PARK-hankkeessa otettiin mallia pelialan hyvistä käytännöistä ja kehitettiin yritysten toimintaa ja uusia tuoteaihioita palvelumuotoilun avulla.

Peliteollisuus on kehittänyt monia notkeita ja näppäriä tapoja tehdä menestyksekästä kehitystyötä. PARK-hankkeessa näitä hyväksi havaittuja konsteja tehtiin tutuksi myös muiden toimialojen kehitystoimintaan yhdessä pelialan osaajien kanssa. Hankkeen tavoitteena oli parantaa yritysten valmiuksia reagoida yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin, sekä kehittää koulutusorganisaatioiden kyvykkyyttä vastata äkillisesti syntyviin tarpeisiin.  

PARK –hanke järjesti pk-yrityksille suunnattuja työpajoja, joissa koulutettiin muun muassa pelialan ansaintamalleista ja peliteknologioista. Työpajoissa eri alojen osaajat ja opiskelijat pääsivät verkostoitumaan keskenään ja saamaan pelialan lisäksi uutta ymmärrystä palvelumuotoilusta ja yhteiskehittämisestä. Toiminnan tavoitteena oli saada eri alojen yrityksiä pohtimaan, miten pelialan käytäntöjä voisi soveltaa omaan toimintaan ja löytää sitä kautta uusia tuoteaihioita, markkinointi-ideoita sekä pandemiarajoitusaikana toimivia palveluinnovaatioita.

Kuvitus: Ida Alanko

Hanke oli tarkoitettu erityisesti:

  • tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen PK-yrityksille
  • freelancereille, yhdistyksille sekä kuntatoimijoille
  • eri alojen opiskelijoille
  • pelialan ammattilaisille

Hanke järjesti:

  • verkkotyöpajoja
  • live-työpajoja
  • tutustumispäiviä XR-teknologioista
  • sparrausta ja jatkokeskusteluja osallistuneille

 

Tilaisuuksien tavoitteena oli, että osallistujat saavat lisäymmärrystä ja apua esimerkiksi oman liiketoiminta- ja digimarkkinoinnin kehittämiseksi pelillisyyden ja palvelumuotoilun avulla. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen oli maksutonta.

Hanketta toteuttivat Xamk, Jamk, KAMK ja LAB -ammattikorkeakoulut. Kukin toteuttaja vastasi oman alueensa työpajajärjestelyistä ja ne olivat eri tavoin toteutettuja ja teemoitettuja.

 

Hankkeen tietosuojaseloste löytyy tämän linkin takaa: Tietosuojaseloste_PARK_261021

Xamk.fi -palvelun saavutettavuusseloste löytyy tästä linkistä: Saavutettavuus ja esteettömyys – XAMK

Lisätietoja

Tiina Savallampi
PARK-projektipäällikkö
TKI-asiantuntija
tel. +35844 702 8960
tiina.savallampi@xamk.fi

Jani Saari
TKI-asiantuntija
tel. +35850 462 6560
jani.saari@xamk.fi

#ParkHanke #PelialaSuunnannäyttäjänä #LuovaaOsaamista #esr #eu #Vipuvoimaa #LABfinland #jamk #kamk #xamk

TUOTOKSET

VIDEOT

PELIJULKAISU

Pelitaiteen Slow Jam -työpajakokonaisuudesta syntyi UnHappy Place -peli.

Steam: https://store.steampowered.com/app/2106680/UnHappy_Place/

Itch.io: https://xamkdeveloper.itch.io/unhappyplace

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PARKHanke.UnHappyPlace&hl=fi

Pelikonseptin kehittäjät:
Tuukka Pasanen
Aku Rundberg
Vilma Virtanen

Pelikonseptin jatkokehitys:
Oiva Kahri
Karo Pietilä
Toni Turunen

tiimin ohjaus:
Jani Saari

UnHappy Place -pelin tietosuojaseloste löytyy tämän linkin takaa: UnHappy Place Tietosuojaseloste

Työpajatoteutukset

PELITAITEEN SLOW JAM 15.3.-21.4.2022

Haluatko saada ideoita oman laatikkosi ulkopuolelta? Tule mukaan Pelitaiteen Slow Jam -tapahtumaan kehittämään poikkitaiteellisia pelikonsepteja!

Omalla alalla pysytään herkästi turvallisella mukavuusalueella, eikä omaa toimintaa aina osata ajatella ”laatikon ulkopuolelta”. Nyt kutsummekin pelintekijöitä sekä luovan ja elämysalojen yrityksiä ”hitaan kaavan” pelijameihin saamaan uusia näkökulmia sekä haastamaan omia ajatusmalleja.

Pelitaiteen Slow Jam -mainos. Luova kampanja ja graafinen toteutus: Kreetta Ahti ja Carita Stenman.

