Hankkeen tavoitteena on uuden liiketoiminnan synnyttäminen Kymenlaaksolaisiin yrityksiin yhdessä korkeakoulujen ja TKI instituutioiden kanssa.

tavoitteet

  • Uuden liiketoiminnan synnyttäminen Kymenlaaksossa
  • Uusien markkinoiden etsiminen
  • Uusien tuotteiden kehittäminen
  • Spinoffien perustaminen
  • Startuppien käynnistäminen
  • Startup-yritysten ja spinoffien yhdistäminen relevantteihin verkostoihin

toteutus

RISICO-hankkeessa monialaiset opiskelija- ja asiantuntijatiimit ratkovat yhdessä yritysten ja toimialojen haasteita innovaatioekosysteemien avulla. Tämä innovaatioekosysteemi tarjoaa tiimeille alustan, työkalut sekä prosessin heille asetettujen haasteiden ratkaisemiseksi. Innovaatioekosysteemi tukee ideointia, ratkaisun rakentamista, testausta ja ratkaisun kaupallistamista.

toimenpiteet

  • 4 Hackathon-tapahtumaa vuodessa ideoiden innovoinniksi ja ratkaisujen löytämiseksi
  • Noin 15 tuotekehitysprojektia yrityksille ja opiskelijoille hackathoneista tai suoraan yrityksiltä
  • Noin 70% tuotekehitysprojekteista etenee pilotointiohjelmaan saakka, jossa testataan tuotetta tai palvelua ja etsitään rahoitusta
  • 4-5 tuote- tai palveluratkaisua vuodessa etenee rahoitukseen ja palvelun tai tuotteen julkaisemiseen

Lisätietoja

Erna Gronow
Projektipäällikkö
040 688 6919
erna.gronow@xamk.fi

 

Teijo Javanainen
TKI-asiantuntija
044 702 8518
teijo.javanainen@xamk.fi

Faktat

RISICO - Innovaatioekosysteemeistä uutta liiketoimintaa Kymenlaakson RIS-kärkialoille

01.02.2020 - 30.04.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 342 614 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 102 784 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan Alueen Kehitysrahasto

Jaa sivu