Hanke helpottaa start-up- ja pk-yritysten pääsyä terveydenhoito- ja hyvinvointialan infrastruktuuriin.

ProVaHealth on Itämerialueen Interreg-hanke, jonka tarkoituksena on helpottaa start-up- ja pk-yritysten pääsyä terveydenhoito- ja hyvinvointialan infrastruktuuriin. Hanke edistää tuotteiden kaupallistamista toimenpiteillä, jotka liittyvät asiakkaiden tuotteiden laillistamiseen, yksilölliseen palautteen antoon ja tuotekehityspanokseen.

ProVaHealth-konsortiossa on 14 terveydenalan Living Lab:ia Itämerialueelta ja se tekee yhteistyötä ScanBalt- ja Euroopan Living Lab -verkostojen kanssa.

www.scanbalt.org/livinglabs

Lisätietoja

Natalia Narits
Projektipäällikkö
Puh. 040 563 8453
natalia.narits@xamk.fi

Faktat

ProVaHealth - Product Validation in Health

01.10.2017 - 31.03.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Foundation Tallinn Science Park Tehnopol

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. XAMK Pienyrityskeskus on yhtenä hankepartnerina.

Muut kumppanit: Projektikonsortiossa on 17 partneriorganisaatiota Itämerialueelta (EE, DK, FI, DE, LV, LT, PL, SE)

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 022 842,70 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 177 945 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Interreg Baltic Sea Region ERDF, kansallisena vastinrahoittajana on Suomen Työ- ja Elinkeinoministeriö.

Jaa sivu