RoboSE-hanke tuo uutta osaamista robotiikan hyödyntämiseen ja hyvälaatuisten havupuualkioiden jalostamiseen sekä tuotantoprosessien kehittämiseen.

 

RoboSE

– TAIMITUOTANNON AUTOMAATION KEHITTÄMINEN

Kasvava metsäbiotalous tarvitsee entistä suurempia puumääriä, ja laadukkaan raaka-aineen kysyntään voidaan vastata uusilla korkean osaamisen ja teknologian mahdollistavilla taimituotantomenetelmillä. Kasvullisen lisäyksen ansiosta voidaan tuottaa korkealuokkaista ja tunnettuja ominaisuuksia sisältävää, tasalaatuista metsän uudistusmateriaalia eri käyttötarkoituksiin.

Aiemmissa hankkeissa hiottu alkiomonistusmenetelmä mahdollistaa nyt kuusen eliittitaimien tuotannon sekä myös suuremman tuotantomäärän mahdollistavat tutkimus- ja tuotantotilat on suunniteltu ja toteutettu Savonlinnaan yhteistyössä Luken ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa. Myös alkionvalinnan ja -siirtojärjestelmän automatisointia on valmisteltu prototyyppiasteelle.

Tämä XAMK – Luke yhteistyö keskittyy nyt automaatio-, sensori ja prosessiteknologisten ratkaisujen kehittämiseen eliittitaimien massatuotantojärjestelmän liiketoiminnan mahdollistamiseksi. XAMK jatkaa aiemmin kehitetyn prototyypin kehittämistä, jota Luke testaa ja arvioi nojautuen syväosaamiseensa eliittitaimien tuotannossa. Tavoitteena on saada kehitetyn menetelmän prototyyppi käytännön testeihin sekä kehitystyön ohella selvittää menetelmän kaupallista potentiaalia.

Ajankohtaista

Taimituotanto massiiviseksi automaatiolla

Kasvava metsäbiotalous tarvitsee entistä suurempia puumääriä, ja laadukkaan raaka-aineen kysyntään voidaan vastata uusilla korkean osaamisen ja teknologian mahdollistavilla taimituotantomenetelmillä. Kasvullisen lisäyksen ansiosta voidaan tuottaa korkealuokkaista ja tunnettuja ominaisuuksia sisältävää, tasalaatuista metsän uudistusmateriaalia eri käyttötarkoituksiin. Mainion menetelmän ongelmaksi muodostuu hinta, joka taklataan parhaiten automaatiolla.   Kasvullinen lisäys mahdollistaa erinomaisten puuyksilöiden perinnöllisten ominaisuuksien hyödyntämisen   Kuusen solukkolisäys...

Faktat

RoboSE –Taimituotannon automaation kehittäminen

01.04.2020 – 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus (Luke)

Tutkimuskeskus: Elektroniikan 3K-tehdas

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 390 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 240 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto Etelä-Savon maakuntaliiton kautta. Hankkeen muina rahoittajina toimivat Savonlinnan kaupunki, Luonnonvarakeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu