Hankkeessa kehitetään uutta liiketoimintaa kymenlaaksolaisiin yrityksiin innovaatioekosysteemin avulla.

tavoitteet

  • Uuden liiketoiminnan synnyttäminen Kymenlaaksossa 
  • Uusien markkinoiden etsiminen 
  • Uusien tuotteiden kehittäminen 
  • Spinoff-yritysten ja startuppien käynnistäminen 
  • Startup-yritysten ja spinoffien yhdistäminen toimialaverkostoihin 

toteutus

Kymenlaakson innovaatioekosysteemi koostuu monialaisesta korkeakoulun, yritysten, kehitysyhtiöiden ja muiden toimijoiden yhteistyöstä sekä kokeiluympäristöistäRISICO-hankkeessa monialaiset opiskelija- ja asiantuntijatiimit ratkovat yhdessä yritysten ja toimialojen haasteita innovaatioekosysteemin avulla. Tämä innovaatioekosysteemi tarjoaa tiimeille alustan, työkalut sekä prosessin heille asetettujen haasteiden ratkaisemiseksi. Hanke tukee ideointia, ratkaisuiden rakentamista, testausta ja ratkaisuiden kaupallistamista. 

toimenpiteet

  • Hackathon-tapahtumia, tavoitteena kaupallistettavat ideat ja ratkaisut 
  • Tuote- ja palvelukehitysprojekteja yrityksille ja opiskelijoille 
  • Kiihdytysohjelma, joka tukee tuotteiden tai palveluiden kehitystä 
  • Helpotetaan testattujen tuote- tai palveluratkaisujen etenemistä rahoitukseen ja palvelun tai tuotteen julkaisemiseen 

Lisätietoja

Erna Gronow
Projektipäällikkö
040 688 6919
erna.gronow@xamk.fi

Teijo Javanainen
TKI-asiantuntija
044 702 8518
teijo.javanainen@xamk.fi

Xlab Innovaatiotila

Tila, joka kokoaa yhteen innovaatioiden äärellä työskentelevät yritysten edustajat, opiskelijat sekä muut innovaatiotoiminnasta kiinnostuneet tahot. Innovaatiotila toimii tuote- ja palveluinnovaatioiden edistämisen alustana sekä tarjoaa mahdollisuuksia kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen.

Xlabin sivut

Käynnissä olevat ja Tulevat tapahtumat

Sijoita tulevaisuuteen -tapahtuma

Sijoita tulevaisuuteen –tapahtuma tarjoaa Suomen eturivin vaikuttajien näkemykset yritysrahoituksen muutoksesta ja yritystoiminnan tulevaisuudesta.

Tapahtuman sivulle

BUSINESS BOOSTER KYMENLAAKSO

Järjestämme ilmaisen tuote-ja palvelukehityksen kiihdytysohjelman Kymenlaakson PK-yrityksille. Kokeneet yrityskehityksen ammattilaiset ja verkostot palveluksessasi – ilmaiseksi!
Tule mukaan boostaamaan tuote- ja palvelukehitystä ja siihen liittyvää kaupallistamista. Ohjelman toteutetaan yhteistyössä rautaisten ammattilaisten, Vertical VC kiihdyttämön kanssa.

Lue lisää ohjelmasta

Menneet tapahtumat

*ship Startup Festival 12.-13.8.2021

Risico oli mukana virtuaalisella messuständillä

Tapahtuman sivulle

5G LOGISTICS HACKATHON 20.-22.5.21

Xamk koordinoi ensimmäisen valtakunnallisen 5G Future Logistics Satellite Hackathonin 20. – 22. Toukokuuta 2021.

Tapahtuman sivulle

BOOST YOUR BUSINESS IDEA 11.5.21

Tapahtuman sivulle

Green Future Hackathon

Xamkin Green Future Hackathon oli avoin, verkossa toteutettava 48 tunnin tapahtuma, joka ooli tarkoitettu kaikille uusien ideoiden ja kestävien ratkaisujen edistämisestä kiinnostuneille.

Tapahtuma järjestettiin 4.- 6.2.2021.

Tapahtuman sivulle

Digillä pintaan! -verkkoseminaari 4.11.2020

Digillä pintaan! -verkkoseminaari tarjosi eväitä muuttuneessa maailmassa menestymiseen. Tapahtuma oli suunnattu kaikille digitaalisesta liiketoiminnasta, virtuaaliteknologioista ja digitaalisesta palvelumuotoilusta kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta.

Tapahtuman sivulle

Digital Business Hackathon 15.-17.10.2020

Xamkin Digital Business Hackathon oli avoin, verkossa toteutettava 48 tunnin tapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille uusista ideoista ja Kymenlaakson yritysten buustaamisesta kiinnostuneille. Tarkoituksena oli paikallisten yritysten digitaalisten ratkaisujen ideointi.

Tapahtuman sivulle

CRISIS HACK KYMENLAAKSO 13-15.5.2020

Crisi Hack Kymenlaakso oli kaikille avoin 48h Online Hackathon. Kutsuimme paikalliset yritykset, opiskelijat ja kaikki kiinnostuneet nostamaan Kymenlaakson koronakriisistä.

Kansallisen Hack the Crisis Finlandin ja kansainvälisen Global Hackin innoittaman tapahtuman tavoitteena oli mennä verkon yli ja yhdessä miettiä tapoja kehittää liikeideoita ja pelastaa paikallisia yrityksiä sekä yhteisöjä.

Tapahtuman sivulle

Uutiset ja julkaisut

Covid Challenges: 48h Hackathon Events Go Online

Hackathon-tapahtuman ovat siirtyneet verkkoon. Lue artikkeli verkkotapahtumien järjestämisestä Xamkin READ-verkkolehdestä.

READ Xamk

Ajankohtaista

Esiselvitys valmistui

Ins. Miska-Matias Kilpisen opinnäytetyönään toteuttama esiselvitys valmistui. Kiitoksia Miskalle! Kiitokset myös RISICO-hankkeelle ja Logistiikan koulutukselle hyvästä yhteistyöstä. Tutkimusten tulosten perusteella drone-keskusta kehitettäessä tulee ottaa huomioon erilaiset lentokentän sidosryhmät ja lentokenttärakenteet, joihin miehittämätön ilmailu sekä muut siihen liittyvät toiminnot tulevat tukeutumaan. Drone-keskus vaatii toimiakseen erilaisia teknisiä ja sosiaalisia rakenteita, joista teknisiä ovat rakennukset, niiden toimitilat, oma...

Faktat

RISICO - Innovaatioekosysteemeistä uutta liiketoimintaa Kymenlaakson RIS-kärkialoille

01.02.2020 - 30.04.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 342 614 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 102 784 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan Alueen Kehitysrahasto