Hankkeessa tuotetaan validoitu verkkokurssi eurooppalaisille jalkaterapian ammattilaisille ja nostetaan heidän ammatillista profiiliaan.

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja testata eurooppalaisille jalkaterapeuteille ja jalkaterveyden asiantuntijoille suunnattua verkkokurssia. Verkko-opintojen tavoitteena on täydentää koulutusohjelmaan tai vastaavaan tutkintoon sisältyviä opintoja.

TOIMENPITEET

PODIATRAIN-kurssin toteutussuunnitelma ja sen eteneminen

 1. PODIATRAIN-kurssin (UCV, Xamk, UoM, IBV) koulutusvaatimusten määrittely
 2. PODIATRAIN-kurssin (UCV, IBV) korkeakouluopetussuunnitelman laatiminen
 3. PODIATRAIN-kurssin formaaliset sisällöt ja täydentävät materiaalit
 4. Opintojen sisällön laatiminen (Mamk. UoM, UCV)
 5. Täydentävien aineiden laatiminen (UCV, IBV)
 6. Sisällysluettelo (IBV)
 7. Sisällön parantaminen ja kääntäminen englanniksi muille kielille (IBV ja UCV espanjaksi)
 8. Vahvistettu PODIATRAIN-verkkokurssi
 9. Ensimmäinen englanninkielisen kurssin prototyypini toteuttaminen e-oppimisympäristössä (IBV)
 10. Kurssin validointi (IBV, UCV, Xamk, UoM)

Sisältö:

AIHE 1: Biomekaniikka jalkaterapiassa, johdanto UoM
AIHE 2: Paradigmat ja teoriat UCV
AIHE 3: Soveltamisparadigmat: vahvuudet ja heikkoudet UCV
AIHE 4: Potilaan biomekaanisen arvioinnin teknologiat: I osa IBV
AIHE 5: Potilaan biomekaanisen arvioinnin teknologiat: II osa IBV
AIHE 6: CAD / CAM-järjestelmät ja 3D-tulostus IBV
KEISSI 1 Normaalin jalan tutkiminen XAMK
KESSI 2 Diabeetikon jalkojen tutkiminen UoM
KEISSI 3 Nivelreumapotilaan jalkojen tutkiminen UoM
KEISSI 4 Metatarsalgia UoM
KEISSI 5 Urheiluvammat UCV
KEISSI 6 Plantaarifaskiitti XAMK
KEISSI 7 Lasten jalkojen tutkiminen UCV

 

tulokset JA JATKOINFORMAATO

Tavoiteltu tulos
 • Validoitu PODIATRAIN-verkkokurssi Euroopassa
 • Yhteinen tietopohja Podiatrain kurssissa läpi Euroopan maiden
 • Jalkaterveyden ja jalkaterapian asiantuntijoiden ammatillisen arvostamisen ja profiilin nousu
SAAVUTETUT tuloKSET

Englanninkieleisiltä sivuilta löytyy pilottikurssin tulos posterina sekä uusi hankkeen yleisposteri.

 

Lisätietoja hallinnoijan, Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martiner (UCV), web-sivuilta  http://www.podiatrain.eu/en/about-the-project/

Lisätietoja

Arja Kiviaho-Tiippana
Yliopettaja, TtT,
Jalkaterapiakoulutus, Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikkö KTY
050 312 5106
arja.kiviaho-tiippana@xamk.fi

 

Faktat

Open online course in new technologies for diagnosis and treatment of foot pathologies

01.10.2016 – 31.03.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martiner (UCV)

Osatoteuttajat: Univeristy of Malta (UoM), Instituto de biomecanica de Valencia (IBV), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 273266 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 74062 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EU Erasmusrahoitus 2016-1-ES01-KA203-024997