Hanke helpottaa start-up- ja pk-yritysten pääsyä terveydenhoito- ja hyvinvointialan infrastruktuuriin.

ProVaHealth on Itämerialueen Interreg-hanke, jonka tarkoituksena on helpottaa start-up- ja pk-yritysten pääsyä terveydenhoito- ja hyvinvointialan infrastruktuuriin. Hanke edistää tuotteiden kaupallistamista toimenpiteillä, jotka liittyvät asiakkaiden tuotteiden laillistamiseen, yksilölliseen palautteen antoon ja tuotekehityspanokseen.

ProVaHealth-konsortiossa on 14 terveydenalan Living Lab:ia Itämerialueelta ja se tekee yhteistyötä ScanBalt- ja Euroopan Living Lab -verkostojen kanssa.

www.scanbalt.org/livinglabs

Lisätietoja

Natalia Narits
Projektipäällikkö
Puh. 040 563 8453
natalia.narits@xamk.fi

Ajankohtaista

Epäonnistumisen salliva kulttuuri ja pelko

Miksi viime viikkoisessa Nordic Business Forumissa lähes jokainen puhuja kannusti meitä hyväksymään epäonnistumisen, jopa juhlistamaan sitä? Mitä epäonnistumispuheessa jäi vähemmälle huomiolle? Koska epäonnistumiseen sallivasti ja hyväksyvästi suhtautuva kulttuuri palvelee innovatiivisuutta. Kuten Alex Osterwalder esitti, on mahdotonta valita voittajia: yhden menestyneen projektin saavuttaminen vaatii kuusi epäonnistunutta ja kolme ehkä hitusen onnistunutta projektia. Carla Harris kannusti johtajia...

Faktat

ProVaHealth - Product Validation in Health

01.10.2017 - 31.03.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Foundation Tallinn Science Park Tehnopol

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. XAMK Pienyrityskeskus on yhtenä hankepartnerina.

Muut kumppanit: Projektikonsortiossa on 17 partneriorganisaatiota Itämerialueelta (EE, DK, FI, DE, LV, LT, PL, SE)

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 022 842,70 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 177 945 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Interreg Baltic Sea Region ERDF, kansallisena vastinrahoittajana on Suomen Työ- ja Elinkeinoministeriö.

Jaa sivu