Robotiikan yleistyminen ja digitalisaatio mahdollistavat resurssitehokkaan jätelogistiikan suorittamisen sairaalaympäristössä.

Digitalisaatio, robotiikka ja IoT (Internet of Things) tuovat täysin uusia mahdollisuuksia hoitoon, hoitotyöhön ja eri toimintoihin sairaalaympäristössä niin myös sairaalan pienjätelogistiikkaan. Aiempien tutkimusten mukaan 30 % hoitohenkilöstön työajasta kuluu muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön. Osa tästä on pienjätelogistiikkaan liittyviä toimintoja.

____

TAVOITE

Projektissa suunnitellaan, pilotoidaan ja tuotetaan sairaalaympäristöissä syntyvien pienten jätejakeiden automatisoitu logistiikkajärjestelmä. Logistiikan tehostumisen ohella tämä mahdollistaa sairaalajätteen turvallisen säilytyksen, kuljetuksen ja kierrätyksen sekä hoitohenkilöstön keskittymisen asiakastyöhön.

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi ylimaakunnallista pilottia sairaalaympäristöissä: Kymen alueella Carea sekä pääkaupunkiseudulla Pohjola Sairaala. Sairaalat pyrkivät kestäviin ja nykyaikaisiin logistisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat jätteen resurssitehokkaan ja turvallisen varastoinnin ja käsittelyn.

TOIMENPITEET

  • Pienjätelogistiikan nykytila sairaalaympäristössä

Kuvataan pienjätelogistiikan nykytila sairaalaympäristössä ja tunnistetaan olemassa olevat haasteet. Nykytilan kuvaus tukee hankkeen muita toimenpiteitä ja luo pohjan robotiikan suunnitteluun ja testaukseen. Selvityksessä käytetään yhteiskehittämisen menetelmiä ja palvelumuotoilua, jotta palvelukokonaisuus vastaa sairaalan tarpeita mahdollisimman hyvin.

  • Robotiikan soveltaminen, prosessit ja toimintamallin yhteiskehittäminen

Suunnitellaan, pilotoidaan, arvioidaan sekä optimoidaan sairaalaympäristöissä syntyvien pienjätejakeiden automatisoitu logistiikkajärjestelmä, sisältäen sairaalajätteen turvallisen säilytyksen, kuljetuksen ja kierrätyksen. Määritellään prosessit ja vaatimukset robotiikan testaamiselle. Rakennetaan infrastuktuuri ja toteutetaan koulutus robotin käyttöönottoa/pilottia varten.

Mallinnetaan ja simuloidaan pinejätekuljetusten reitit, toiminnot ja tunnistetaan turvalliseen liikkumiseen liittyvät ongelmakohdat. Käyttökokemukset arvioidaan ja tuloksien avulla kehitetään toimintamallia yhdessä Carean jo olemassa olevan virtuaaliympäristön kanssa.

  • Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on edistää sairaalahenkilöstön sitoutumista kokeilukulttuuriin ja teknologiaosaamisen päivittämistä älykkäästä pienjätehuollosta sekä ymmärryksen lisäämistä automaation ja robotisaation mahdollisuuksista. Samalla  ne helpottavat ja tekevät työntekoa turvallisemmaksi.

Hankkeen tutkimus- ja kehitystyö tukee alan opetusta ja tutkimusta korkeakouluissa. Kokemusperäistä tietoutta ja tuloksia voidaan hyödyntää monialaisesti eri koulutusohjelmissa

 

#EAKR #EU #XamkLogistiikka

 

Artikkelit ja media:

Innovaatioita ostoslistalla

Työtä tulevaisuuteen. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoimintaan 2019

Kuka kuljettaa tarvikkeita sairaalan käytävillä?

