Vieraskasvilajit, esimerkiksi jättiputki, palsami ja lupiini, ovat helposti leviäviä ja kaventavat alkuperäisen kasvilajiston elinmahdollisuuksia. Vieraskasvilajit köyhdyttävät ympäristöä ja esimerkiksi jättiputkikasvustot vähentävät ympäristön virkistyskäyttömahdollisuuksia. Vieraskasvilajien aiheuttamat ongelmat ovat yleisiä sekä Kaakkois-Suomessa että Leningradin alueella ja Pietarissa.

Prevention and utilization of Invasive Alien Species – PURE -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa vieraskasvilajeista ja niiden haitallisuudesta ympäristölle. Hankkeessa kehitetään myös tehokkaampia keinoja torjua jättiputkea sekä etsitään erilaisia hyötykäyttömahdollisuuksia jättiputkelle. Jättiputkea tutkitaan muun muassa bioetanolin, selluloosan ja pektiinin lähteenä, sekä kartoitetaan sen energiasisältöä ja soveltuvuutta biokaasuprosessin materiaaliksi. Tutkimuksen kohteena ovat myös jättiputkesta saatavilla olevat kemialliset yhdisteet sekä hyödylliset uutteet.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteissä:

  • Järjestetään neuvontaa ja opastusta vieraskasvilajeista ja niiden torjunnasta kouluille ja paikallisille yhteisöille Etelä-Savossa, Pietarissa ja Leningradin alueella
  • Kehitetään tehokkaampia keinoja torjua jättiputkea
  • Etsitään erilaisia hyötykäyttömahdollisuuksia jättiputkelle

TULOKSET

Hankkeen tuloksena kohderyhmät osaavat tunnistaa eri vieraskasvilajeja ja tuntevat niiden torjuntakeinot. Hankkeessa kehitetyt uudet torjuntakeinot ovat sovellettavissa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Uudet hyötykäyttömahdollisuudet kannustavat vieraskasvilajien aktiiviseen torjuntaan.

Lisätietoja

Tuija Ranta-Korhonen
projektipäällikkö
040 661 5191
tuija.ranta-korhonen@xamk.fi

 

Kuva: Miia Korhonen, Luontoturva Ky

Faktat

Prevention and utilization of Invasive Alien Species - PURE

01.01.2021 - 30.11.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus (FIN), ITMO yliopisto (RUS), Pietarin Metsäteknillinen yliopisto (RUS), Maataloustuotannon ja -tekniikan instituutti (RUS)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 473 268 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 169 640 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020