TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on luoda tiivis yhteistyö peliteknologian koulutusohjelman opiskelijoiden ja alueen yritysten kanssa, kehittäen innovatiivisia ratkaisuja kulttuurista hoitotyöhön. Samalla pyritään vahvistamaan opiskelijoiden monialaista osaamista sekä uuden koulutusohjelman yritysverkostoa.

TOIMENPITEET

Hankkeessa toteutetaan neljälle eri toimialalle omat työpajat ja niiden ideoiden pohjalta 3-4 opiskelijatiimien toteuttamaa peliteknologioita hyödyntävää projektia kullekin alalle. Yhteensä syntyy 10-15 peliteknologioita hyödyntävää tuotetta, palvelua tai niiden pilottia eri toimialoille.

TULOKSET

Toimintamalli vahvistaa opiskelijoiden työelämäosaamista, tarjoaa arvokasta projektiosaamista ja edistää työllistymistä sekä tukien uuden koulutusohjelman työelämäyhteistyöverkoston rakentumista. Hankkeessa painotetaan valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista alueelle, edistetään yrittäjyyttä ja ohjataan yrityspotentiaalia omaavat ideat ja tiimit Xamkin yrittäjyysohjelmiin. Seudun organisaatiot ja yritykset nostavat osaamistasoaan peliteknologioiden soveltamisessa, vahvistaen samalla omaa liiketoimintaansa. Hanke edistää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä teknologia-alan osaajien työllistymistä vastaten myönteisesti alueen osaajapulaan ja tukien opiskelijoiden työllistymistä opintojen aikana sekä valmistumisen jälkeen.

 

 

 

Lisätietoja

Mikko Kosonen

Projektipäällikkö

Digitaalinen talous

mikko.kosonen@xamk.fi

puh. +358504722897

Faktat

Peliteknologian koulutuksen työelämäyhteistyön vahvistaminen

01.02.2024 – 31.01.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 60 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö