Pysytään pinnalla -kehittämisprosessissa yrityksen johtoa ja henkilöstöä valmennetaan löytämään uusia voimavaroja ja osaamista.

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia keinoja vastata entistä paremmin mikro- ja pk-yrityskentän toimintaympäristön muutoksiin vahvistamalla yritysten ja työntekijöiden resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä sekä parantamalla työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Jatkuvan uudistumisen merkitys pk-yrityksissä on korostunut ja yrityksissä on tarve kehittää kyvykkyyttä ketterään ja jatkuvaan strategiatyöhön sekä henkilöstön osallistavaan yhteiskehittämiseen.

Valtakunnallisessa neljän ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa kehitettävinä toimialoina ovat kivijalkaliikkeet, kiinteistöala ja isännöinti sekä pk-teollisuus. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteutuksessa kehittämistyön kohderyhmänä ovat teollisuuden pk-yritykset.

Käytännön toimenpiteet

1. Yrityskohtaiset valmennus- ja kokeiluprosessit

Mukana olevien yritysten alkudiagnoosin ja keskustelujen pohjalta löydettiin yrityskohtaiset kehittämisen tarpeet. Näin muodostettuihin tavoitteisiin pyritään yhdessä suunniteltujen prosessien avulla.

Kehittämisen aiheet löytyivät jokaisesta mukana olevasta yrityksestä työhyvinvoinnin alueelta, hiukan eri näkökulmista. Yrityksiin ja niiden henkilöstölle mm.

  • tuotetaan työolosuhteiden mukaan räätälöityjä tietopaketteja ja vinkkejä palautumisen ja hyvinvoinnin tueksi,
  • toteutetaan työhyvinvoinnin teemapäiviä ja luodaan tulevaa varten suunnittelukäytäntöjä tällaisten tapahtumien järjestämiseen tai
  • kokeillaan työpaikalla yhdessä toteutettavan työn kehittämisen menetelmiä.

2. Resilienssivalmennukset kohdetoimialoille

Käytännönläheisissä työpajoissa tutustutaan digitaalisten sovellusten asiantuntijan ohjauksella arjen työtä helpottaviin sähköisiin työvälineisiin. Puolen päivän valmennus toteutetaan Mikkelissä ja se on suunnattu hankkeen kohdetoimialojen mikro- ja pk-yrityksille. Nämä kohdetoimialat ovat kiinteistöala ja isännöinti, kivijalkayritykset sekä teollisuus.

3. Kaikille avoin webinaarisarja
Hankkeen osatoteuttajat toteuttavat yhteistyössä kaikille avoimen kolmen webinaarin sarjan. Tökkiikö käytössä olevien digitaalisten sovellusten käyttö?

Löytyisikö digitaalisista työvälineistä helpotusta työhösi ja yrityksesi toimintaan?

Ota yhteyttä ja kerro, mihin tarvitset apua!

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

TKI-asiantuntija, muutosmentori

Sari Saukkonen

040 683 4496

sari.saukkonen(at)xamk.fi

 

Projektipäällikkö, muutosagentti

Minna Männikkö

040 480 7369

minna.mannikko(at)xamk.fi

 

 

Hankkeen kuulumisia

Hankkeen pääsivut Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivustolla:

Pysytään pinnalla etusivu

 

Liisa Kiviniemen (Oulun ammattikorkeakoulu) blogiteksti yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä.

Avaa tästä: Uudistumiseen tarvitaan yhteiskehittamista

 

Infograafeja kiinteistö- ja isännöintialan tulevaisuuksista (Lahden ammattikorkeakoulu).

Avaa tästä: Tulevaisuuksien ennakointi

 

Heli Lahtio (Lahden ammattikorkeakoulu) kertoo Firstbeat-mittauksen käytöstä hankkeessa.

Avaa tästä: Työhyvinvointia mittaamassa – Firstbeat -mittausten toteuttaminen kiinteistö- ja isännöintialalla

 

 

 

 

LiMu-radion podcast työhyvinvoinnista ja siitä, miksi siihen pitäisi panostaa. Mihin kaikkeen työhyvinvointi vaikuttaa yrityksessä?

Avaa tästä: Tyohyvinvointia arjessa

 

Sari Saukkosen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) artikkeli kehittämistyön alkuvaiheen yrityskohtaisesta diagnosoinnista. Mistä tiedetään, mihin pitäisi paneutua?

Avaa tästä: Eipä hosuta, otetaan ensin selvää!

 

 

 

 

Anu Raulon (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) blogiteksti yrittäjien yhteistyöstä.

Avaa tästä: Yhteiskehittämistä, kokeiluja ja hyppysellinen innovaatioita

 

Mitä työ merkitsee tekijälleen? Sari Saukkosen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) artikkeli.

Avaa tästä: Työ antaa merkitystä elämälle

 

Jyväskyläläiset yrittäjät kertovat videolla kokemuksistaan hankkeessa.

Avaa tästä: Kokemuksia kehittämisprosessista

Faktat

Pysytään pinnalla - muutoskyvykkyyden kehittäminen työssä

01.03.2018 - 29.02.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 122 235 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 30 559 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu