PUURA 2023-hankkeessa parannetaan yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten valmiuksia tukea vähähiilisen rakentamisen kasvua.

Yrityksille veloituksetta:

 • teknistä tukea tuotekehitykseen
  • hiilijalanjälkilaskenta
  • puurakenteiden lujuuslaskenta
  • uudet ratkaisut
  • elementti- ja liitosdetaljiikkaa
  • insinööripuutuotteiden soveltaminen
 • verkostojen hyödyntäminen
  • opinnäyte- ja projektityöt
  • työpajat
  • yritysverkostot
  • tutkimuslaitokset
  • rahoituskanavat

 

Havainnekuva valmistumassa olevasta puu- ja hybridirakentamisen laboratoriosta.

PUULABORATORION LAITTEET

 • Load frame , testattavan kappaleen mitat; leveys 2.5m, korkeus 3.5m, pituus 15m.
  • 2 x max. 500 kN kuormitus yläpuolelta (2 Hz puristus tai veto)
  • 1 x max. 500 kN kuormitus sivusta
 • Aineenkoestuskone max. 100 kN (taivutus, veto, puristus)
 • Betonikoekappalepuristin 3000 kN (AUTOMAX PRO COMPACT 50- C56F02)
 • 2 kpl integroitavat säätestaushuonetta ( -40C – + 80C / RH 20% – 95% / UV)
  • 2.5m x 2.5m kappale huoneiden väliin sijoitettuna
 • Puuntyöstölaitteet ja rakentamisen kalusto

PUULABORATORION PALVELUT

 • Akkreditoidun laboratorion mahdollistamat tuotehyväksynnät
 • Standarditestaukset
 • Tuotekohtaiset testaukset
 • Kemikaalitestaukset
 • Prototyyppien rakentaminen ja testaus
 • Koulutus
 • Showroom
 • Työpajat ja seminaarit
 • Rakentamisen simulaatiot
 • Asiantuntijapalvelut

 

Testitaloja Savonlinnan teknologiapuisto Nohevassa.

Etusivu – Savonlinnan teknologiapuisto Noheva

Frontpage – Savonlinna’s Technology Park Noheva

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hybridi- ja vähähiilisestä rakentamisesta kiinnostuneiden yritysten tuote- ja menetelmäkehitystä ja edistää yritysten kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia.

Käytännön toimenpiteinä hankkeessa tehdään:

 • oppilaitos-yritysyhteistyönä teollisen puurakentamisen tuotekehitystä, suunnitteluosaamista ja valmistusta lisääviä innovaatio- ja kehitysohjelmia
 • kasvatetaan aktiivista ja sitoutunutta kansallista ja kansainvälistä yritys- ja tutkimuslaitosverkostoa.
 • innovaatiokokeiluja ja työpajoja
 • hiilijalanjälki / – kädenjälkilaskelmia
 • valmistellaan yritystarpeista lähteviä toiminta- ja testaussuunnitelmia tulevalle testi- ja kehityslaboratoriolle
 • Etelä-Savon vähähiilisen tiekartan jalkauttamisen tukeminen
 • teollisen puurakentamisen sekä puu-hybridirakentamisen innovaatiohankkeiden valmistelu.
 • tiedon jakaminen verkostolle rahoitus ym. mahdollisuuksista – tilaisuudet
 • oppilaitos-yritysyhteistyön vahvistaminen, opiskelijoiden työllistymisen edistäminen

Hankkeen tuloksena alueella jo toimivien alan yritysten kilpailukyky vahvistuu, yritysten välinen yhteistyö lisääntyy ja alan yrityskanta ja toiminnot vähähiilisen rakentamisen alalla kasvaa. Yritysten toimintaympäristö ja ketteryys ja valmius tehdä laadukasta tuote- ja tuotannonkehitystä ja ottaa käyttöön uusia alan suunnittelu- ja laskentamenetelmiä kehittyy. Kehitetään toimintamalli, jolla Xamk pystyy oppilaitos-yritysyhteistyön kautta paremmin auttamaan yritysten tarpeita. Xamkin uuden puurakentamisen testi- ja kehityslaboratorion palveluvalmiuksia parannetaan.

Lisätietoja

Projektipäällikkö:
Juha-Pekka Luukkainen
juha-pekka.luukkainen@xamk.fi
Tel:+358 50 560 4836
Juha-Pekka Luukkainen | LinkedIn

 

Tutkimusinsinööri:
Aarno Hatsala
aarno.hatsala@xamk.fi
Tel:+358 50 464 0896
Aarno Hatsala | LinkedIn

 

Tutkimusinsinööri:
Fanny Malmstedt
fanny.malmstedt@xamk.fi
Tel:+358 50 473 7726
Fanny Malmstedt | LinkedIn

 

Tutkimusjohtaja: Lasse Pulkkinen,
Email:lasse.pulkkinen@xamk.fi,
Tel:+358 44 572 5861

VOISIT OLLA KIINNOSTUNUT MYÖS NÄISTÄ

Faktat

PUURA 2023 - Teollisen puurakentamisen innovaatioekosysteemin vahvistaminen

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta