Älykkään jäte/kierrätyspisteen kehitys yritys-oppilaitosyhteistyössä lisäämään puhtautta ja turvallisuutta sekä optimoimaan kustannuksia.

Tavoitteet:

Älykäs jätekatos on selkeästi uusi tuote markkinoille niin taloyhtiöille, yksityisille omakotiasujille kuin isommille organisaatioillekin. Parhaimmillaan älykäs jäte/kierrätyspiste pystyy tuottamaan runsaasti erilaista dataa jätepisteelle toimitetusta jätteestä. Datan avulla voidaan esimerkiksi maksimoida jätteen kierrättämistä, optimoida jätekuljetuksia, minimoida jätteiden määrää ja kannustaa kierrättämään esim. jätemaksujen pienenemisen kautta.

ProEkola, älykäs jätepiste, sai alkunsa Digitaalisen tuotannon uudistaminen projektissa, jossa tehtiin useita pieniä pilotteja eri toimialoille. Nyt ProEkolaa jatkokehitetään opiskelija-yritysyhteistyönä Otsakorven säätiön rahoituksella. Yhteisprojektissa ovat mukana Xamkin ja ammattillisen oppilaitoksen Ekamin opiskelijat sekä yrityskumppaneita. Fyysinen jätekatos on jo olemassa, jätekatoksen muotoilu valittiin Xamkin muotoiluopiskelijoiden laatimien ehdotusten joukosta ja Ekamin ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat toteuttivat fyysisen katoksen.

Todellinen tuotekehitysprosessi opiskelija-yritys-oppilaitosyhteistyönä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskelijoille päästä kehittämään uutta palvelua ja tuotetta. Myös tutkimusnäkökulmasta projekti tarjoaa opiskelijoille useita opinnäytetyön aiheita.

Toimenpiteet:

 1. Viimeistellä ProEkola älykäs jätepiste esittelyä ja pilotointia varten (rakennuksen viimeistely, mm. sähköasennukset, jotta kehitetty betasofta saadaan käyttöön katoksessa).
 2. Muut pilotointia varten tarvittavat hankinnat ja ostopalvelut jätepisteelle.
 3. Valmistellaan ProEkola jätepisteen esittelymateriaalit.
 4. Rekrytoidaan opiskelijat esittelemään ProEkolaa ja keräämään käyttökokemuksia sekä dataa jätepisteen toiminnasta ja liiketoimintapotentiaalista sekä kehitystyötä vaativista toiminnoista.
 5. Kootaan opiskelijatiimi sovelluksen jatkokehitystä ja testausta varten. Opiskelijatiimi saa tukea kehitystyöhön niin yhteistyöyritykseltä kuin Xamkin GameLab-ekosysteemiltä, yrittäjyysekosysteemiltä sekä yritysverstastoiminnasta. Tavoitteena kehittää tärkeimmät pilotoinnin kautta esille nousseet toiminnot valmiiksi viimeistellyksi tuotteeksi.
 6. Tehdään selvitys laajemmasta kierrätys- ja jäteketjun digitalisointiasteesta (kuluttajakentästä jätteen loppusijoituslaitokseen) ja laaditaan suositukset jatkokehittämistyölle. Esimerkiksi opinnäyte- tai projektityönä.

TULOKSET            

 1. ProEkolan pilottiversio valmistettu.
 2. Esittelymateriaalit tuotettu.
 3. Opiskelijoiden toimesta kerätty käyttökokemusta, dataa ja liiketoimintapotentiaalin hahmottamista, suunniteltu kehittämiskohteita jatkokehittämistä varten.
 4. Sovelluksen seuraavan version valmistus opiskelijoiden ja ohjelmistoyrityksen yhteistyönä, jotta kaupallista potentiaalia voidaan testata ja pilotoida oikeilla asiakkailla.
 5. Valmistunut selvitys laajemmasta kierrätys- ja jäteketjun digitalisointiasteesta (kuluttajakentästä jätteen loppusijoituslaitokseen) ja laadittu suositukset jatkokehittämistyölle.

Lisätietoja

Erna Gronow
Projektipäällikkö
erna.gronow@xamk.fi
puh. 040 6886919

 

Faktat

ProEkola älykäs jätepiste

23.09.2019 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 49 600 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 9600 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven Säätiö