Suuren mittakaavan rakentamisessa sovellettavat massiivipuu- ja hybridirakenteet ovat suhteellisen uusia ja niiden liittymien ja liitoselimien suunnitteluratkaisut ovat edelleen kehitysvaiheessa niin Suomessa kuin ulkomailla. Rakennusosien liittymät ovat ulkovaipan ilma- ja höyrytiiviyden heikoin lenkki, koska ne muodostavat joissakin tapauksissa hyvinkin monimutkaisen epäjatkuvuuskohdan ulkovaipan ilman- ja höyrynsulkukerrokseen. Rakennuksen ulkovaipan liittymien heikko ilmatiiviys aiheuttaa ensisijaisesti kosteusteknisen riskin puurakenteille kenttäolosuhteissa.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa mittausdataa ja tietoa kestävien ja taloudellisten rakenne-, liitos- ja tiivistysratkaisujen tuottamiseksi. Tutkimusta varten toteutetaan testitalotyyppinen, modulaarinen tutkimusalusta, jota hyödyntäen kosteusanturointien ja lämpökameratekniikan avulla tutkitaan rakenteita ja liitoksia todellisilla toleransseilla ja materiaaleilla. Projektin tuloksena tuotetut ja todennetut hyvät käytänteet levitetään alueen klusteritoimijoiden, yritysten ja alan opetuksen käyttöön.

Lisätietoja

Anti Rohumaa
projektipäällikkö,
+358 40 1854173
anti.rohumaa@xamk.fi

 

 

Faktat

Puu- ja hybridirakenteiden liitosten tiiveyden ja kosteuskäyttäytymisen hallinta – PUUTIKO

01.10.2021 – 31.10.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 217 122 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 21 712 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet.