Tuemme muutostilanteessa olevia eteläsavolaisia yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa ja tutkimme sodan ja kriisien vaikutuksia yrityksiin.

Tilannekuvan rakentamiseksi toteutetaan yrityksille suunnattu kysely, jonka lisäksi suoritetaan 30 syvähaastattelua. Haastattelut toimivat samalla tarvekartoituksina, joiden perusteella suunnitellaan yritysten tarpeisiin vastaavia tuki- ja palvelupolkuja. 

Tukitoimenpiteet koostuvat muutoskyvykkyys valmennusohjelmasta, ajankohtaiskatsauksista, verkostoitumistilaisuuksista, yrityskohtaisista tukitoimenpiteistä, yrityksen johtamisen vahvistamisesta hallitustyöskentelyn kautta, alueellisten innovaatioalustojen vahvistamisesta. Tarpeen mukaan hyödynnetään myös muita alueen yrityskehittämis- ja mentoriverkostoja sekä tehdään yhteistyötä kohderyhmää ja hankkeen tavoitteita tukevien kehittämishankkeiden kanssa.  Lisäksi opiskelija- ja oppilaitosresursseja pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan kehittämistoimenpiteissä (erityisesti kv-opiskelijat). 

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat seuraaviin työpaketteihin:

Työpaketti 1: Tilannekuva

Työpaketissa muodostetaan laaja tilannekuva koronaviruspandemian ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista haasteista alueen yrityksille. Tilannekuva muodostetaan alueen yrityksiin kohdennetulla tutkimuksella, joka koostuu sekä kyselytutkimuksesta, haastattelututkimuksesta että eri kehittämistoimenpiteissä olevien yritysten seurannasta. Työpaketista vastaa LUT, Xamkin tukemana.

Tiedote: Yli puolet Etelä-Savon yrityksistä toivoo räätälöityä tukea kriiseihin (03.01.2023)

Työpaketti 2: Muutoskyvykkyys-valmennusohjelma

Työpaketissa suunnitellaan ja toteutetaan Muutoskyvykkyys -valmennusohjelma yritysten muutostilanteisiin. Suunnittelu pohjautuu TP1 tuloksiin. Ajankohtaistilaisuuksien kautta vahvistetaan verkostoitumista ja vertaisoppimista alueella. Työpaketista vastaa Xamk.

Työpaketti 3: Kehittämistyöpajat

Työpaketissa toteutetaan liiketoiminnan uudelleen suuntaamisen kehittämistyöpajoja, joissa laaditaan yrityskohtaisia liiketoiminnan kehittämissuunnitelmia. Työpaketista vastaavat toiminta-alueillaan Miksei ja Savonlinnan hankekehitys, Xamkin tukemina.

Työpaketti 4: Innovaatioalustojen tukeminen

Työpaketissa tuetaan venäläistaustaisen innovaatiotoiminnan uudelleensuuntausta, hakemalla uusia korvaavia innovaatioita, start-uppeja ja verkostoja, olemassa olevia verkostoja osin hyödyntämällä. Lisäksi järjestetään Innovaatioalustat innovaatioympäristönä – työpajoja. Työpaketista vastaa Miksei.

Työpaketti 5: Hallitukset töihin Etelä-Savossa

Työpaketissa kontaktoidaan eteläsavolaisia pk-yrityksiä, analysoidaan yritystä hallitustyön näkökulmasta sekä tarjotaan erilaisten ajankohtais-, verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksien kautta työkaluja hallitustyön kehittämiseen. Hallitusanalyysillä selvitetään yrityksen tilanne ja millaista osaamista ja minkälaisia rooleja yritys tarvitsee hallituksessa. Työpaketista vastaa Etelä-Savon kauppakamari.

Lisätietoja

Projektipäällikkö (Xamk)
Niko Arola
niko.arola@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Tommi Kuukkanen
tommi.kuukkanen@xamk.fi

TULEVAT TAPAHTUMAT

Kasvukillan tapaaminen - Hyvinvointi ja jaksaminen muutostilanteessa

Tervetuloa Kasvukillan seuraavaan tapaamiseen torstaina 17.8. klo 14-16 Teamsiin!
Teemana: Hyvinvointi ja jaksaminen muutostilanteessa
Ohjelmassa: Yrittäjän omakohtaisia kokemuksia jaksamisesta ja loppuun palamisesta sekä näkökulmia johtamisesta hyvinvoinnin ja jaksamisen työkaluina.
Yrityspuhujina: Toimitusjohtaja /yrittäjät Osku Nykänen, Siivotaan Mikkeli Oy ja Mika Lemettinen Hoivakehitys Oy

Lue lisää ja osallistu!

ASIAKAS, MITÄ AIOT? – POINTTEJA TAPAHTUMA-ALALTA

Tule tutustumaan asiakaskäyttäytymisen ennakointiin ja tulevaisuuden skenaarioihin ke 29.3. klo 13–16 Sodan ja Rauhan keskus Muistiin!

Asiakas, mitä aiot?

Tervetuloa pohtimaan asiakaskäyttäytymistä tulevaisuudessa! Miten sitä voisi ennakoida? Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottaminen auttaa yritystä varautumaan muutoksiin. Tule kanssamme oppimaan, miten luoda tulevaisuuden skenaarioita ja mistä tunnistaa hetken, jolloin tulee tehdä toisin!

Asiantuntijoina Senior Scientist Pauli Komosen (VTT) ja tulevaisuudentutkija Johannes Koposen (Helsingin yliopisto).

Ohjelmassa mm.:
• Miten ennakoida asiakaskäyttäytymistä
• Tulevaisuustutkimus ja sen hyödyntäminen
• Tapahtuma-alan trendit ja niiden vaikutukset
• Ennakointiesimerkkejä suomalaisista yrityksistä
• Saimaa Stadiumin tulevaisuusnäkymät
• Mikkelin Musiikkijuhlat ja tulevaisuuden valtit

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan tapahtumaan 20.3. mennessä!

Lue lisää ja osallistu!

KESKIÖSSÄ KYBERTURVALLISUUS -KASVUKILLAN TAPAAMINEN TEAMSISSA

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kyberturvallisuudesta ja ICT-yritysturvallisuuden rakentamisesta ja jalkauttamisesta!
Ohjelmassa:
Kyberturvallisuus yritysten arjessa ja kasvun eri vaiheissa, Cyber Security Lead Petri Puhakainen, VTT
ICT-turvalllisuuskulttuurin rakentaminen ja jalkauttaminen Etelä-Savon hyvinvointialueella, Digijohtaja Jukka Mielonen, Etelä-Savon hyvinvointialue
Kasvukillan tapaaminen Teamsissa to 5.1.2023 klo 12-14

Lue lisää ja osallistu!

KASVUKILLAN TAPAAMINEN - KETTERYYS MUUTOKSESSA

Kasvukillan seuraavassa tapaamisessa Jonne Tynkkynen (Esmarin Composites Ltd) ja Harri Haavikko (Harri Haavikko Oy) jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään muutoksen mahdollisuuksista ja ketteryydestä.
Tervetuloa perjantaina 14.10. klo 13-15 kuulemaan ja jakamaan kokemuksia Teamsiin!

Lue lisää ja osallistu!

Faktat

Pk-yritysten muutoskyvykkyys

01.05.2022 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinnan Hankekehitys Oy, LUT-yliopisto, Etelä-Savon kauppakamari

Tutkimuskeskus: Xentre

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 571 422 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 183 101 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)