Pysytään pinnalla -kehittämisprosessissa yritysten henkilöstöä valmennettiin löytämään uusia voimavaroja ja osaamista.

 

TAVOITTEET

Pysytään pinnalla -hankkeen päätavoitteena oli mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen organisaation ja yksilön muutoskyvykkyyttä kasvattamalla.  Kohdetoimilaloina olivat kivijalkayritykset, isännöinti- ja talonhoitoyritykset sekä pk-teollisuus. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu keskittyi pk-teollisuuteen.

TOIMENPITEET

Muutoskyvykkyyden kehittämisprosessissa tuettiin osallistavan yhteiskehittämisen kokeiluja ja käyttöönottoa kohdeyrityksissä. Pk-teollisuuden yrityksissä toimenpiteet painottuivat henkilöstön hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin tukemiseen sekä osallistamiseen. Prosessien aikana luotiin tarpeisiin vastaavia materiaaleja, kuten infokortit vuorotyöntekijöille ja mikrotaukovideot.

Hankkeen aikana toteutettiin myös teemoihin liittyen kolmen webinaarin sarja, joka oli avoin kaikille kiinnostuneille.

LOPPUJULKAISUNA SYNTYI VERKKOLEHTI bit.ly/Pysytaan_pinnalla

Pysytään pinnalla -verkkojulkaisu on kokoelma hankkeen aikana kokeilluista hyvistä käytänteistä kehittää organisaatioiden ja yksilöiden muutoskyvykkyyttä.

Sisältö on jaettu kolmeen osaan. Teemoina ovat oppimiskyky, toimijuus ja työhyvinvointi. Julkaisu on suunnattu erityisesti mikro- ja pk-yrityksille. Toivomme, että sisältö innostaa yrityksiä uusien toimintatapojen kokeiluihin sekä niistä oppimiseen. Juttuihin liittyy runsaasti linkkejä, joista pääset syventymään aiheeseen lisää.

Julkaisu löytyy osoitteesta: bit.ly/Pysytaan_pinnalla

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

TKI-asiantuntija, muutosmentori

Sari Saukkonen

040 683 4496

sari.saukkonen(at)xamk.fi

 

Projektipäällikkö, muutosagentti

Minna Männikkö

040 480 7369

minna.mannikko(at)xamk.fi

 

 

Juttuja matkan varrelta

Malttia aloitukseen. Mistä tiedetään, mitä pitää kehittää?

Lue tästä: Eipä hosuta, otetaan ensin selvää!

 

Työllä on tekijälleen monenlaisia arvoja.

Lue tästä: Työ antaa merkitystä elämälle

 

Hyvinvointiteknologia työhyvinvoinnin kehittämisen työkaluna.

Lue tästä: Kaaoksesta kukoistukseen resilienssiä vahvistamalla

Jalkojen hyvinvointi on tärkeää yleiselle hyvinvoinnille.

Lue tästä: Jalkojen hyvinvointia edistämässä

 

Miten yrityksessä voidaan tarjota kaikille mahdollisuus kertoa näkemyksensä?

Lue tästä: Ratkaisupuut -työpaja – näin työyhteisö kehittää yhdessä toimintaansa

Vinkkejä vuorotyön riskien selättämiseksi.

Lue tästä: Infokortit vuorotyön tekijöiden hyvinvoinnin tueksi

 

Tauotatko työtäsi? Se kannattaa!

Lue tästä: Mikrotauoilla tehoa työhön ja hyvinvointia vapaa-ajalle

Hankkeen aikana laadittuja materiaaleja

Jaksaminen vuorotyössä -infokortit

   

 

 

 

Infopaketti jalkaterveydestä

Mikrotauot

 

 

 

 

 

Faktat

Pysytään pinnalla - muutoskyvykkyyden kehittäminen työssä

01.03.2018 – 29.02.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 122 235 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 30 559 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta