Puupihi-hankkeessa kehitetään puun pintahiiltämisprosessia

Hankkeen tavoitteena on kehittää puun pintahiiltämisprosessia ja tuottaa tietoa jonka avulla pintahiiltomenetelmästä voidaan edelleen kehittää teollinen valmistusprosessi ja kaupallisia tuotteita. Hankkeen tuloksena saadaan toteutettua kehittyneempi, teollisen prosessin mukainen, modifiointilaitteisto perustuen käsittelyparametrien monitorointiin. Lisäksi tuloksena saadaan todennettua tietoa puun pintahiiltämisestä ja se vaikutuksesta materiaalin ominaisuuksiin. Ymmärryksen lisääntyminen perustuu puun mikro- ja solurakenteeseen sekä pinnan kemialliseen koostumuksen analysointiin. Hankkeen myötä selventyvät käsitellyn- sekä kierrätetyn puumateriaalin uudelleenkäytön mahdollisuudet.

Hankkeen tulokset ovat suoraan kohderyhmän hyödynnettävissä. Kohderyhmänä ovat suomalaiset mekaanisen puuteollisuuden yritykset, mm. sahatavaravalmistajat ja –jatkojalostajat, vaneri-, CLT- ja LVL-valmistajat,
hirsituotevalmistajat sekä rakennusyritykset. Lisäksi tuloksia voivat hyödyntää mm. arkkitehdit, suunnittelijat,rakennusinsinöörit, rakentajat ja käyttäjät.

Lisätietoja

Hannu Turunen, projektipäällikkö

hannu.turunen@xamk.fi

0504422099

Faktat

PuuPiHi - puun pintahiiltoprosessin kehittäminen

01.01.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Muut kumppanit: Finnstam Oy, Lunawood Oy, Luxhammar Oy, Stora Enso Wood products Oyj, Tehomet Oy

Tutkimuskeskus: Mikpolis

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 203533 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 20353 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon maakuntaliitto