Digitalisaatio tuo tehoa ja turvaa sairaalaympäristöön

Liikkeellä : Toimintaa ja tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta

CAN ROBOTS HANDLE THE LOGISTICS OF SMALL WASTE TRANSPORTS IN A HOSPITAL ENVIRONMENT? – Xamk Beyond 2020. At Your Service – Business Development, Co-operation and Sustainability

Digi- ja robottiratkaisut ovat uusi normaali

Kokemuksia mobiilirobotin käytöstä sairaalaympäristössä

ROBOTIT KORONAA KAMPITTAMASSA – Suuntaa antamassa. Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2020

 

Lisätietoja

Jonne Holmén
Projektipäällikkö

jonne.holmen@xamk.fi
044 702 8403

 

 

Osatoteuttaja:

Laurea ammattikorkeakoulu

Riikka Siuruainen

Projektipäällikkö

riikka.siuruainen@laurea.fi

 

 

Autonominen mobiilirobotti sairaalaympäristössä - logistiikan autonomiset ratkaisut

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä hankkeessa kehitetty automatisoitu kuljetusratkaisu sairaalassa syntyvien pienjätteiden kuljettamiseen mobiilirobotilla.

Robotti: Omron LD-60
Toimilaitteet (rullakuljettimet): Dimalog Oy
Laatikot: Zymotec Oy
Kuvaus ja editointi: Jenni Tuunainen
Kuvausaika ja –paikka: 2.12.2020. Kymenlaakson keskussairaala, Kotka.
Muut yhteistyökumppanit: Kymsote, Hus Logistiikka, Pohjola Sairaala
Robotin käyttöönotto ja ohjelmointi: Riikka Siuruainen (Laurea ammattikorkeakoulu), Olli Ohls (Laurea ammattikorkeakoulu) ja Jonne Holmén (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun yhteiskehittämisprojekti. Hanketta rahoitti Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Autonomous mobile robot in Hospital Environment - Small waste logistics

Small waste logistics -project developed an automated solution for transporting small waste using a mobile robot in a hospital environment.

Robot: Omron LD-60
Roller conveyor systems: Dimalog Oy
Film and edit: Jenni Tuunainen
Filmed (place and date): Kymenlaakso Central Hospital, Kotka, 2.12.2020
Other partners: Kymsote, Hus Logistiikka, Pohjola Sairaala
Robot programming and control: Olli Ohls (Laurea University of Applied Sciences), Riikka Siuruainen (Laurea University of Applied Sciences, Jonne Holmen (South-Eastern Finland University of Applied Sciences)

The co-development project between Laurea University of Applied Sciences and South-Eastern Finland University of Applied Sciences was funded by Helsinki-Uusimaa Region from European Regional Development Fund.

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -webinaari 9.12.2020

Menneet tapahtumat

Robo tietoisku 3.12.2019

 

Mielenkiintoinen luentosarja robotiikasta. Esimerkkejä robotiikkaratkaisuista ja millaisia mahdollisuuksia teknologia tuo tullessaan. Tule kuulemaan hyödyllistä tietoa aloja valtaavasta teknologiasta, jonka kanssa sinäkin tulet todennäköisesti työskentelemään.

Tilaisuus on maksuton ja sopii kaikille kiinnostuneille.

PAIKKA JA AIKA:
3.12.2019 klo 9.00–11.30.
Xamk – Kotkan kampus,
Pääskysentie 1, 48220 Kotka.

OHJELMA:
9.00 – 9.15, Aamukahvit

9.15 – 9.30, Avaus ja tervetuloa
Jonne Holmén. Projektipäällikkö – Xamk

9.30 – 10.00, Robotit tulevat, oletko valmis?
Nicholas Andersson. Toiminnanjohtaja – Airo Island ry

10.00 – 10.30, Robotiikka, konenäkö ja syväoppiminen
Marko Pitkänen. Pääarkkitehti – Solteq Robotics

10.30 – 11.00, Kokemuksia Pepperistä ja muista roboteista sosiaali- ja terveysalalla
Jaakko Porokuokka. TKI-asiantuntija – Laurea ammattikorkeakoulu

11.00 – 11.30, Cobot yhteistyörobotit työkavereina
Teemu Sandelin. Wisematic Oy

 

Tilaisuuden järjestää Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä –hanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan automatisoitu sairaalan pienjätelogistiikkaratkaisu.

 

Lisätietoja tapahtumasta: jonne.holmen@xamk.fi tai 044 702 8403

Tiedotteet

Faktat

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä

01.09.2018 – 31.07.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Laurea-ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 353 518 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 177 268 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)