Hankkeessa tutkitaan puun hyvinvointiominaisuuksia sekä kehitetään uusia puun hyvinvointiominaisuuksiin perustuvia tuote- ja palvelukonsepteja

TAUSTA

Puun hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista tiedetään paljon. Käyttäjien kokemusperäisen tiedon lisäksi myös tutkimustieto osoittaa puurakenteilla ja puupinnoilla olevan positiivista vaikutusta tilojen viihtyvyyteen. Puulla on sekä fysiologisia että psyykkisiä vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin puutuotteiden ja sisätilojen kehittämisessä. Vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa ja tilojen viihtyvyydellä on suuri vaikutus hyvinvointiimme.

TAVOITE

Puusta hyvinvointi-innovaatioita -hankkeen tavoitteena on tehdään puun hyvinvointiominaisuuksia näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Hankkeessa tehtävän tutkimus- ja kehittämistyön avulla lisätään osaamista puun mahdollisuuksista hyvinvointia edistävänä ja terveyttä tukevana materiaalina. Puualan yrityksille ja potentiaalisille puuta hyödyntäville tahoille puun hyvinvointiominaisuudet tarjoavat markkinoilla vähän hyödynnetyn uusien puutuotteiden kehittämismahdollisuuden.

TOIMENPITEET

Olemassa olevan tutkimustiedon sekä kehitys-ja testaustoiminnan avulla tuotetaan uutta tietoa puumateriaalin antibakteerisuudesta ja puhdistettavuudesta sekä puun soveltuvuudesta korkeaa hygieniaa vaativissa ympäristöissä. Puun kosteuden sitomista ja luovutusta tutkitaan ja sovelletaan rakennusten viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta parantavana ominaisuutena.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Matti Kilpiäinen

p. 050 3417679

matti.kilpiainen@xamk.fi

Faktat

Puusta hyvinvointi-innovaatioita

01.09.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän sairaanhoitopiiri ESSOTE, Luomoa Oy, Kuopion Woodi Oy, Uni Development Oy, Timberwise Oy, OiOi collective Oy