Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan puu- ja yhdistelmärakenteiden fysikaaliseen sekä olosuhdetestauksen tarpeisiin koestusinfrastruktuuri.

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan suuren mittakaavan puu- ja yhdistelmärakenteiden fysikaaliseen sekä olosuhdetestauksen tarpeisiin koestusinfrastruktuuri Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kehitystoiminnan osaksi Savonlinnan teknologiapuistoon. Laitteistot ovat laaja-alaisesti alan teollisuuden, tutkimuksen sekä alan korkea-asteen osaamisen ja koulutuksen käytössä. Projektin tuloksena alueellinen erikoisosaaminen ja tekninen infrastruktuuri vahvistuu. Alan maakunnan toimijat pääsevät merkittävään rooliin vähähiilisen rakentamisen tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntäjänä Euroopassa.

Puu- ja hybridirakentamisen laboratorio-hankkeessa toteutetaan laitteen varustelu ja laitehankinnat load-frame-testausjärjestelmän sekä säähuoneen osalta. Lisäksi toteutetaan pienempiä testaus- ja tutkimuslaitehankintoja.

Faktat

Puu- ja hybridirakentamisen testilaboratorio

01.11.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta