Tavoitteena on edistää puun hyödyntämistä suurten rakennusten materiaalina Etelä-Savossa.

TAUSTA

Puurakes -hankkeessa kartoitettiin Etelä-Savossa suunnittelu- ja toteutusvaiheessa olevat suuret puurakennushankkeet. Hankkeeseen osallistuneille rakennushankkeille laadittiin puurakentamista edistävät toimintasuunnitelmat sekä totutettiin puurakentamista edistäviä asiantuntijaselvityksiä ja konseptisuunnitelmia.

Puurakes –hankkeen tuottamalla asiantuntijaosaamisella edistettiin puurakentamista erityisesti alueen kunnissa. Selvitys- ja suunnitteluvaiheessa olevia rakennushankkeita edistettiin laatimalla hankkeille mm puurakentamisen konseptisuunnitelmia, joissa tutkittiin puurakentamisen mahdollisuuksia erilaisissa rakennuskohteissa.

Puurakes –hankkeen tutkimusosiossa tarkasteltiin puurakentamisen vaikutuksia laajemmin Etelä-Savon alueen ympäristöön sekä aluetalouteen.

TULOKSET

Puurakes-hankkeen tuloksena syntyi toisaalta Etelä-Savon alueen kannalta merkittävää tietoa puurakentamisen vaikuttavuudesta ympäristöön ja aluetalouteen, sekä toisaalta yksittäisiä ratkaisumalleja puumateriaalin hyödyntämiseksi suurten rakennushankkeiden toteuttamisessa.

Puurakes -hankkeessa edistettiin viiden eri eteläsavolaisen rakennushankkeen suunnittelua ja toteutumista puurakenteisena, joista kolme etenee puurakenteisena. Hankkeessa tuotettiin kymmenen erilaista hankekohtaista tai laajempaa selvitystä, suunnitelmaa tai lausuntoa, joilla edistettiin kyseisiä rakennushankkeita puurakentamisen näkökulmasta tai edistettiin puurakentamisen tunnettuutta laajemmin. Hankkeen kehittämistoimintaan on osallistunut edustajia 14:sta eri yrityksestä sekä kahdeksasta eri kunnasta tai kaupungista tai muusta julkisesta organisaatiosta.

Puurakes -hankkeessa tuotettiin kaksi laajempaa selvitystyötä, puurakentamisen aluetalous- ja ympäristövaikutuksista. Selvitystöiden lähtötietoina hyödynnettiin hankkeen pilottikohteiden tietoja, mutta tuloksia voidaan soveltaa laajemmin erilaisten rakennushankkeiden suunnittelussa.

Puurakes -hankkeen tuloksia on esitelty hankkeen järjestämissä seminaaritilaisuuksissa sekä hankkeen työpaja ja esittelytilaisuuksissa, joihin on osallistunut noin 350 henkilöä.

Hankkeen aineistot

Etelä-Savon Puurakes-pilottikohteen aluetaloudellinen tarkastelu
Maaselän päiväkotikoulun elinkaariarviointi
Mikkelin eteläisen aluekoulun konseptisuunnitelma
Pistohiekan konseptisuunnitelma
Punkaharjun puukoulun konseptisuunnitelma
Selvitys puurakenteisen koulun hankinnasta ja rakennuttamisesta

Lisätietoja

Matti Kilpiäinen
Projektipäällikkö
Puh. 0400 753 165
matti.kilpiäinen@xamk.fi

Kyösti Turkia
Asiantuntija
Puh. 0400 256 714
kyosti.turkia@metsakeskus.fi

 

Faktat

Puurakentaminen Etelä-Savossa - Puurakes

01.09.2018 – 31.08.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Metsäkeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 337 108 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 275 728 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto (EAKR-rahoitus), StoraEnso Oy, Metsä Group Oy, Mikkelin Seutu, Pieksämäki, Savonlinna