Hankkeessa tutkittiin puun hyvinvointiominaisuuksia sekä kehitettiin uusia puun hyvinvointiominaisuuksiin perustuvia tuote- ja palvelukonsepteja

TAUSTA

Puun hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista tiedetään paljon. Käyttäjien kokemusperäisen tiedon lisäksi myös tutkimustieto osoittaa puurakenteilla ja puupinnoilla olevan positiivista vaikutusta tilojen viihtyvyyteen. Puulla on sekä fysiologisia että psyykkisiä vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin puutuotteiden ja sisätilojen kehittämisessä. Vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa ja tilojen viihtyvyydellä on suuri vaikutus hyvinvointiimme.

TAVOITE

Puusta hyvinvointi-innovaatioita -hankkeen tavoitteena oli tehdä puun hyvinvointiominaisuuksia näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Hankkeessa tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön avulla lisättiin osaamista puun mahdollisuuksista hyvinvointia edistävänä ja terveyttä tukevana materiaalina. Puualan yrityksille ja potentiaalisille puuta hyödyntäville tahoille puun hyvinvointiominaisuudet tarjoavat markkinoilla vähän hyödynnetyn, uusien puutuotteiden kehittämismahdollisuuden.

TOIMENPITEET

Puusta -hankkeessa tuotettiin olemassa olevan tutkimustiedon sekä kehitys-ja testaustoiminnan avulla uutta tietoa puumateriaalin antibakteerisuudesta ja puhdistettavuudesta sekä puun soveltuvuudesta korkeaa hygieniaa vaativissa ympäristöissä. Puun kosteuden sitomista ja luovutusta tutkittiin ja sovellettiin rakennusten viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta parantavana ominaisuutena.

 

PUUSTA -HANKKEEN TULOSMATERIAALIT

Innovation on Demand ohjausanalyysi, Puun hyvinvointivaikutukset IoD-XAMK-10092021-Lopullinen analyysi

Uusiutuvat ihmeet – puun monet ulottuvuudet -näyttelyplanssit uusiutuvat ihmeet_konseptikooste_02032023

Puuälyseinä, konseptisuunnitelma osana Xamk Xentre -tilasuunnitelmaa Xentre-älyseinä_02032023

Lisätietoja

Projektipäällikkö Matti Kilpiäinen

p. 050 3417679

matti.kilpiainen@xamk.fi

Hiilipaviljongeissa tutkittiin sisätilojen pintamateriaalien vaikutusta käyttäjiin

Hiilipaviljongit toimivat Active Live Lab:n toteuttamien hyvinvointimittausten tutkimusympäristönä. Kaksi identtistä Hiilipaviljonkia sisustettiin eri tavoin ja näin voitiin verrata eri materiaalien vaikuttavuutta koehenkilöiden mielialaan ja viihtyvyyteen.

Koehenkilöt

Tutkimukseen haettiin koehenkilöitä, joiden tehtävänä oli arvioida eri pintamateriaalien ominaisuuksia ja soveltuvuutta. Koehenkilöt oleskelivat tiloissa ja suorittivat yksinkertaisen tehtäväsarjan sekä antoivat palautetta vastaamalla heille esitettyihin kysymyksiin. Koehenkilöiltä myös mitattiin mm stressireaktioita ja pyrittiin näin löytämään eri materiaalien vaikuttavuutta ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

 

 

Puusta hyvinvointi-innovaatioita -hankkeessa tutkimuskäyttöön valmistetut siirrettävät kevyet puurakenteiset Hiilipaviljongit, joiden ulkopinnat pintakäsiteltiin hiiltämällä (Puupihi - puun pintahiiltoprosessin kehittäminen - Xamk)

Ajankohtaista

Paljaat jalat kävelemässä puuparketilla.

Case: Timberwise

Loimaalainen Timberwise Oy tekee parketteja, jotka on valmistettu kokonaan Suomessa – ja ovat puuta pohjasta pintaan. ”Tuotteissamme on kovapuupinta, havupuupohja ja välissä koivuvaneri”, kuvailee vastuullisuus- ja kehityspäällikkö Anu Varis. Timberwise Oy on alusta asti – eli jo yli 20 vuoden ajan – kehittänyt parkettituotteitaan yhä turvallisimmiksi kodin elementeiksi. ”Nyt haluamme tietää mahdollisimman paljon lisää omien...

Woodin suunnittelemia tuoleja kalustamassa oppimistilaa

Case: Kuopion Woodi

Kuopion Woodi Oy suunnittelee ja valmistaa toimivan oppimisen ja käytännöllisen arjen edellytyksiä kouluihin, päiväkoteihin ja asumisen ympäristöihin. Yrityksen missiona on luoda laadukkaita ja näyttäviä julkitilojen kalustusratkaisuja, jotka kestävät aikaa ja käyttöä. Toimitusjohtaja Mika Rissanen kertoo, että yritys on ollut innolla mukana Xamkin Puusta hyvinvointi-innovaatioita -projektista sen alusta asti. ”Huonekaluvalmistajana haluamme tarjota asiakkaillemme ja kalusteitamme käyttäville...

Nuori testaamassa OiOi:n interaktiivista elämysseinää.

Case: OiOi

OiOi Collective Oy tekee vuorovaikutteisia ja elämyksellisiä hyvinvointia edistäviä installaatioita rakennettuun ympäristöön – uusinta digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Vuonna 2013 perustetun yrityksen kädenjälki on viime vuosina näkynyt useiden museoiden, elämyspuistojen ja kauppakeskusten seinillä – ja esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä yrityksen ratkaisuja on laajasti käytössä. OiOi:n perustaja, toimitusjohtaja Sami Kämppi kertoo, että yritys on mukana Xamkin Puusta hyvinvointi-innovaatioita...

Faktat

Puusta hyvinvointi-innovaatioita

01.09.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän sairaanhoitopiiri ESSOTE, Luomoa Oy, Kuopion Woodi Oy, Uni Development Oy, Timberwise Oy, OiOi collective Oy