Hankkeessa laaditaan puurakentamisen koulutuksen tiekartta yhdessä eri koulutusorganisaatioiden kanssa

tavoitteet

Ensisijaisena tavoitteena on TEM:n, Etelä-Suomen ja Kymenlaakson kehittämisen kärjeksi tunnistetun biotalouden ja osana puurakentamisen, vertikaalisen tutkimus-, osaamis-, innovaatio- ja koulutuskeskittymän kehittäminen. Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on tunnistettu merkittävää kasvupotentiaalia puurakentamisen osalta; koulutuskeskittymän tavoitteena on vahvistaa tämän kasvualan kilpailukykyä ja samalla edistää vähähiilistä taloutta.

Xamkin osahankkeessa kehitetään puurakentamisen vertikaalisen yhteistyön työkaluja ja prosesseja. Konkreettisena tavoitteena on luoda yhteisiä ammattiopistosta tiedekorkeakouluun ulottuvia opetusprojekteja. Osa projekteista kattaa kaikki oppilaitostasot, osa keskittyy havaittuihin ongelmakohtiin. Oppimispolkujen kautta tutkitaan uusia osaamisprofiileja, joilla on tarve käytännön rakentamistyössä.
toimenpiteet

toimenpiteet

1. Puurakentamisen koulutuksen tiekartan laadinta yhdessä eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

2. Puurakentamisen (ja siihen liitännäisten) koulutuksen kehittäminen tiekartan pohjalta osaamis- ja koulutustarpeita tyydyttäväksi.

3. Kehitetään vertikaalista yhteistyötä monipuolisin tavoin kuten: yhteistapaamisia opettajakunnan kanssa, kuukausittainen miniseminaari, jossa mukana puurakentamisen verkosto ja arvoketju, jne.

4. TKI-toiminnan kehittäminen liittyen alueen pilotti- ja esimerkkikohteita, sekä alueen yritysten kanssa.

5. Tutkitaan opettaja- ja oppilasvaihdon käytännön mahdollisuuksia ja esteitä.

6. Tutkitaan yritysten ja oppilaitoksen yhteistyön lisäämismahdollisuuksia esim. oppisopimukset.

7. Järjestetään puurakennetekniikan professorin työtilat Kymenlaakson ammattikorkeakouluun

tulokset

Lyhyellä aikavälillä:
Wood Academy -puuosaamiskeskittymä toimii aktiivisena verkostotoimijana Kymenlaaksossa. Oppilaitosten välillä on jatkuvaa ja kehittyvää yhteistyötä, joka perustuu Roadmap–suunnitelmaan ja yhteistyösopimuksiin.

Toteutetaan valtakunnallisesti merkittävää (ainoa) puurakentamisen kaikki koulutustasot kattavaa yhteistyötä. Yhteistyön osana on toteutettu opetusprojekteja, oppilas- ja opettajavaihtoa, sekä yhteisiä TKI-hankkeita.

Pitkällä aikavälillä:
Rakentamisen koulutuksen kehittäminen on avainasemassa puurakentamisen kehittymisessä. Ammattikorkeakoulun insinööri-, muotoilun ja materiaalitekniikan koulutus tuottavat rakentamisen avaintoimijoita rakennusosatuotantoon, tuotteiden tuotekehitykseen, esine- ja tilasuunnitteluun, työmaantoimintoihin, elinkaaripalveluihin jne.Ko. koulutuksen kehittäminen ja koulutusvienti avaa kansainvälisiä mahdollisuuksia Kymenlaaksolle.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, lehtori Pekka Malinen, 044 702 8355, pekka.malinen@xamk.fi

Faktat

Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen koulutusyhteistyöllä

01.05.2016 – 30.04.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation (Kinno)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattiopisto, Aalto yliopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 497 529 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 99 450 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)