Reaktoritekniikalla tehokkuutta teollisuuden sekoitusprosesseihin.

Uusi reaktoritekniikka, jossa useampi kemikaali voidaan sekoittaa prosessiin samanaikaisesti, avaa mahdollisuuksia parantaa perinteisiä prosesseja ja valmistaa uudenlaisia tuotteita.

Reaktek eli Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet prosessit, prosessikemikaalit ja biotuotteet -projektin tavoitteena on kehittää reaktoritekniikkaan liittyviä prosessikonsepteja sekä laajentaa teknologian sovellusaluetta.

Näköpiirissä uudet tuotteet ja tuoteominaisuudet

Mikkelin Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskuksessa Kuitulaboratoriossa on jo vuosia tutkittu paperikoneen märkäosan kemiaa keskittyen erityisesti kemikaalien syöttötapahtumaan ja sekoittumiseen. Aihepiiri on erittäin laaja ja uusi tekniikka omaa merkittävän potentiaalin kehittää aluetta edelleen.

Projektissa tutkitaan reaktoritekniikan mahdollisuuksia rainaukseen perustuvissa bioprosesseissa, etenkin paperin ja kartongin valmistuksessa. Tavoitteena on tehostaa perinteisten kemikaalien käyttöä ja selvittää, voidaanko reaktoritekniikan avulla käyttöönottaa uusia erikoiskemikaaleja. Lisäksi selvitetään, kuinka tekniikalla voidaan vaikuttaa tuotteiden ominaisuuksiin.

Tutkimukset käytäntöön

Menetelmän avulla on jo nyt saavutettu merkittäviä kemikaalisäästöjä muutamalla paperitehtaalla. Alan teollisuuden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi Suomessa, ensisijaisen tärkeää on pystyä tehostamaan prosesseja ja luoda säästöjä. Projektin tavoitteiden kannalta on tärkeää ymmärtää tekniikkaan liittyviä perusilmiöitä sekä parantaa laboratoriotutkimuksen skaalausta teolliseen mittakaavaan ja näin ollen parantaa tutkimusten hyödynnettävyyttä käytännössä.

Lisätietoja

Emmi Kallio
projektipäällikkö
p. 040 147 6753
emmi.kallio(at)xamk.fi

Faktat

Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet prosessit, prosessikemikaalit ja biotuotteet

01.03.2015 – 28.02.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Chemigate Oy, Kemira Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Wetend Technologies Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 493 234 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Tekes Euroopan aluekehitysrahastosta