva alojen tilanteesta.    HAASTEKARTOITUKSEN KOONTI KÄYTÄNNÖSSÄ  PARK-hankkeessa kartoitettiin ja koottiin yhteen pandemiahaasteita, joita erityisesti kulttuuri-, matkailu- ja luovat alat ovat kohdanneet. Kartoitus tehtiin kokonaiskuvan muodostamiseksi juuri näiden alojen tilanteesta, sillä ne ovat hankkeen kohderyhmää....

PELIALALTA APUA MATKAILUUN JA TAPAHTUMAKENTÄLLE

Miten matkailu– ja tapahtuma-alaa voidaan kehittää pelialan avulla? Sitä pohditaan marraskuisissa Muotoilupyrähdyksissä Xamkin kampuksella Kouvolassa.  Avataanpa heti kärkeen mitä se Muotoilupyrähdys oikein tarkoittaa. Muotoilupyrähdys on vapaa käännös Design Sprintistä. Design Sprint on alun perin Googlen kehittämä työpajamenetelmä, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Sprintti koostuu viidestä tehokkaasta päivästä, joiden aikana sukelletaan syvemmälle kehitettävän asian pariin, määritellään tavoitteet, ideoidaan, rakennetaan prototyyppi, jonka avulla ideoita...

Työpajoissa tutustutaan XR-teknologioiden mahdollisuuksiin

Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta, eli PARK-hanke pyrkii tuomaan tuoreita tuulia myös Kajaanin kulttuuri- ja matkailualan tekijöille. Kajaanin ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa paikalliset toimijat pääsevät tutkimaan miten he voisivat hyödyntää XR-teknologioita omassa työssään.  Pandemian kurimuksessa  Peliala ei pandemiasta hätkähtänyt. Viivästyksiä kehitysprosesseissa on tosin nähty runsaasti. Venyneistä aikatauluista huolimatta pelialan taloudellinen kasvu jatkui ihmisten viettäessä pandemiavuoden aikana entistä enemmän aikaa kotonaan. Kasvu oli...

Kartoitamme luovan, matkailu-, tapahtuma- ja pelialan pandemiahaasteita

Kokoamme parhaillaan yhteen yritysten kohtaamia pandemiahaasteita tuoreista tutkimuksista, selvityksistä, raporteista ja artikkeleista.  Pandemiahaastekartoitusta varten tarkastelussa ovat luovat alat (esim. muotoilu, esittävät taiteet, kuvataide, peliala), tapahtuma-ala sekä matkailu. Alun perin kartoitusta oli tarkoitus tehdä myös oman kyselytutkimuksen ja haastattelun avulla, mutta tästä toimenpiteestä luovuttiin, kun löysimme runsaasti jo muiden tahojen toteuttamia tutkimuksia, toimialaraportteja, kyselyitä sekä artikkeleita. Kartoitus ohjaa PARK-hankkeessa järjestettävien työpajojen suunnittelua, lisäksi...

Faktat

PARK - Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta

01.03.2021 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: JAMK, KAMK ja LAB

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 205253 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 65 045 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto ESR, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus