Työkaluja eurooppalaisille nuorisotyöntekijöille rauhankasvatuksen toteuttamiseen.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä eri tavoista, joilla rauhankasvatuksen periaatteita voidaan parhaiten soveltaa non-formaalin oppimisen periaatteisiin, jotta nuorisotyöntekijöitä voitaisiin tukea niiden soveltamisessa. Haluamme tukea nuorisotyöntekijöitä tunnistamaan tärkeän roolinsa eurooppalaisina rauhankasvattajina ja antamaan heille tarvittavat välineet rauhankasvatuksellisen lähestymistavan toteuttamiseen työssään nuorten kanssa epävirallisissa oppimisympäristöissä.

TOIMENPITEET

Järjestämme nuorisotyöntekijöille tarkoitettuja dialogityöpajoja, joissa kerätään hyviä käytäntöjä ja keskeisiä haasteita rauhankasvatuksen ja nuorisotyön yhdistämisessä. Työpajojen pohjalta kehitämme koulutusmateriaalipaketin otsikolla
”Nuorisotyöntekijä rauhankasvattajana”. Tämä materiaali tukee nuorisotyön organisaatioita ja nuorisotyöntekijöitä omaksumaan tämän lähestymistavan heidän työhönsä käytännössä. Kaikki tuotettu materiaali levitetään verkostojen kautta ympäri Eurooppaa.

TULOKSET

  • Nuorisotyöntekijöille suunnattu dialogityöpajamalli heidän roolistaan rauhankasvattajina
  • Kehitetään ja julkaistaan näyttöön perustuva koulutusmateriaalipaketti ”Nuorisotyöntekijä rauhankasvattajana”, joka perustuu nuorisotyöntekijöiden kanssa toteutettuihin kansallisiin dialogityöpajoihin
  • Kaikki tuotettu materiaali julkaistaan mallina rauhankasvatuksen mukauttamisesta nuorisotyöhön. Tätä mallia voidaan toteuttaa non-formaaleissa oppimisympäristöissä ja käyttää materiaalina formaaleissa oppimisympäristöissä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Antti Rantaniva
040 623 3082
antti.rantaniva@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Tanja Munnukka
050 598 6478
tanja.munnukka@xamk.fi

Hankkeen tietosuojaseloste on saatavissa täältä: Peace4Europe privacy statement.

Faktat

PEACE4Europe

01.09.2023 – 31.08.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Rauhankasvatusinstituutti, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, MONDO MTU - NGO MONDO, EESTI NOORSOOTOOTAJATE KOGU

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 400 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus +