Pois paitsiosta -hanke tutkii maahanmuuttajataustaisten nuorten jalkapalloharrastuksessa kohtaamia esteitä, haasteita ja mahdollisuuksia.

Vaikka urheilun merkitys kotoutumiselle ja maahanmuuttajien osallisuudelle on laajalti tunnustettu, on urheilun kautta tapahtuvan kotoutumisen mekanismeista ja kipupisteistä olemassa vain vähän tutkittua tietoa.

Pois paitsiosta -hanke paikkaa tätä tietovajetta tutkimalla maahanmuuttajataustaisten nuorten jalkapalloharrastuksessa kohtaamia inkluusion ja ekskluusion muotoja ja urheiluharrastuksen sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Hankkeessa haastatellaan jalkapalloa joko seurassa tai omaehtoisesti vapaa-ajalla harrastavia maahanmuuttotaustaisia nuoria, ja havainnoidaan heidän osallistumistaan jalkapalloharrastuksessa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan juniorijalkapallovalmentajien näkemyksiä verkkokyselyllä.

Urheilun sosiaalisissa ympäristöissä kohdattujen esteiden ja mahdollisuuksien tutkiminen tuottaa kaivattua tietoa liikunnasta syrjäytymisen syistä auttaa kehittämään tehokkaampia toimintatapoja nuorten liikkumisen lisäämiseksi.

 

Lisätietoja

 

Marko Kananen

Vastuullinen johtaja

marko.kananen@xamk.fi

 

Kari Saari

Tutkija

kari.saari@xamk.fi

 

Jussi Ronkainen

Koordinaattori

jussi.ronkainen@xamk.fi

Faktat

Pois paitsiosta - Maahanamuuttajanuoret ja jalkapallo (OFFSIDE)

01.09.2019 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 427 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitus