Vieraskasvilajit, esimerkiksi jättiputki, palsami ja lupiini, ovat helposti leviäviä ja kaventavat alkuperäisen kasvilajiston elinmahdollisuuksia. Vieraskasvilajit köyhdyttävät ympäristöä ja esimerkiksi jättiputkikasvustot vähentävät ympäristön virkistyskäyttömahdollisuuksia. Vieraskasvilajien aiheuttamat ongelmat ovat yleisiä  Kaakkois-Suomessa.

Prevention and utilization of Invasive Alien Species – PURE -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa vieraskasvilajeista ja niiden haitallisuudesta ympäristölle. Hankkeessa kehitetään myös tehokkaampia keinoja torjua jättiputkea sekä etsitään erilaisia hyötykäyttömahdollisuuksia jättiputkelle. Jättiputkea tutkitaan muun muassa energialähteenä, sekä kartoitetaan sen soveltuvuutta biokaasuprosessin materiaaliksi. Tutkimuksen kohteena ovat myös jättiputkesta saatavilla olevat kemialliset yhdisteet.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteissä:

  • Järjestetään neuvontaa ja opastusta vieraskasvilajeista ja niiden torjunnasta kouluille ja paikallisille yhteisöille Etelä-Savossa
  • Etsitään erilaisia hyötykäyttömahdollisuuksia jättiputkelle

TULOKSET

Hankkeen tuloksena kohderyhmät osaavat tunnistaa eri vieraskasvilajeja ja tuntevat niiden torjuntakeinot. Hankkeessa kehitetyt uudet torjuntakeinot ovat sovellettavissa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Uudet hyötykäyttömahdollisuudet kannustavat vieraskasvilajien aktiiviseen torjuntaan.

 

Hankkeen loppuwebinaarin aineisto: Webinaarin 5.4.2023 esitykset

Hankkeessa tuotettu animaatio: Vieraskasvilajien ABC

Hankkeessa tehty Opettajan opas: Kuinka kertoa vieraskasveista koulussa?

Hankkeen loppujulkaisu: Haitallisia vieraskasvilajeja torjumassa – neuvonta, ympäristökasvatus ja kasvijätteen hyötykäyttö

Korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa on jäädytetty 4.3.2022 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti. Meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita jatketaan ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä kumppaneita, ja toimintaa suunnataan tarvittaessa uudelleen.

Lisätietoja

Tuija Ranta-Korhonen
projektipäällikkö
040 661 5191
tuija.ranta-korhonen@xamk.fi

 

Kuva: Miia Korhonen, Luontoturva Ky

Faktat

Prevention and utilization of Invasive Alien Species - PURE

01.01.2021 – 30.11.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus (FIN)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 212 924 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 169 640 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama