Hankkeessa tutkitaan puun hyvinvointiominaisuuksia sekä kehitetään uusia puun hyvinvointiominaisuuksiin perustuvia tuote- ja palvelukonsepteja

TAUSTA

Puun hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista tiedetään paljon. Käyttäjien kokemusperäisen tiedon lisäksi myös tutkimustieto osoittaa puurakenteilla ja puupinnoilla olevan positiivista vaikutusta tilojen viihtyvyyteen. Puulla on sekä fysiologisia että psyykkisiä vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin puutuotteiden ja sisätilojen kehittämisessä. Vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa ja tilojen viihtyvyydellä on suuri vaikutus hyvinvointiimme.

TAVOITE

Puusta hyvinvointi-innovaatioita -hankkeen tavoitteena on tehdään puun hyvinvointiominaisuuksia näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Hankkeessa tehtävän tutkimus- ja kehittämistyön avulla lisätään osaamista puun mahdollisuuksista hyvinvointia edistävänä ja terveyttä tukevana materiaalina. Puualan yrityksille ja potentiaalisille puuta hyödyntäville tahoille puun hyvinvointiominaisuudet tarjoavat markkinoilla vähän hyödynnetyn uusien puutuotteiden kehittämismahdollisuuden.

TOIMENPITEET

Olemassa olevan tutkimustiedon sekä kehitys-ja testaustoiminnan avulla tuotetaan uutta tietoa puumateriaalin antibakteerisuudesta ja puhdistettavuudesta sekä puun soveltuvuudesta korkeaa hygieniaa vaativissa ympäristöissä. Puun kosteuden sitomista ja luovutusta tutkitaan ja sovelletaan rakennusten viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta parantavana ominaisuutena.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Matti Kilpiäinen

p. 050 3417679

matti.kilpiainen@xamk.fi

Hiilipaviljongeissa tutkitaan sisätilojen pintamateriaalien vaikutusta käyttäjiin

Paviljongit toimivat tulevan kesän aikana toteutettavien hyvinvointimittausten tutkimusympäristönä. Kaksi identtistä Hiilipaviljonkia sisustetaan eri tavoin ja näin voidaan verrata eri materiaalien vaikuttavuutta koehenkilöiden mielialaan ja viihtyvyyteen.

Koehenkilöksi tutkimukseen

Kesällä tehtävään tutkimukseen haetaan koehenkilöitä, joiden tehtävänä on arvioida eri pintamateriaalien ominaisuuksia ja soveltuvuutta. Koehenkilöt oleskelevat tiloissa ja suorittavat yksinkertaisen tehtäväsarjan sekä antavat palautetta vastaamalla heille esitettyihin kysymyksiin. Samanaikaisesti koehenkilöiltä myös mitataan mm stressireaktioita ja pyritään näin löytämään eri materiaalien vaikuttavuutta ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa https://activelifelab.fi/osallistu-tutkimukseen/

 

Kaksi mustaa pömpeliä ja ihmisiä metsikössä.
Puusta hyvinvointi-innovaatioita -hankkeessa tutkimuskäyttöön valmistetut siirrettävät kevyet puurakennukset

Ajankohtaista

Paljaat jalat kävelemässä puuparketilla.

Case: Timberwise

Loimaalainen Timberwise Oy tekee parketteja, jotka on valmistettu kokonaan Suomessa – ja ovat puuta pohjasta pintaan. ”Tuotteissamme on kovapuupinta, havupuupohja ja välissä koivuvaneri”, kuvailee vastuullisuus- ja kehityspäällikkö Anu Varis. Timberwise Oy on alusta asti – eli jo yli 20 vuoden ajan – kehittänyt parkettituotteitaan yhä turvallisimmiksi kodin elementeiksi. ”Nyt haluamme tietää mahdollisimman paljon lisää omien...

Woodin suunnittelemia tuoleja kalustamassa oppimistilaa

Case: Kuopion Woodi

Kuopion Woodi Oy suunnittelee ja valmistaa toimivan oppimisen ja käytännöllisen arjen edellytyksiä kouluihin, päiväkoteihin ja asumisen ympäristöihin. Yrityksen missiona on luoda laadukkaita ja näyttäviä julkitilojen kalustusratkaisuja, jotka kestävät aikaa ja käyttöä. Toimitusjohtaja Mika Rissanen kertoo, että yritys on ollut innolla mukana Xamkin Puusta hyvinvointi-innovaatioita -projektista sen alusta asti. ”Huonekaluvalmistajana haluamme tarjota asiakkaillemme ja kalusteitamme käyttäville...

Nuori testaamassa OiOi:n interaktiivista elämysseinää.

Case: OiOi

OiOi Collective Oy tekee vuorovaikutteisia ja elämyksellisiä hyvinvointia edistäviä installaatioita rakennettuun ympäristöön – uusinta digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Vuonna 2013 perustetun yrityksen kädenjälki on viime vuosina näkynyt useiden museoiden, elämyspuistojen ja kauppakeskusten seinillä – ja esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä yrityksen ratkaisuja on laajasti käytössä. OiOi:n perustaja, toimitusjohtaja Sami Kämppi kertoo, että yritys on mukana Xamkin Puusta hyvinvointi-innovaatioita...

Faktat

Puusta hyvinvointi-innovaatioita

01.09.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän sairaanhoitopiiri ESSOTE, Luomoa Oy, Kuopion Woodi Oy, Uni Development Oy, Timberwise Oy, OiOi collective Oy