Tavoitteena on edistää puun hyödyntämistä suurten rakennusten materiaalina Etelä-Savossa.

Tarve

Euroopassa –  ja myös Suomessa – puurakentaminen edistyy vauhdilla, suuria koulu- ja kerrostalokohteita on meneillään useita, puurakentamisen lainsäädäntöä uudistetaan ja yritykset kehittävät uusia rakennustuotteita ja -järjestelmiä. Myös Etelä-Savossa puurakentamisen toivotaan yleistyvän erityisesti suurissa rakennuskohteissa materiaalina. Lähtökohdat puurakentamiselle Suomen metsäisimpänä maakuntana on Etelä-Savossa hyvät ja maakunnasta viedään puurakentamisen tuotteita ja raaka-ainetta kasvukeskusten rakennuskohteisiin. Puurakentamisen innovaatioiden ja alueellisen osaamisen kehittymiselle on tärkeää, että rakennuskohteita syntyy myös lähialueelle.

Toimenpiteet

Puurakes-hankkeessa kartoitetaan Etelä-Savossa suunnittelu- ja toteutusvaiheessa olevat suuret puurakennushankkeet sekä yleisemmin rakentamiseen liittyvien tahojen tieto- ja osaamistaso puun hyödyntämiseksi suurten rakennushankkeiden materiaalina.

Puurakentamisen edistämiseksi määritellään eri toimijatahojen (rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat) kanssa tarkennettu toimenpidekokonaisuus, jonka avulla puurakentamista voidaan alueella kehittää. Puurakes-hankkeessa järjestettävällä asiantuntijaosaamisella vaikutetaan puurakentamisen yleistymiseen Etelä-Savossa. Erityisesti alueen kunnissa selvitys- ja suunnitteluvaiheessa oleviin rakennushankkeisiin pyritään vaikuttamaan ja tuomaan ajankohtaista tietoa puurakentamisesta kuntapäättäjien käyttöön. Kansallisilla puurakentamisen verkostoilla (Ympäristöministeriö, Puuinfo, Puutuoteteollisuus) on merkittävä rooli myös etelä-savolaisen puurakentamisosaamisen kehittämisessä.

Puurakes –hankkeen tutkimusosiossa tarkastellaan puurakentamisen vaikutuksia laajemmin Etelä-Savon alueen ympäristöön, esimerkiksi alueen hiilitaseen muodostumisessa. Lisäksi tarkastellaan puurakentamisen vaikutusta aluetalouteen, esimerkiksi metsänomistajien näkökulmasta.

Tulokset

Puurakes-hankkeen tuloksena syntyy toisaalta Etelä-Savon alueen kannalta merkittävää tietoa puurakentamisen vaikuttavuudesta ympäristöön ja aluetalouteen, sekä toisaalta yksittäisiä ratkaisumalleja puumateriaalin hyödyntämiseksi suurten rakennushankkeiden toteuttamisessa.

Hankkeen kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon alueen rakennusalan toimijoiden kanssa. Kehittämistyön tulokset siirtyvät suoraan puurakentamisen pilottihankkeiden käyttöön sekä jatkojalostukseen alueen puurakentamisen ekosysteemin kehittämisessä.

Lisätietoja

Matti Kilpiäinen
Projektipäällikkö
Puh. 0400 753 165
matti.kilpiäinen@xamk.fi

Kyösti Turkia
Asiantuntija
Puh. 0400 256 714
kyosti.turkia@metsakeskus.fi

 

Faktat

Puurakentaminen Etelä-Savossa - Puurakes

01.09.2018 - 31.08.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Metsäkeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 337 108 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 275 728 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto (EAKR-rahoitus), StoraEnso Oy, Metsä Group Oy, Mikkelin Seutu, Pieksämäki, Savonlinna

Jaa sivu