Pelitaiteen Slow Jameilla kehitetään pelikonsepteja poikkitaiteellisissa ja monialaisissa tiimeissä. Kulttuuri- ja luovien alojen yhteistyötä halutaan vahvistaa, sillä siinä nähdään potentiaalia ratkoa globaaleja haasteita. Yhteistyön avulla voi vaikkapa ideoida paikallisia tuotteita ja toimintamalleja, joilla voidaan vastata pandemian tuomiin muutoksiin. Slow Jam tarjoaa alustan kohtaamisille sekä uusien toimintamallien ja prosessien oppimiseen. Pelialan osaajat voivat saada uusia ajatuksia muista taiteenlajeista, ja luovan sekä elämysalan ammattilaiset saavat pelialan käytännöistä työkaluja omaan toimintaansa. Peliala ja peliteknologiat voivat myös tarjota ajatuksia uusien elämyksellisten palveluiden kehittämiseen ja uusien yleisöjen tavoittamiseen.

Slow Jam järjestetään verkkototeutuksena Microsoft Teamsissa sekä Gather-virtuaalialustalla.

Slow Jameissa sovelletaan pelialalta tuttua Game Jam -ajatusta. Tyypillisesti pelijameilla tiimit kokoontuvat yhteen 48 tunnin ajaksi kehittämään pelejä, ja teema annetaan vasta tapahtuman alussa. Slow Jam venyttää 48 tunnin työskentelyaikaa peräti reilun kuukauden ajalle. Haluamme, että tiimit saavat aikaa haudutella ideoitaan ja kypsytellä työnsä hedelmiä huolella!

Tarkemmat tiedot tapahtumasivulla: Pelitaiteen Slow Jam – Xamk

Miten pelien ja uusien teknologioiden avulla voidaan välittää merkityksiä? – työpaja ke 30.3.2022

Luovan alan yrittäjä! Tervetuloa kokemaan taidetta erilaisten sovellusten ja pelien kautta sekä keskustelemaan, voisiko Sinun tuotettasi/palveluasi pelillistää.

Päivän ohjelma ja aikataulu

12.00–12.20: Aloitus Jyväskylän Taidemuseon aulassa ja museolehtori Sirpa Turpeisen puheenvuoro.

12.25–13.00: Siirtyminen työpajatilaan ja osallistujille lähetetyn ennakkotehtävän purku.

13.00–14.30: Opastettu kierros näyttelyissä ja Kokemuspisteitä – videopelien taidetta näyttelyn uniikin Virtual Reality (VR) -kokemuksen testaus. Tutustu näyttelyyn ennakkoon tästä.

14.30–14.45: Paluu työpajatilaan.

14.45–16.00: Ryhmätyöskentelyä sekä kokemusten jakoa näyttelyssä testatuista sovelluksista taiteen tekemisessä ja kokemisessa.

 

Ryhmä ihmisiä suuren maalauksen edessä kuuntelemassa opasten esittelyä taidenäyttelystä.
Kuva: Hanna Hauvala
Ihminen seisomassa sinisen seinän edessä, joka on täynnä erilaisia kirjavia hahmoja kuten eläimiä, tähtiä, puita ja kukkia.
Kuva: Tiina Savallampi

PARK Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta -hanke kutsuu mukaan matkailu-, tapahtuma- ja luovien alojen toimijoita työpajoihin Jyväskylässä, Kajaanissa, Lahdessa ja Kouvolassa. Tervetuloa mukaan syksyllä 2021 oppimaan uutta pelialan mahdollisuuksista ja teknologioista.

Kajaani, KAMK (etä-workshopit)
29.10. XR-teknologioiden mahdollisuudet esittävän taiteen kentällä
12.11. XR-teknologioiden mahdollisuudet matkailussa
26.11. XR-teknologioiden mahdollisuuden kuvataiteessa

Kuvakaappaus virtuaaliselta valkotaululta, jonne osallistujat ovat jättäneet muistilappuja ideoineen.

Kouvola, Xamk
1.11. Tapahtumien digitaalinen ulottuvuus
8.11. Matkailun digitaalinen ulottuvuus

Muotoilupyrähdys kymenlaaksolaisille tapahtuma-alan toimijoille – XAMK

Muotoilupyrähdys kymenlaaksolaisille matkailualan toimijoille – XAMK

Jyväskylä, Jamk
10.11. Käyttäjäkokemuksen digitalisointi

Lahti, LAB-ammattikorkeakoulu
12.10.-30.11. Viiden päivän Muotoilupyrähdys Kiertotalous ja kestävien ratkaisujen muotoilu

Työpajoissa työskennellään yhdessä pelialan toimijoiden sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Maksuttomat työpajat on suunnattu ensisijaisesti mainittujen alueiden yrityksille, freelancereille sekä kuntatoimijoille. Paikkoja on rajoitetusti.

