Puun antibakteerisuutta ja puhdistettavuutta tutkimalla voidaan kehittää uusia käyttösovelluksia ja käyttää puutuotteita vaativissa kohteissa

Pintojen hygienia on tärkeää kaikkialla, missä pintoja kosketetaan, mutta erityisen tärkeitä pintojen hygieeniset ominaisuudet ovat kohteissa, joissa on lapsia, vanhuksia tai heikossa kunnossa olevia ihmisiä.  Toisaalta on tärkeää, että pinnat ovat helposti puhdistettavia, toisaalta taas pinnan antibakteerisuus tuo etua, koska ei niitä voida joka kosketuksen jälkeen pestä.

Puupinta on hyvin usein pinnoitettu näkyvillä ollessaan. Käsittelemättömän puupinnan antibakteeriset ominaisuudet vaativat vielä lisää tutkimusta, jotta tiedetään mitä ominaisuuksille tapahtuu, jos puu pinnoitetaan erilaisilla pinnoitteilla.

Puhdas puupinta-hankkeessa selvitetään kaupallisten käytössä olevien pinnoitteiden vaikutusta männyn, kuusen ja koivun antibakteerisiin ominaisuuksiin. Tulokset tuovat tärkeää lisätietoa eri puulajien välisistä eroista ja auttavat valitsemaan kohteeseen tarkoituksenmukaisen puumateriaalin ja sopivan pinnoitteen. Pinnoittamattomien ja pinnoitettujen puupintojen puhdistettavuutta tutkitaan, jotta saadaan tietoa soveltuvuudesta esimerkiksi sairaalakäyttöön.

Lisäksi selvitetään, miten optista mittausta voitaisiin hyödyntää männyn sydänpuun antibakteerisuuden ennakoimisessa mittaamalla sydänpuusta laho- ja homesienten kasvua estävien stilbeenien määrää. Kokeiden pohjalta voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti laajentaa optisen mittauksen käyttömahdollisuuksia muihinkin puun funktionaalisiin komponentteihin.

Puun antibakteeristen ominaisuuksien säilymistä pinnoitetussa puussa tutkitaan Itä-Suomen yliopistossa. Ramboll Oy taas tutkii puisen pinnan puhdistettavuutta sekä pinnoittamattomana että eri tavoin pinnoitettuna. Selvitys optisen mittauksen mahdollisuuksista antibakteerisuuden ennustamisessa tehdään Luonnonvarakeskuksessa. Xamk puolestaan huolehtii materiaalien valmistamisesta ja hankkeen koordinoinnista sekä kantaa päävastuun raportoinnista.

Hanketta rahoitetaan Ympäristöministerion Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta. Hanke sai rahoituksen kevään 2019 hakukierroksesta, jonka teema on puurakentamisen käyttäjälähtöiset ratkaisut.

Faktat

01.10.2019 – 31.05.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Ramboll Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 104911 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 43328 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ympäristöministeriö, Kasvua ja kehitystä puusta-ohjelma