Kalustettu työpajatila, jossa pöytiä, joiden päällä työpajamateriaaleja, kuten paperia, liimalappuja ja erivärisiä tusseja. Pöytien ympärillä tuoleja. Huoneen takaosassa näyttöruutu.
Kuva: Tiina Savallampi

Tavoitteet

– Osallistuvien alueiden yritysten resilienssi pandemialle lisääntyy
– Pandemiarelisienttien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen lisääntyy alueen yrityksissä
– Yritysten panostus tki-toimintaan lisääntyy
– Ymmärrys pandemian aiheuttamista organisaatioiden haasteista lisääntyy
– Ammattikorkeakoulujen välinen koulutusyhteistyö lisääntyy
– Eri alojen välinen koulutusyhteistyö lisääntyy
– Eri alojen välinen innovaatioyhteistyö lisääntyy
– Koulutuksen resilienssi pandemialle ja pandemian kaltaisille olosuhteille lisääntyy
– Ammattikorkeakoulujen alueellinen vaikuttavuus lisääntyy yritysyhteistyön kautta

Ajankohtaista

Henkilö seisoo toimistopöydän takana, päässään virtuaalilasit ja käsissään ohjaimet.

PARK HARJOITTELIJAN SILMIN

PARK eli peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta. Ai siis mikä? – ihmettelin syyskuun alussa hypätessäni PARK-hankkeeseen työharjoittelijaksi. Lyhyesti: PARK-hanke pyrkii auttamaan erityisesti luovan alan yrityksiä löytämään ratkaisuja heitä kohdanneisiin pandemiahaasteisiin pelillisyyden ja palvelumuotoilun avulla. Peliala oli itselleni täysin vieras ennen harjoittelun alkua, mutta uuden oppiminen ja pelialan monet mahdollisuudet kutkuttivat. Pelillisyydellä tarkoitetaan peleistä tuttujen elementtien,...

PANDEMIA HAASTAA TAPAHTUMA-, MATKAILU- JA LUOVIEN ALOJEN KENTTIÄ

PARK Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta -hankkeessa kartoitettiin ja koottiin yhteen luovien, matkailu- ja tapahtuma-alojen kohtaamia pandemiahaasteita. Tavoitteena oli koota tieto yhteen ja saada kokonaiskuva alojen tilanteesta.    HAASTEKARTOITUKSEN KOONTI KÄYTÄNNÖSSÄ  PARK-hankkeessa kartoitettiin ja koottiin yhteen pandemiahaasteita, joita erityisesti kulttuuri-, matkailu- ja luovat alat ovat kohdanneet. Kartoitus tehtiin kokonaiskuvan muodostamiseksi juuri näiden alojen tilanteesta, sillä ne ovat hankkeen kohderyhmää....

PELIALALTA APUA MATKAILUUN JA TAPAHTUMAKENTÄLLE

Miten matkailu– ja tapahtuma-alaa voidaan kehittää pelialan avulla? Sitä pohditaan marraskuisissa Muotoilupyrähdyksissä Xamkin kampuksella Kouvolassa.  Avataanpa heti kärkeen mitä se Muotoilupyrähdys oikein tarkoittaa. Muotoilupyrähdys on vapaa käännös Design Sprintistä. Design Sprint on alun perin Googlen kehittämä työpajamenetelmä, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Sprintti koostuu viidestä tehokkaasta päivästä, joiden aikana sukelletaan syvemmälle kehitettävän asian pariin, määritellään tavoitteet, ideoidaan, rakennetaan prototyyppi, jonka avulla ideoita...

Työpajoissa tutustutaan XR-teknologioiden mahdollisuuksiin

Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta, eli PARK-hanke pyrkii tuomaan tuoreita tuulia myös Kajaanin kulttuuri- ja matkailualan tekijöille. Kajaanin ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa paikalliset toimijat pääsevät tutkimaan miten he voisivat hyödyntää XR-teknologioita omassa työssään.  Pandemian kurimuksessa  Peliala ei pandemiasta hätkähtänyt. Viivästyksiä kehitysprosesseissa on tosin nähty runsaasti. Venyneistä aikatauluista huolimatta pelialan taloudellinen kasvu jatkui ihmisten viettäessä pandemiavuoden aikana entistä enemmän aikaa kotonaan. Kasvu oli...

Kartoitamme luovan, matkailu-, tapahtuma- ja pelialan pandemiahaasteita

Kokoamme parhaillaan yhteen yritysten kohtaamia pandemiahaasteita tuoreista tutkimuksista, selvityksistä, raporteista ja artikkeleista.  Pandemiahaastekartoitusta varten tarkastelussa ovat luovat alat (esim. muotoilu, esittävät taiteet, kuvataide, peliala), tapahtuma-ala sekä matkailu. Alun perin kartoitusta oli tarkoitus tehdä myös oman kyselytutkimuksen ja haastattelun avulla, mutta tästä toimenpiteestä luovuttiin, kun löysimme runsaasti jo muiden tahojen toteuttamia tutkimuksia, toimialaraportteja, kyselyitä sekä artikkeleita. Kartoitus ohjaa PARK-hankkeessa järjestettävien työpajojen suunnittelua, lisäksi...

Faktat

PARK - Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta

01.03.2021 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: JAMK, KAMK ja LAB

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 205253 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 65 045 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto ESR, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus